Ασφάλιση αυτοκινήτου: Αν δηλώνεις ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας μπορεί να μην αποζημιωθείς!

Μεγάλη ταλαιπωρία και αναστάτωση φέρνουν ορισμένα συμβόλαια που εκδίδονται με μη αληθή και ακριβή στοιχεία τόσο στα τμήματα εκδόσεων όσο και στα τμήματα αποζημιώσεων των εταιρειών. Ιδιαίτερα όταν συμβαίνει ένα ατύχημα με υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες και το συμβόλαιο έχει τιμολογηθεί με έδρα διαφορετική από την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας τότε προκύπτουν διάφορα προβλήματα.

 

Πελάτες και ασφαλιστές γνωρίζουν πως οι ζώνες τιμολογίων επαρχίας έχουν οικονομικότερα ασφάλιστρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα και μερικοί επιδιώκουν ασφάλιση με έδρα επαρχία για παράδειγμα «Σαλαμίνα».
Μερικοί μεσίτες δεντράρχες με την τακτική ασφάλισης «έδρα επαρχία» έχτισαν ολόκληρα χαρτοφυλάκιά αυτοκινήτων που με την πρόοδο των ετών τα μετέφεραν από εταιρεία σε εταιρεία για να διατηρήσουν τα ασφάλιστρα σε χαμηλά επίπεδα. Οι περισσότερες εταιρείες στην προσπάθεια να συμμαζέψουν το φαινόμενο όρισαν την απαρέγκλιτη προσκόμιση ορισμένων εγγράφων που αφορούν τον λήπτη της ασφάλισης όπως το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας, αντίγραφό μισθοδοσίας, λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του ασφαλισμένου, μισθωτήριο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, βεβαίωση δήμου κ.α. προκειμένου να αποδεικνύεται η διαφορετική έδρα από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

 

Τα αναληθή στοιχεία κατά την σύναψη μιας ασφάλισης επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις σε ασφαλισμένους και οδηγούς ενώ και οι ασφαλιστές έχουν τις δικές τους ευθύνες. Βασική υποχρέωση του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης κατά την σύναψη ενός συμβολαίου ή και κατά την διάρκεια του σε περίπτωση αλλαγών είναι να γνωστοποιεί στην εταιρεία κάθε στοιχείο του ασφαλισμένου οχήματος το οποίο επιδρά στην εκτίμηση του κινδύνου και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραβεί την παραπάνω υποχρέωση, αποκρύψει στοιχεία, δηλώσει ανακρίβειες, ή ακολουθήσει δόλια συμπεριφορά προκειμένου να επωφεληθεί και αυτό περιέλθει σε γνώση της εταιρείας τότε και μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα λάβει γνώση η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το συμβόλαιο και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

 

nextdeal

Συμμαχία κολοσσών για τις διαδικτυακές απειλές

Mια νέα λύση διαχείρισης διαδικτυακών απειλών, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες αξιολόγησης κίνδυνων κυβερνοχώρου από την Aon, ανακοίνωσαν οι εταιρείες Cisco, Apple, Aon και Allianz.

Η νέα λύση έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων να διαχειριστούν καλύτερα μερικούς από τους πιο απειλητικούς κυβερνοκινδύνους, όπως το λυτρισμικό (ransomware) αλλά και μια μεγάλη κατηγορία από συχνά εμφανιζόμενους κακόβουλους κώδικες.

 

Οι κυβερνοκίνδυνοι εντείνονται. Οι οικονομικές απώλειες από τις απειλές στον κυβερνοχώρο υπερβαίνουν τις επενδύσεις που γίνονται σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση ασφαλιστικών λύσεων έναντι κυβερνοαπειλών, τους εξαιρετικά δραστήριους κυβερνοκακοποιούς, την κατακερματισμένη αγορά τεχνολογιών προστασίας και την έλλειψη δεξιοτήτων ασφάλειας, εγείρει δυσκολίες για τις επιχειρήσεις στο να κατανοήσουν και κυρίως να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κυβερνοκινδύνους.

