Γνωρίστε τις υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας της «Ασφάλεια Μινέττα»

Το nextdeal.gr, σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα προγράμματα οδοντιατρικής περίθαλψης (δείτε εδώ την παρουσίαση των προγραμμάτων της Generali και της Metlife), σας παρουσιάζει τα δυο προϊόντα οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρει η εταιρία «Ασφάλεια Μινέττα»: το CLEVER DENTAL και το CLEVER DENTAL BASIC.

Όπως ενημερώνει η εταιρία, οι οδοντιατρικές καλύψεις παρέχονται εντός Ελλάδος, σε συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα κέντρα με την εταιρία «MEDIADENT». Για την Οδοντιατρική περίθαλψη λειτουργεί Συντονιστικό Κέντρο, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, 24 ώρες το 24ωρο, το οποίο παρέχει ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου, καθώς και πληροφορίες για την χρήση των παροχών της κάλυψης. Ο ασφαλισμένος, για να κάνει χρήση των παροχών της κάλυψης, πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο Οδοντιατρικής Περίθαλψης, το οποίο ενημερώνει για τον πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου συμβεβλημένο οδοντίατρο.

Περίοδοι αναμονής:

Α. Η κάλυψη των οδοντιατρικών πράξεων παρέχεται μετά την πάροδο 1 μηνός για θεραπεία και 3 μηνών για τη βασική προσθετική, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Β. Οι πρόσθετες δωρεάν παροχές παρέχονται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου. (Διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει περίοδος αναμονής για την παροχή του Πιστοποιητικού Οδοντιατρικής Υγιεινής για τους ασφαλισμένους έως 18 ετών.)

Οι παραπάνω περίοδοι αναμονής δεν ισχύουν σε περίπτωση χειρουργικής ή συντηρητικής αποκατάστασης συνεπεία ατυχήματος.

Ασφαλίζονται άτομα από ηλικίας 1 μηνός έως 65 ετών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Clever Dental – Ε.Ο. 151036

Η Εταιρία καλύπτει, μέχρι το παρακάτω αναγραφόμενο ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης, το κόστος απεριόριστων οδοντιατρικών πράξεων κατά ποσοστό 80% επί προκαθορισμένων τιμών.

Κατ’ εξαίρεση:

Α. Ειδικά για τις εργασίες προσθετικής και ορθοδοντικής το παραπάνω ποσοστό κάλυψης επί των προκαθορισμένων τιμών διαφοροποιείται για το πρώτο έτος ασφάλισης και για κάθε ετήσια ανανέωση ως ακολούθως:

1ο έτος: εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
2ο έτος: εβδομήντα τοις εκατό (70%)
3ο έτος και εφεξής: ογδόντα τοις εκατό (80%)
Β. Το παραπάνω ποσοστό κάλυψης επί των προκαθορισμένων τιμών για τις οδοντιατρικές πράξεις: α) έλεγχος και αφαίρεση πλάκας – φθορίωση, β) αφαίρεση καλύπτρας, γ) έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση, δ) κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι (sealants), ε) λεύκανση (εξαιρείται το κόστος αγοράς υλικών και ναρθήκων), διαμορφώνεται σε ποσοστό 90%.

Εξαιρείται της κάλυψης το κόστος των πολύτιμων μετάλλων (άργυρος, παλλάδιο, χρυσός και πλατίνα), αν επιλεγούν για χρήση, όπως επίσης και το κόστος οδοντοπροσθετικών αποκαταστάσεων, προσθετικών εξαρτημάτων, εμφυτευμάτων, αλλομοσχευμάτων, μεμβρανών και ειδικών ορθοδοντικών συσκευών.

Το ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης ανά ασφαλιζόμενο ορίζεται για το πρώτο έτος ασφάλισης και αυξάνεται σε κάθε ετήσια ανανέωση ως ακολούθως:

1ο έτος: 3.000 €
2ο έτος: 3.500 €
3o έτος: 4.000 €
4o έτος: 4.500 €
5o έτος και εφεξής: 5.000€
Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή της ιδίας συμμετοχής του ασφαλισμένου και του κόστους των μη καλυπτόμενων σύμφωνα με τα παραπάνω υλικών και πράξεων γίνεται απευθείας στον συμβεβλημένο οδοντίατρο.