 

Η νέα λύση έρχεται με σκοπό να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο προστασίας για τις επιχειρήσεις. Τα βασικά στοιχεία της περιλαμβάνουν:

· Αξιολόγηση της Ανθεκτικότητας (resilience) που έχει μια επιχείρηση έναντι των κίνδυνων του Κυβερνοχώρου: Οι ειδικοί της Aon σε θέματα ασφάλειας κυβερνοχώρου θα αξιολογήσουν το προφίλ επικινδυνότητας μιας επιχείρησης και θα προτείνουν τρόπους για να βελτιώσουν την άμυνα της έναντι των κυβερνοκινδύνων.

· Ασφάλιση έναντι κυβερνοκινδύνων: Η Allianz, έπειτα από αξιολόγηση των επιπέδων ασφαλείας που προσφέρονται μέσα από τις τεχνολογίες της Cisco και της Apple, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Cisco® Ransomware Defense ή/και ειδικά προϊόντα της Apple, μπορούν να είναι επιλέξιμες για να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα ασφάλισης κινδύνων κυβερνοχώρου με ενισχυμένη προστασία, λόγω των υψηλών επιπέδων ασφαλείας που διαθέτουν μέσω των τεχνολογιών της Cisco και της Apple. Η ωφέλεια που προκύπτει μέσω των βελτιωμένων ασφαλιστικών καλύψεων μεγιστοποιείται από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης κυβερνοκινδύνων που παρέχονται από την Aon. Οι αναβαθμισμένες παροχές του ασφαλιστικού προγράμματος περιλαμβάνουν μερικούς από τους πλέον ελκυστικούς όρους κάλυψης, όπως τις πολύ χαμηλές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μηδενικές απαλλαγές. Η προσφερόμενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνων κυβερνοχώρου, παρέχεται από την Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

 

Το Cisco Ransomware Defense αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου πακέτου ασφαλείας της Cisco και στηρίζεται στην κορυφαία τεχνολογία αντιμετώπισης διαδικτυακών κινδύνων από τη Cisco Talos η οποία εντοπίζει διάφορες κυβερνοαπειλές, αποκόπτοντάς τες εξ ολοκλήρου. Η λύση περιλαμβάνει προηγμένη ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προστασία τελικού σημείου επόμενης γενιάς και μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων ιστότοπων, με σκοπό την προστασία μιας επιχείρησης από κακόβουλο λογισμικό (malware), λυτρισμικό (ransomware) και άλλες κυβερνοαπειλές.

 

Προϊόντα Apple: iPhone, iPad και Mac προσφέρουν στους εργαζόμενους τις καλύτερες εμπειρίες, με τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Η άριστη συνύπαρξη υλισμικού, λογισμικού και μιας σειράς υπηρεσιών μέσα στις συσκευές iOS, διασφαλίζει ότι κάθε στοιχείο του συστήματος είναι αξιόπιστο, από την αρχική εκκίνηση μέχρι την εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών. Οι χρήστες επωφελούνται από την συνεχόμενη κρυπτογράφηση υλικού, καθώς και από την υποστήριξη για ασφαλή πρωτόκολλα δικτύωσης, όπως το Transport Layer Security (TLS) και το VPN.

· Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών διαδικτυακών επιθέσεων: Οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών διαδικτυακών επιθέσεων της Cisco και της Aon, σε περίπτωση επίθεσης από κακόβουλο λογισμικό (malware).

Χωρίς ασφάλιση, το σπίτι μας δεν μας ανήκει-Ευρωπαϊκή Πίστη: 3 αλήθειες, 1 μύθος & η λύση στην Ασφάλιση Κατοικίας (βίντεο)

Η απόκτηση κατοικίας υπήρξε ανέκαθεν για τον Έλληνα προτεραιότητα ζωής. Το σπίτι μας είναι ο προσωπικός μας χώρος, οι αναμνήσεις του παρελθόντος αλλά και η ζωή που θέλουμε να χτίσουμε. Τόσο η ιστορία μας όσο και τα όνειρά μας για το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σπίτι μας. Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη της απόκτησής του αλλά όχι και την ανάγκη της ουσιαστικής προστασίας του. Και η αλήθεια αυτή ενέχει τον κίνδυνο να χαθούν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όσα χτίζουμε για μια ζωή.

 

Αυτό το μήνυμα επικοινωνεί στον καταναλωτή η Ευρωπαϊκή Πίστη μέσα από το video «3 αλήθειες, 1 μύθος και η λύση στην ασφάλιση κατοικίας». Θεωρώντας ότι η ασφαλιστική συνείδηση περνά μέσα από την εκπαίδευση και από την καλλιέργεια κουλτούρας υπευθυνότητας, η Εταιρεία υιοθετεί τα animated promotional videos επενδύοντας στα ψηφιακά μέσα προκειμένου να προσεγγίσει το καταναλωτικό κοινό που αντλεί πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο της ψηφιακής της στρατηγικής για το 2018, η Ευρωπαϊκή Πίστη σχεδιάζει σειρά ενημερωτικών ενεργειών με τη μορφή animated videos, που έχουν στόχο να αφυπνίσουν τον καταναλωτή και να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για το διαμεσολαβητή. Με αυτό τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιουργεί νέους διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα της διαδικτυακής εποχής.

 

Πρόκειται για μία εξαιρετική ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Πίστη, που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα της ασφάλισης της κατοικίας τους και εν τέλει στην προστασία τους από καταστροφικούς κινδύνους.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Η PRIME INSURANCE κοντά στην υγεία σας – Από τις Ασφάλειες Σαριδάκη*

Στην PRIME INSURANCE καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να νιώθετε ασφαλείς ξέροντας ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα απρόοπτα γεγονότα, όπως ένα ατύχημα, μία ξαφνική χειρουργική επέμβαση ή μία νοσηλεία λιγότερο ή περισσότερο δαπανηρή, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγετε στις προσωπικές σας οικονομίες ή να στερηθείτε την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης που θα θέλατε να έχετε.

 

Τα προγράμματα Υγείας της PRIME INSURANCE καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές σας ατομικές και οικογενειακές ανάγκες, με ασφάλιστρα που καθορίζονται από τις προσωπικές σας απαιτήσεις και δυνατότητες, αφού μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε το ποσό της απαλλαγής σας προσαρμόζοντας στα δικά σας μέτρα το κόστος ασφάλισης.

 

Σε κάθε περίπτωση, η PRIME INSURANCE σας παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σε συνδυασμό με άλλα συμπληρωματικά προγράμματα (κάλυψη σοβαρών ασθενειών, προσωπικά ατυχήματα, χειρουργικά και νοσοκομειακά επιδόματα, κ.λπ.) διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας για να νιώθετε την ασφάλεια που θέλετε.

 

Οι συνεργασίες μας με κορυφαία νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα σας εξασφαλίζουν ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών και πλήθος παροχών και εκπτώσεων, ενώ ειδικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας λειτουργεί σε 24 ώρες το 24ωρο για την καθοδήγηση των ασφαλιζόμενων και την παροχή ιατρικών συμβουλών.

 

Τέλος, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε, σας αποζημιώνουμε άμεσα και εύκολα χωρίς ψιλά γράμματα, πολύπλοκες διαδικασίες και πλήθος δικαιολογητικών.

 

Εκτός από τις παροχές και τα ειδικά προνόμια του κάθε προγράμματος υγείας, η PRIME INSURANCE σας προσφέρει επιπλέον:

 

Άρση των απαλλαγών (εφόσον υπάρχουν) σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος.

Ειδικά επιδόματα σε περίπτωση χρήσης του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία με απαλλαγή του ασφαλιζόμενου από την υποχρέωση εκταμίευσης χρημάτων.

Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των ασφαλιζόμενων παιδιών της οικογένειας.

Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των μελών της συνεχώς αυξανόμενης ομάδας των δωρητών οργάνων.

Πληρωμή των ασφαλίστρων σε δόσεις.