Πρόσθετες Δωρεάν Παροχές ανά Ασφαλιστικό Έτος

Για τους ενήλικες Ασφαλισμένους (άνω των 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Δύο Οδοντικοί Καθαρισμοί που περιλαμβάνουν: τον καθαρισμό με υπερήχους και το γυάλισμα των δοντιών. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ουλίτιδες.

4. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

5. Δύο προληπτικά σφραγίσματα.

6. Ένα μόνιμο σφράγισμα (εκτός VI ομάδας και ανασυστάσεων).

7. Δύο ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

Για τους ανήλικους Ασφαλισμένους (έως 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Μία φθορίωση και απομάκρυνση πλακών.

4. Δύο εξαγωγές νεογιλού.

5. Μία κάλυψη οπών και σχισμών.

6. Ένα Πιστοποιητικό Οδοντιατρικής Υγιεινής.

7. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

Clever Dental Basic – Ε.Ο. 151036

Η Εταιρία καλύπτει, μέχρι το παρακάτω αναγραφόμενο ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης, το κόστος απεριόριστων οδοντιατρικών πράξεων κατά ποσοστό 60% επί προκαθορισμένων τιμών.

Εξαιρείται της κάλυψης το κόστος των πολύτιμων μετάλλων (άργυρος, παλλάδιο, χρυσός και πλατίνα), αν επιλεγούν για χρήση, όπως επίσης και το κόστος οδοντοπροσθετικών αποκαταστάσεων, προσθετικών εξαρτημάτων, εμφυτευμάτων, αλλομοσχευμάτων, μεμβρανών και ειδικών ορθοδοντικών συσκευών.

Το ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης ανά ασφαλιζόμενο ορίζεται για το πρώτο έτος ασφάλισης και αυξάνεται σε κάθε ετήσια ανανέωση ως ακολούθως:

1ο έτος: 1.500 €
2ο έτος: 2.000 €
3o έτος: 3.000 €
4o έτος: 4.000 €
5o έτος και εφεξής: 5.000€
Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή της ιδίας συμμετοχής του ασφαλισμένου και του κόστους των μη καλυπτόμενων σύμφωνα με τα παραπάνω υλικών και πράξεων γίνεται απευθείας στον συμβεβλημένο οδοντίατρο.

Πρόσθετες Δωρεάν Παροχές ανά Ασφαλιστικό Έτος

Για τους ενήλικες Ασφαλισμένους (άνω των 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Ένας Οδοντικός Καθαρισμός που περιλαμβάνει: τον καθαρισμό με υπερήχους και το γυάλισμα των δοντιών. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ουλίτιδες.

4. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

5. Τρία προληπτικά σφραγίσματα ή δύο μόνιμα (εκτός VI ομάδας και ανασυστάσεων).

6. Δύο ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

Για τους ανήλικους Ασφαλισμένους (έως 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Μία φθορίωση και απομάκρυνση πλακών.

4. Δύο εξαγωγές νεογιλού.

5. Μία κάλυψη οπών και σχισμών.

6. Ένα Πιστοποιητικό Οδοντιατρικής Υγιεινής.

7. Δύο ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

8. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

nextdeal

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ 2810232320 ή 2831030900

Η Generali φροντίζει για το Ευ Ζην των ασφαλισμένων της

Βασική φιλοσοφία της Generali αποτελεί η ολιστική προσέγγιση της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και προσέφερε το καινοτόμο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Health Keeper. Τον απόλυτο Φύλακα Υγείας που δίνει έμφαση στην πρόληψη και παρέχει ολοκληρωμένη Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη, σε όλη την Ελλάδα, με το ελάχιστο δυνατό κόστος!

Στις βασικές του παροχές περιλαμβάνονται:

Απεριόριστος αριθμός Ιατρικών Επισκέψεων σε ιατρούς του δικτύου και των Εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων με ανταγωνιστικές τιμές & δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες για τα επείγοντα περιστατικά.

Διαγνωστικές Εξετάσεις στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτικά ιδρύματα με ανταγωνιστικές τιμές και 100% κάλυψη των δαπανών με χρήση ταμείου.

Ιατρικές Πράξεις με Ειδικό Προνομιακό Τιμοκατάλογο.

Δωρεάν Ετήσιο Check-up ενηλίκων ή παιδιών, καθώς και μια σειρά από εξειδικευμένους προληπτικούς ελέγχους, σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, εντός Αττικής, προς τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, για επείγοντα περιστατικά.