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων της ανανέωσης του συμβολαίου, σε περίπτωση απόλυσης, ή πτώχευσης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

F.I.NE. προγράμματα ασφάλισης, μόνο από την Ευρωπαϊκή Πίστη (βίντεο)

Ο κλάδος των ασφαλειών ζωής αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για όσους ήθελαν να εξασφαλίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

 

Οι σημερινές συνθήκες εντείνουν την ανασφάλεια και αυξάνουν ακόμα περισσότερο τη ζήτηση για αξιόπιστα προϊόντα ζωής, ζήτηση που έρχεται να καλύψει με τα εξαιρετικά προγράμματά της η Ευρωπαϊκή Πίστη.

 

Η Future Insurance Network είναι μια ομάδα ανάπτυξης εργασιών που λειτουργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πίστης. Παρέχουν άμεση ενημέρωση και ανάλυση για κάθε μεταβολή ή νέο προϊόν που θα προκύψει στον κλάδο των ασφαλειών ζωής, ώστε τα μέλη της να βρίσκονται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ*

Premium Νοσοκομειακό 100% από την Eurolife ERB

Πρόγραμμα υγείας με 100% κάλυψη των εξόδων περίθαλψης σε Α’ ή Β’ θέση νοσηλείας

 

Τι ζητάω

Να έχω μια ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη με εγγύηση παροχών και σε προσιτή τιμή.

 

Τι μου εξασφαλίζει

100% κάλυψη εξόδων για τις αναγνωρισμένες δαπάνες σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 80% στο εξωτερικό (πλήν Ευρώπης, ΗΠΑ και Καναδά) και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά, όπως:

μονόκλινο δωμάτιο και διατροφή σε Α’ θέση νοσηλείας ή δίκλινο δωμάτιο και διατροφή Β’ θέση νοσηλείας κατ’ επιλογή

δαπάνες νοσοκομείου

δαπάνες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου

δαπάνες μεταμοσχεύσεων

δαπάνες νοσηλείας μίας μέρας

αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας

αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος (σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει πίνακας που καθορίζει το ανώτατο όριο αμοιβών)

έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης

έξοδα συνοδού

έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας

δαπάνες ασθενοφόρου

συγκεκριμένες εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις εντός νοσοκομείου χωρίς συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος τους

ειδικά επιδόματα (επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα, ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, χειρουργικό επίδομα)

1.600 ευρώ εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην Α’ θέση νοσηλείας και 1.200 στη Β΄ θέση νοσηλείας

ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (check up)

επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

υπηρεσία “Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης” με την οποία  μπορώ να λάβω χωρίς επιβάρυνση μία δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από ένα από τα μεγαλύτερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, στην Αμερική και την Ευρώπη (π.χ Harvard University, Johns Hopkins Hospital – Baltimore, Mayo Clinic – Rochester, Massachusetts General Hospital- Boston, Children’s Memorial Hospital – Chicago) για 23 σοβαρές περιπτώσεις υγείας.

παροχή “Extra Care” με την οποία μπορώ να έχω ειδικές τιμές και εκπτώσεις σε υπηρεσίες υγείας σε δίκτυο οφθαλμιάτρων, οδοντιάτρων, φυσιοθεραπευτών και λογοθεραπευτών που παρέχονται από συνεργαζόμενο φορέα

Έως 700.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, ανά περιστατικό νοσηλείας.

Δυνατότητα κάλυψης εξαρτώμενων μελών

Μη υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης

Αποζημίωση με:

απευθείας εξόφληση, στα συμβεβλημένα νοσοκομεία

εξόφληση μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων τιμολογίων/αποδείξεων, στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Εύκολη έναρξη ασφάλισης, ακόμη και χωρίς ιατρικές εξετάσεις

Μικρή περίοδος αναμονής από την έναρξη του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και συγγενών παθήσεων)

Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε προγράμματος και οδηγίες για τις διαδικασίες πριν και μετά τη νοσηλεία

Ετήσια διάρκεια προγράμματος με δυνατότητα ανανέωσης στη λήξη του για μια ασφαλιστική περίοδο κάθε φορά, με τους ίδιους όρους και παροχές (σύμφωνα με άρθρο των Ειδικών Όρων του Ασφαλιστηρίου)

Η κάλυψη παρέχεται με Πρόσκαιρη ασφάλιση ζωής

 

Πόσο κοστίζει

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:

 

τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων

την ηλικία μου

την κατάσταση της υγείας μου

Πριν την λήξη της ασφάλισης η εταιρία θα με ενημερώνει για το ασφάλιστρο της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου.