To Health Keeper προσθέτει το Plus στο ευ ζην σας!

Τώρα, το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εμπλουτίζεται εκ νέου με το Women Plus. Πρόκειται για ένα πακέτο προνομίων και υπηρεσιών που ενισχύουν και προάγουν την ευεξία σε όλα τα επίπεδα!

Ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες, το Women’s Plus εστιάζει σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που διασφαλίζουν την καλή σωματική και ψυχολογική υγεία. Από την πρόληψη, την άθληση, τη διατροφή έως την αισθητική και τη δερματολογία, το Women’s plus προσφέρει προνομιακή πρόσβαση και εκπτώσεις σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως:

Γυναικολογικούς ελέγχους

Γυμναστήρια

Διατροφολόγους

Αισθητικά- Δερματολογικά κέντρα

Γιατί η Generali γνωρίζει ότι η καλή υγεία είναι συνάρτηση ενός καλού τρόπου ζωής.

Insurancedaily

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ GENERALI είναι δίπλα σας για κάθε σας ανάγκη

Aσφάλιση Προσώπων: Συχνές Ερωτήσεις

Εν μέσω οικονομικών δυσκολιών και της σημερινής ασάφειας, πολλοί διερωτώνται μία και δεν μπορούν να σηκώσουν τους κινδύνους όλους μόνοι τους, αν μπορούν να έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατυχημάτων προσωπικό; αν μπορούν να ασφαλιστούν για νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε αιτία, αν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατυχημάτων για τους ίδιους ή και ένα πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει όλη την οικογένεια.

Απάντηση: Ναι, υπάρχουν

Οι ασφαλιστικές το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να αναλάβουν μέρος των κινδύνων ή όλους έχουν σχεδιάσει και προωθήσει στην αγορά κατάλληλα προγράμματα για τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Στόχος τους η προστασία των ασφαλισμένων σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος τον οποίον οι πολίτες δεν θα μπορούν να διαχειριστούν λόγω της έλλειψης ρευστότητας και των οικονομικών δυσκολιών που υφίστανται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Ετσι, προγράμματα ασφάλισης προσωπικά που προσφέρουν κάλυψη στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αλλά και έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξασφαλίζοντάς σας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο, είναι στην διάθεση των πολιτών.

Επίσης και προγράμματα νοσοκομειακά με επιλογή του νοσηλευτικού ιδρύματος

Τέλος και ο ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης οικογενείας προσφέροντας καλύψεις σε τομείς πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αλλά και έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξασφαλίζοντας στον ασφαλιζόμενο ή/και στα μέλη της οικογένειάς του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο.

Εξ αυτών, η Interlife προσφέρει το Προστασία Personal.Το κυριότερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι κατατάσσει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων και έχει δημιουργήσει 5 διαφορετικά σχέδια ασφάλισης, ώστε σε κάθε περίπτωση να προσφέρεται η ασφαλιστική προστασία που έχει πραγματικά ανάγκη ο καθένας ξεχωριστά και μοναδικά.

Το Προστασία Family που δημιουργήθηκε για να καλύπτει ολόκληρη την οικογένεια συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος, καταβάλλοντας στον δικαιούχο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανάλογα με το σχέδιο που έχει επιλέξει. Το πρόγραμμα κατατάσει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων και παρέχεται σε 3 διαφορετικά σχέδια.

Το Ηospital Protection ένα πρωτοποριακό πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει την κάλυψη των νοσηλίων του ασφαλισμένου εντός Δημόσιου Νοσοκομείου, με την κάλυψη των Διαγνωστικών Εξετάσεων και των Επισκέψεων σε Ιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων, βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση ατυχήματος.

Το Υγεία Maximum παρέχει στον ασφαλισμένο ή και την οικογένεια πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει ευέλικτα και δυναμικά διάφορες μορφές εξασφάλισης απλά, μοντέρνα και οικονομικά. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 60 ετών.

Πριν αγοραστεί το πρόγραμμα, συστήνεται ο πελάτης να πάρει την συμβουλή του επαγγελματία διαμεσολαβητή.

Πληροφορίες από εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους από τις Ασφάλειες Σαριδάκης* μπορείτε να λάβετε επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλ. 2810 232320 ή 28310 30900.

 

sofokleousin

Ολοκληρωμένες και προσιτές λύσεις για την ασφάλιση κατοικίας από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

Με μία σειρά επίκαιρων παρεμβάσεων σε όλο το εύρος των προγραμμάτων της για την ασφάλιση κατοικίας, η Υδρόγειος Ασφαλιστική προσφέρει στους καταναλωτές ακόμη πιο προσιτά ασφάλιστρα, μεγαλύτερη ευελιξία και ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει πλέον νέα πιο οικονομικά ασφάλιστρα στα προγράμματά της:

BASICHOME – την πλέον οικονομική πρόταση για την ασφάλιση της κατοικίας, με βασικές αλλά ουσιαστικές καλύψεις καθώς και την ειδική παροχή οικονομικής υποστήριξης της οικογένειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας. Το πρόγραμμα, με επιπλέον την κάλυψη σεισμού, προσφέρεται και για την ασφάλιση κατοικιών που αγοράζονται με στεγαστικό δάνειο.

SAFEHOME – ένα πρόγραμμα που προσφέρει διευρυμένη κάλυψη κατά πλήθους ζημιών σε κτίριο και περιεχόμενο της κατοικίας, έχει ενσωματωμένη κάλυψη σεισμού και προσφέρεται και για την ασφάλιση κατοικιών που αγοράζονται με στεγαστικό δάνειο.

BESTHOME – ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ασφάλιση υψηλών προδιαγραφών για τη μόνιμη κατοικία τους, με πάνω από 30 καλύψεις για ζημιές σε κτίριο και περιεχόμενο, πλήρες πακέτο αστικών ευθυνών, καλύψεις για την ευρύτερη διασφάλιση της οικογένειας (π.χ. προσωπικό ατύχημα, κάλυψη φοιτητικής στέγης, κ.α.) και ειδικές παροχές όπως, επίδομα οικογενειακής υποστήριξης και προκαταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής καταστροφής της οικίας.

Επιπλέον, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, δημιούργησε ένα νέο, πλήρες πρόγραμμα για την ασφάλιση της εξοχικής κατοικίας – ΗΟΜΕ ΕΞΟΧΙΚΗ- που προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για κάθε είδους ζημιές, αστική ευθύνη πυρός, κλοπή καθώς και κάλυψη για εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα και κατασκευές (π.χ. πέργκολες, bbq).

Το προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Υδρογείου Ασφαλιστικής διατίθενται από το δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σήμερα στις ασφάλειες Σαριδάκης στο email: info@saridakisins.gr στα τηλέφωνα 2810 232320 ή 28310 30900

Είναι σημαντικό να νιώθετε ασφαλείς για την υγεία σας

Στην PRIME INSURANCE και στις Ασφάλειες Σαριδάκης* καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να νιώθετε ασφαλείς ξέροντας ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα απρόοπτα γεγονότα, όπως ένα ατύχημα, μία ξαφνική χειρουργική επέμβαση ή μία νοσηλεία λιγότερο ή περισσότερο δαπανηρή, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγετε στις προσωπικές σας οικονομίες ή να στερηθείτε την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης που θα θέλατε να έχετε.

Τα προγράμματα Υγείας της PRIME INSURANCE καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές σας ατομικές και οικογενειακές ανάγκες, με ασφάλιστρα που καθορίζονται από τις προσωπικές σας απαιτήσεις και δυνατότητες, αφού μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε το ποσό της απαλλαγής σας προσαρμόζοντας στα δικά σας μέτρα το κόστος ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση, η PRIME INSURANCE σας παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που σε συνδυασμό με άλλα συμπληρωματικά προγράμματα (κάλυψη σοβαρών ασθενειών, προσωπικά ατυχήματα, χειρουργικά και νοσοκομειακά επιδόματα, κ.λπ.) διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας για να νιώθετε την ασφάλεια που θέλετε.

Οι συνεργασίες μας με κορυφαία νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα σας εξασφαλίζουν ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών και πλήθος παροχών και εκπτώσεων, ενώ ειδικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας λειτουργεί σε 24 ώρες το 24ωρο για την καθοδήγηση των ασφαλιζόμενων και την παροχή ιατρικών συμβουλών.

Τέλος, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε, σας αποζημιώνουμε άμεσα και εύκολα χωρίς ψιλά γράμματα, πολύπλοκες διαδικασίες και πλήθος δικαιολογητικών.