 

Για παράδειγμα:

 

Άνδρας 35 ετών που επιλέγει ετήσια καταβολή του ασφαλίστρου, καλείται να πληρώνει ετήσιο ασφάλιστρο 1.390,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται ο φόρος ασφαλίστρων και το κόστος της βασικής ασφάλισης ζωής) για Α’ θέση νοσηλείας ή 997,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται ο φόρος ασφαλίστρων και το κόστος της βασικής ασφάλισης ζωής) για Β’ θέση νοσηλείας

 

Πώς καταβάλλεται το ασφάλιστρο

Με πληρωμή στο ταμείο της Eurobank

Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank

Με πάγια εντολή χρέωσης της πιστωτικής μου κάρτας (Visa ή Mastercard), οποιασδήποτε τράπεζας

Ηλεκτρονικά μέσω e – Banking της Eurobank εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας

Τηλεφωνικά μέσω Europhone Banking της Eurobank εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας

Με χρέωση της πιστωτικής μου κάρτας μέσω της υπηρεσίας Live Pay της Eurobank

Με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ

Η τακτική καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται:

 

κάθε 3, 6 ή 12 μήνες

μηνιαίως εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται με πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank

Για δόσεις μικρότερες του έτους, υπάρχει σχετική επιβάρυνση ανάλογα με τη συχνότητα καταβολής.

 

Τα προγράμματα της Eurolife ERB συμμετέχουν στην Επιστροφή.

 

Εφόσον επιλέξω να εξοφλήσω τα ασφάλιστρά μου με πάγια εντολή πληρωμής τους μέσω της πιστωτικής μου κάρτας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιστροφή, κερδίζω:

2% της αξίας του ασφαλίστρου σε ευρώ.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Τι να προσέχεις για να μην την «πατήσεις» στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σου

Η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται επιδερμικά, μιας και μια λάθος επιλογή μπορεί να σας στοιχίσει ακριβά! Για να δούμε τι να προσέξετε!

Αποδεδειγμένα, όπως και στα περισσότερα πράγματα στη ζωή, η ελλιπής γνώση και η κακή επιλογή, μπορεί να στοιχίσουν ακριβά! Αυτό βρίσκει εφαρμογή και στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, η οποία πολύ συχνά κοστίζει ακριβά στους οδηγούς. Βλέπετε, οι περισσότεροι δίνουν ελάχιστη σημασία στο ασφαλιστήριο που πληρώνουν για το αυτοκίνητο τους, κάτι που εκ των υστέρων αποδεικνύεται μέγα λάθος. Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε είναι τα εξής:

• Ελλιπής γνώσηΑρκετοί οδηγοί επιλέγουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους, χωρίς να έχουν κάνει επαρκή έρευνα αγοράς κι αρκετές φορές και με καθεστώς πίεσης, μιας και το προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οδεύει στη λήξη του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγεται μια ασφάλεια που δεν καλύπτει τις ασφαλιστικές ανάγκες του οδηγού και του οχήματος.

• Μη αναπροσαρμογήΑκόμα ένα μεγάλο λάθος είναι το γεγονός πως αρκετοί πελάτες δεν αναπροσαρμόζουν το ασφαλιστήριο τους. Τι εννοούμε με αυτό; Μια ασφάλεια που διαθέτει και κάλυψη κλοπής, δεν θα πρέπει να μη διαθέτει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και σχετικές αναπροσαρμογές, με βάσει την αξία του αυτοκινήτου, καθώς όσο πιο παλιό είναι αυτό, τόσο μικρότερο θα πρέπει να είναι και το κόστος την εν λόγω κάλυψης.