Εκτός από τις παροχές και τα ειδικά προνόμια του κάθε προγράμματος υγείας, η PRIME INSURANCE σας προσφέρει επιπλέον:

Άρση των απαλλαγών (εφόσον υπάρχουν) σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος.

Ειδικά επιδόματα σε περίπτωση χρήσης του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία με απαλλαγή του ασφαλιζόμενου από την υποχρέωση εκταμίευσης χρημάτων.

Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των ασφαλιζόμενων παιδιών της οικογένειας.

Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των μελών της συνεχώς αυξανόμενης ομάδας των δωρητών οργάνων.

Πληρωμή των ασφαλίστρων σε δόσεις.

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων της ανανέωσης του συμβολαίου, σε περίπτωση απόλυσης, ή πτώχευσης.

Οι Ασφάλειες Σαριδάκης* σε συνεργασία με την PRIME INSURANCE φροντίζουν να νιώθετε πάντα ασφαλείς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 232320 ή στο 28310 30900

Santé Privilège & Santé Avantage από την Groupama Ασφαλιστική και τις Ασφάλειες Σαριδάκης*

Δεν σας αρέσουν οι συμβιβασμοί, κυρίως όταν πρόκειται για την υγεία σας;

Για εσάς σχεδιάσαμε τα προγράμματα Santé – Privilège, Avantage – που σας παρέχουν όσα περιμένετε από ένα πρόγραμμα υγείας και ακόμα περισσότερα: σας προστατεύουν πλήρως, σέβονται την ανάγκη σας να νιώθετε σε καλά χέρια και σε άνετο περιβάλλον και σας απαλλάσσουν από κάθε οικονομική έγνοια.

Τα νέα προγράμματα Υγείας:

Σας παρέχουν κάλυψη έως 1.000.000 ευρώ το χρόνο για να ανταπεξέλθετε στα έξοδα νοσηλείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Σας επιτρέπουν να επιλέξετε όποια θέση νοσηλείας επιθυμείτε, ακόμη και σουίτα, στο νοσηλευτικό ίδρυμα της επιλογής σας, χωρίς κανέναν περιορισμό

Σας επιτρέπουν να αναζητάτε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής από ιατρούς & χειρουργούς της επιλογής σας, χωρίς ανησυχία για το ύψος των αμοιβών τους

Σας δίνουν απόλυτη ελευθερία επιλογής νοσοκομείου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Σας απαλλάσσουν από το άγχος εκταμίευσης σημαντικών ποσών, χάρη στην απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου από εμάς, σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο από τα πολλά συμβεβλημένα νοσοκομεία

Σας δίνουν τη δυνατότητα να μειώσετε ακόμη περισσότερο το κόστος ασφάλισης, εφόσον επιλέξετε να συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας με ένα ποσό (απαλλαγή). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε και άλλο φορέα ασφάλισης (κοινωνική ή ομαδική ασφάλιση) στην αποζημίωση, το ποσό αυτό (της απαλλαγής) μειώνεται κατά το ποσό συμμετοχής του άλλου φορέα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ή και να μηδενίζεται η συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας.

Οφέλη

Πραγματική ασφάλεια

Ισόβια κάλυψη

Έως 100% κάλυψη ευρύτατου φάσματος εξόδων, όπως:

– Νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

– Χειρουργικών επεμβάσεων

– Χειρουργικών υλικών, προσθετικών τμημάτων

– Μονάδας εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας

– Εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων πριν και μετά τη νοσηλεία

– Χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, αιμοκάθαρσης (συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων)

– Μικροχειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπείας σε εξωτερικά ιατρεία

– Ιατρικών πράξεων χωρίς νοσηλεία

– Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο

– Ετήσιες προληπτικές εξετάσεις (check up)

Με αποζημίωση ακόμα και από το 1ο ευρώ

Απόλυτη ελευθερία επιλογής

Νοσοκομείου, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

Θέσης νοσηλείας, ακόμη και σουίτας

Ιατρικών τεχνικών & υπηρεσιών, ακόμα και αιχμής, από ιατρούς & χειρουργούς της προτίμησής σας, χωρίς ανησυχία για το ύψος των αμοιβών τους

Άνεση & εξυπηρέτηση

Άμεση ιατρική βοήθεια και επείγουσα μεταφορά σας με κάθε πρόσφορο μέσο, για αντιμετώπιση ασθένειας ή ατυχήματος

Αποκλειστική νοσοκόμα

Νοσοκόμα στο σπίτι μετά τη νοσηλεία

Έξοδα συνοδού παιδιού

24ωρη γραμμή επικοινωνίας, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο

Οικονομικά οφέλη

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας 100%, έως €1.000.000, σε συμβεβλημένα ή μη στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, καθώς και σε συμβεβλημένα νοσοκομεία ΗΠΑ – Καναδά (80% σε μη συμβεβλημένα)

Απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου από την Groupama Ασφαλιστική, σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο από τα πολλά συμβεβλημένα νοσοκομεία, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

Δυνατότητα μείωσης των ασφαλίστρων, μέσω «απαλλαγής», δηλαδή συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας

Δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων με την παράλληλη χρήση άλλης ασφάλισης (του ταμείου σας ή ομαδικής), καθώς στην περίπτωση αυτή, το ποσό της «απαλλαγής» σας μειώνεται κατά το ποσό συμμετοχής της άλλης ασφάλισης

Δυνατότητα επιπλέον επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας που καλύπτεται από άλλο φορέα ασφάλισης, κοινωνικό ή ιδιωτικό, κατά ένα μέρος ή συνολικά

Πολύ οικονομικό τιμολόγιο για παιδιά και για οικογένειες.

Επικοινωνήστε σήμερα με τις Ασφάλειες Σαριδάκης* στο 2810 232312 ή στο 2831030900 για περισσότερες πληροφορίες

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Medical Easy από την Generali

«Medical Easy» λέγεται το νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της Generali, το οποίο είναι διαθέσιμο από τις 03.03.2016.

Σύμφωνα με ενημερωτική εγκύκλιο της Generali:

Το όνομά του προγράμματος είναι ενδεικτικό των χαρακτηριστικών που το διακρίνουν. Η καινοτομία του εστιάζεται πρωταρχικά στη διαφορετικότητα της διαδικασίας ασφάλισης που είναι “Απλή και Έξυπνη”, σύμφωνα και με τη φιλοσοφία του Ομίλου υπέρ της διευκόλυνσης καταναλωτών & Διαμεσολαβητών.
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν προσιτό, οικονομικό, πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με εξαιρετική σχέση τιμής και παροχών.
Ικανοποιεί τις προσδοκίες που υπάρχουν από ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης αφού:
– είναι εύκολα κατανοητό με ομαδοποιημένες καλύψεις
– έχει ξεκάθαρους όρους συνεργασίας
– καλύπτει καθημερινές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν αλλά και πιο σημαντικά περιστατικά
Αποτελεί ένα μοναδικό προϊόν, γιατί σας απαλλάσσει από το βάρος επιπρόσθετων διαδικασιών καθώς η λήψη του ιατρικού ιστορικού πραγματοποιείται από επαγγελματίες της Υγείας, σε μέρα και ώρα την οποία έχετε συμφωνήσει από πριν με τον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο ρόλος σας ως Συμβούλου Ασφάλισης, έχοντας κερδίσει παράλληλα πολύτιμο χρόνο.

nextdeal

Oι Ασφάλειες Σαριδάκης* σε συνεργασία με την Generali δίνουν για την Υγεία σας τις καλύτερες λύσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας

Ασφάλιση Περιουσίας από την INTERLIFE και τις Ασφάλειες Σαριδάκης*

Το σπίτι ή και το εξοχικό σας εκτός από ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, είναι ένα κομμάτι της ζωής σας που πρέπει να προστατεύσετε από τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν καθημερινά. Η ασφάλιση της περιουσίας σας μπορεί να γίνει, είτε με την επιλογή από μέρους σας, μεμονωμένων καλύψεων και τη δημιουργία ενός πακέτου που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες, είτε με την επιλογή ενός από τα ολοκληρωμένα προγράμματα της εταιρίας με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 2810 232320 ή 28310 30900 για οποιαδήποτε πληροφορία

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι – Ασφάλιση για την επιχείρησή σας

Στην PRIME INSURANCE και τις Ασφάλειες Σαριδάκης * βάζουμε τις ανάγκες σας πάνω απ’ όλα. Κι εσάς στο κέντρο μας!