• Εκτιμήστε ποιες καλύψεις πρέπει να έχετε! Κάθε οδηγός θα πρέπει να φροντίζει να αξιολογεί ποιες καλύψεις θα του είναι χρήσιμες. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο που κινείται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας κινδυνεύει περισσότερο από μία θραύση κρυστάλλων κ.ο.κ.

• Συζητήστε με τον ασφαλιστή σας!Αρκετές από τις καλύψεις που αναγράφονται στο συμβόλαιο μπορεί να μην είναι στο κοινό χρήστη απόλυτα κατανοητές και τι ακριβώς καλύπτουν. Οπότε ρωτήστε τον ασφαλιστή σας για ότι ακριβώς σας φαίνεται άγνωστο ώστε να έχετε πλήρη εικόνα των προσφερομένων υπηρεσιών.

• H οδική βοήθεια, πόσο βοήθεια είναι;Μπορεί η κάλυψη της οδικής βοήθειας να προσφέρεται δωρεάν κάποιες φορές, αλλά για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων, καλό θα ήταν να είστε σίγουροι για την ακριβή προσφερόμενη κάλυψη. Για παράδειγμα θα πρέπει να ελέγξετε ότι θα μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτή και σε βλάβες μηχανικών μερών του αυτοκινήτου και όχι μόνο σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα.

 

nextdeal

Immigrants Care, νέο πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών από την Interlife

Ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών το Immigrants Care δημιούργησε και προωθεί στην αγορά η Interlife Ασφαλιστική, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαιότητα ασφάλισης αλλοδαπών πολιτών στη χώρα μας.

 

Προκειμένου οι αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 4251/2014, Βεβαίωση Ασφάλισης ή/και Ασφαλιστήριο.

Το πρόγραμμα Immigrants Care είναι ένα πλήρες πρόγραμμα Ασφάλισης, ετήσιας διάρκειας, το οποίο προσφέρει κάλυψη της Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα, των Ιατροφαρμακευτικών εξόδων και της Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα ή Ασθένεια εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος αποκλειστικά εντός Ελληνικής Επικράτειας.

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες ηλικίας από 3 μηνών έως 75 ετών καταβάλλοντας ένα εξαιρετικά χαμηλό ασφάλιστρο.

Διατίθεται, όπως όλα τα προγράμματα της Interlife, πανελλαδικά μέσω του δικτύου των 1.700 και πλέον ασφαλιστικών συνεργατών της εταιρείας.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ INTERLIFE

Safe Management by Eurolife ERB: Nέο πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης στελεχών επιχειρήσεων

Ένα νέο πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών με την ονομασία Safe Management λάνσαρε η Eurolife ERB, το οποίο προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προστατέψουν αφενός τα στελέχη τους, αφετέρου τις ίδιες τις εταιρείες τους από λάθη και παραλήψεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει τις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί για τις επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρομεσαίες), όπου το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η απαιτούμενη εξωστρέφεια και η ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις, δημιουργούν νέα δεδομένα.

 

 

Το Safe Management παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση, στα στελέχη και τους συνεργάτες της Eurolife ERB, οι οποίοι ενημερώθηκαν σε βάθος για τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος, τα οποία αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

Ευθύνη ασφαλιζόμενου προσώπου:

Προστατεύει προσωπικά τα στελέχη από οικονομική ζημιά εξαιτίας προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στο πλαίσιο άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων

 

Αποζημίωση εταιρείας:

Παρέχει προστασία στην εταιρεία από οικονομική ζημιά που υπέστη αποκαθιστώντας απαίτηση που εγείρεται εναντίον ασφαλισμένου προσώπου.