Για τις επαγγελματικές σας ανάγκες, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης ασφάλεια εν δράσει. Την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη Ασφάλιση Επιχειρήσεων & Επαγγελματικών Κινδύνων με τους όρους που θέλετε, λογικό ασφάλιστρο και άμεση διεκπεραίωση σε περίπτωση ζημιάς. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε την προστασία και τη στήριξη που χρειάζεστε στην επαγγελματική και επιχειρηματική σας δράση.

Το βασικό πρόγραμμα ασφάλεια εν δράσει δημιουργήθηκε για να ασφαλίσει μικρές ή μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες καλύψεις που θα εξασφαλίσουν το κτίριο και το περιεχόμενο της επαγγελματικής σας περιουσίας, την αστική σας ευθύνη και τις οικονομικές απώλειες σε περίπτωση κινδύνου, με τέσσερις επιπλέον προαιρετικές καλύψεις που σας παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι βασικές καλύψεις

Για την ασφάλιση της Περιουσίας

Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, πολιτικές ταραχές.

Ζημιές κατά την πυρόσβεση.

Θραύση τζαμιών εξωτερικών βιτρινών

Ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, πτώση δέντρων ή στύλων από θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση.

Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα.

Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης.

Αποκομιδή ερειπίων.

Έξοδα άντλησης νερών.

Κλοπή με διάρρηξη.

Ζημιές κλοπής στο κτίριο και στο περιεχόμενο.

Ληστεία ταμείου με διπλασιασμό του ορίου σε περιόδους εορταστικού ωραρίου.

Κάλυψη του περιεχομένου σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών.

Μεταφορά εμπορευμάτων.

Για την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης

Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο

Γενική Αστική ευθύνη

Εργοδοτική Αστική ευθύνη

Για την ασφάλιση Οικονομικών Απωλειών

Έξοδα περιορισμού της ζημιάς

Έξοδα μεταστέγασης

Κάλυψη του περιεχομένου στο χώρο προσωρινής λειτουργίας σε περίπτωση μεταστέγασης

Έξοδα ενημέρωσης πελατών για το χώρο προσωρινής λειτουργίας

Οικονομική ενίσχυση για τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης

Απώλεια ενοικίων

Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούριου

Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά

Προστασία υπασφάλισης

Οι προαιρετικές καλύψεις

Κάλυψη σεισμού – έκρηξης ηφαιστείου (και οι συνέπειες αυτών, πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση, κατολίσθηση)

Κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε ψυγεία

Κάλυψη βραχυκυκλώματος

Κάλυψη διάρρηξης χρηματοκιβωτίου

Για μεγάλες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανικούς χώρους, το πρόγραμμα ασφάλεια εν δράσει διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και με τις καλύψεις που εσείς θέλετε.

primeins

Οι Ασφάλειες Σαριδάκης* σε συνεργασία με την Prime Insurance είναι δίπλα σας για να ασφαλίσουν για μια ζωή ό,τι με κόπο αποκτήσατε. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 232320 ή 28310 30900 και ένας έμπειρος ασφαλιστικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει

Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος από την PRIME INSURANCE και τις Ασφάλειες Σαριδάκης*

Η PRIME INSURANCE σας προτείνει την ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος (ατομικού ή και οικογενειακού), με ξεχωριστό συμβόλαιο ή σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση υγείας και σας δίνει 5 επιλογές για να καθορίσετε εσείς το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και το κόστος ασφάλισης που θέλετε.

Η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος καλύπτει:

Θάνατο από ατύχημα

Μόνιμη ολική ανικανότητα

Μόνιμη μερική ανικανότητα κατά ποσοστό επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανικανότητας.

Πρόσκαιρη ολική ή πρόσκαιρη μερική ανικανότητα με ημερήσια αποζημίωση για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα (έως 12 μήνες).

Έξοδα θεραπείας μετά από ατύχημα

Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, συνεπεία ατυχήματος, με διπλασιασμό του επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας σε Μ.Ε.Θ. ή σε νοσοκομείο του εξωτερικού.

Εφάπαξ χειρουργικό επίδομα κατά ποσοστό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανάλογα με τη βαρύτητα της εγχείρησης.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού με έναν έμπειρο ασφαλιστικό μας σύμβουλο στα τηλ. 2810 232320 και 28310 30900

φωτο insurancenow