 

Εμπιστοσύνη υπαλλήλων, απώλεια χρημάτων:

Που προκύπτει ως συνέπεια υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας από υπαλλήλους της εταιρείας και κάλυψη απώλειας χρημάτων ως συνέπεια κλοπής μετά από διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου και ληστεία κατά την μεταφορά χρημάτων από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα μοναδικά οφέλη του συγκεκριμένου προγράμματος μεταξύ των οποίων είναι η προστασία, αλλά και η αποφυγή του κινδύνου απώλειας των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και η κάλυψη των ενδεχόμενων αποζημιώσεων που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους της εταιρείας, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, κ. Νίκος Δελένδας, επεσήμανε σχετικά:

«Η επέκταση της Eurolife ERB σε νέα, αλλά και επίκαιρα προϊόντα στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων αποτελεί σταθερή στόχευση για τον Όμιλο μας. Με αξιοπιστία και υπευθυνότητα επενδύουμε στρατηγικά στην ανάπτυξη πρωτοποριακών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως το Safe Management, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για την επιχείρηση και τα στελέχη που τη διοικούν. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρουμε στα στελέχη και τις εταιρείες τη δυνατότητα να επικεντρώνονται απερίσπαστοι στη σωστή λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων προς όφελος της εταιρείας, των εργαζομένων και των πελατών τους».

insurancedaily

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΑΣ

Μην αμελείτε τη θραύση κρυστάλλων, ειδικά αν ζείτε στο κέντρο

 

Όσοι μένετε σε περιοχές πλησίον του κέντρου θα έχετε σίγουρα κάνει χρήση αυτής της κάλυψης από την ασφαλιστικής σας. Βλέπετε έχει γίνει της μόδας το να σπάνε τα τζάμια οχημάτων, ακόμα και να μην έχουν κάτι να πάρουν από μέσα!
Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο πέρασε στο Κεραμεικό και ο απολογισμός σε ότι αφορά τα σπασμένα τζάμια ακόμα μια φορά ήταν τραγικός! Οι φθορές τέτοιου τύπου κάθε Σ/Κ είναι σε υψηλό νούμερο με τη πλειοψηφία των ιδιοκτητών, μόλις ξεπεράσουν το αρχικό σοκ της ζημιάς, ανακουφισμένοι να καλούν την ασφαλιστική τους θέτοντας σε ισχύ τη κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων.

Όμως ανάμεσα στα ανακουφισμένα πρόσωπα, βλέπεις κι αρκετούς συνοφρυωμένους να μονολογούν πως θα καλύψουν τη ζημιά. Μα γιατί ρε παιδιά για 4 – 5 ευρώ το μήνα επιπλέον να πρέπει να καλύψετε μια ζημιά πολλαπλάσια σε κόστος από την τσέπη σας.
Μάλιστα, η εν λόγω υπηρεσία καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, από τη θραύση των κρυστάλλων του ανεμοθώρακα, και όλων των παραθύρων του αυτοκινήτου περιλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησης τους.

Ποια τα οφέλη από τη Θραύση Κρυστάλλων;
Με τη συγκεκριμένη, προαιρετική υπηρεσία, καλύπτονται οι φθορές στα πλαϊνά παράθυρα, στο μπροστινό και πίσω παρμπρίζ. Καλύπτονται μάλιστα οι φθορές αυτές ακόμα και αν δεν προέρχονται από ατύχημα. Προσοχή όμως δεν καλύπτονται τα φανάρια και η ηλιοροφή, εκτός κι αν έχετε επισυνάψει ξεχωριστή συμφωνία με την ασφαλιστική σας! Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημιά σε κάποια από τις εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο (συνήθως η ασφαλιστική εταιρεία μας υποδεικνύει που). Από εκεί και πέρα, οι περιπτώσεις είναι δύο. Είτε να επισκευάσουμε τη γυάλινη επιφάνεια, είτε να την αντικαταστήσουμε.
Πριν επισκεφτείτε ένα κατάστημα επισκευής παρμπρίζ, φροντίστε να έχετε μαζί σας:
– Άδεια κυκλοφορίας – Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Δίπλωμα οδήγησης – Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Γιώργος Μούζος

nextdeal