Σεμινάριο ΕΙΑΣ: «Ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων & κατοικίας»

Σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών, με θέμα «Ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων & κατοικίας», θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) τη Δευτέρα 12, την Τετάρτη 14 και τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 16:00-19:20. Στο πλαίσιό του θα αναλυθούν και θα συζητηθούν με πληρότητα καίρια θέματα ασφάλισης περιουσίας (επιχειρήσεων & κατοικίας) και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων, αξιολόγησης αυτών των κινδύνων και διαχείρισης των πλέον σύνθετων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

 

 

Οι ασφαλίσεις πυρός (επιχειρήσεων & κατοικιών) και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Τόσο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες του μεγάλου μεγέθους.

 

 

Οι κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και το άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές επιχειρήσεις και κατοικίες να πλήττονται από μικρότερα έως και μεγαλύτερα φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από τη μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους.

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εξής:

(α) στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων και κατοικίας, και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους

(β) στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις περιουσίας, επιχειρήσεων και κατοικίας

(γ) στελέχη και υπαλλήλους underwriting κινδύνων γενικών ασφαλίσεων (non motor) που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη σχετική τεχνογνωσία τους

(δ) ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, unit managers, ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά ασφαλίσεων περιουσίας, επιχειρήσεων και κατοικίας, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους

(ε) Ιδιοκτήτες και στελέχη εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης στοιχείων των εταιρειών τους έναντι κινδύνων που τις απειλούν

(στ) στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, καθώς και στεγαστικά δάνεια, και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων

(ζ) όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, καθώς και των κατοικιών.

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδελεχής ενημέρωση και περαιτέρω εξειδίκευση των συμμετεχόντων επί των σύγχρονων θεμάτων των ασφαλίσεων πυρός, εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους στις ασφαλίσεις αυτές. Αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ασφάλιση σοβαρών περιουσιακών κινδύνων.

Μάλιστα, οι εξελίξεις που έχει επιφέρει η οδηγία Solvency II και οι νέες οδηγίες που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθιστούν απαραίτητη την ενημέρωση και εξειδίκευση σχετικά με τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η ασφάλιση πυρός και διακοπής εργασιών σε μικρούς έως μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και σε οικιακούς κινδύνους, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου.

Άλλωστε η σοβαρότητα επέλευσης αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση των ασφαλιστικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των εν λόγω κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων του τομέως αυτού.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ο Αλέξης Κώτσαλος (Εθνική Ασφαλιστική) και η Δώρα Αποστολοπούλου (Ergo, Interamerican).

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 75 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

Ασφάλιση αυτοκινήτου: Αν δηλώνεις ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας μπορεί να μην αποζημιωθείς!

Μεγάλη ταλαιπωρία και αναστάτωση φέρνουν ορισμένα συμβόλαια που εκδίδονται με μη αληθή και ακριβή στοιχεία τόσο στα τμήματα εκδόσεων όσο και στα τμήματα αποζημιώσεων των εταιρειών. Ιδιαίτερα όταν συμβαίνει ένα ατύχημα με υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες και το συμβόλαιο έχει τιμολογηθεί με έδρα διαφορετική από την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας τότε προκύπτουν διάφορα προβλήματα.

 

Πελάτες και ασφαλιστές γνωρίζουν πως οι ζώνες τιμολογίων επαρχίας έχουν οικονομικότερα ασφάλιστρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα και μερικοί επιδιώκουν ασφάλιση με έδρα επαρχία για παράδειγμα «Σαλαμίνα».
Μερικοί μεσίτες δεντράρχες με την τακτική ασφάλισης «έδρα επαρχία» έχτισαν ολόκληρα χαρτοφυλάκιά αυτοκινήτων που με την πρόοδο των ετών τα μετέφεραν από εταιρεία σε εταιρεία για να διατηρήσουν τα ασφάλιστρα σε χαμηλά επίπεδα. Οι περισσότερες εταιρείες στην προσπάθεια να συμμαζέψουν το φαινόμενο όρισαν την απαρέγκλιτη προσκόμιση ορισμένων εγγράφων που αφορούν τον λήπτη της ασφάλισης όπως το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας, αντίγραφό μισθοδοσίας, λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του ασφαλισμένου, μισθωτήριο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, βεβαίωση δήμου κ.α. προκειμένου να αποδεικνύεται η διαφορετική έδρα από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

 

Τα αναληθή στοιχεία κατά την σύναψη μιας ασφάλισης επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις σε ασφαλισμένους και οδηγούς ενώ και οι ασφαλιστές έχουν τις δικές τους ευθύνες. Βασική υποχρέωση του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης κατά την σύναψη ενός συμβολαίου ή και κατά την διάρκεια του σε περίπτωση αλλαγών είναι να γνωστοποιεί στην εταιρεία κάθε στοιχείο του ασφαλισμένου οχήματος το οποίο επιδρά στην εκτίμηση του κινδύνου και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραβεί την παραπάνω υποχρέωση, αποκρύψει στοιχεία, δηλώσει ανακρίβειες, ή ακολουθήσει δόλια συμπεριφορά προκειμένου να επωφεληθεί και αυτό περιέλθει σε γνώση της εταιρείας τότε και μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα λάβει γνώση η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το συμβόλαιο και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

 

nextdeal

Κυβερνητική πίεση για άμεση λύση στο θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής

της Βίκυς Γερασίμου

Δεδομένης της έκβασης της υπόθεσης με την αγωγή που κατατέθηκε από τους Calamos και Koudounis κατά της EXIN αλλά και της αντίδρασης των εργαζομένων πλέον αναζητούνται εναλλακτικές από όλους τους εμπλεκόμενους, την Εθνική Τράπεζα, την εποπτική αρχή και σαφώς τις δύο συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες ανέλαβαν να αξιολογήσουν την πρόταση της EXIN.

 

Η κυβερνητική θέση είναι η λύση να βρεθεί πολύ άμεσα μέσα στις επόμενες ημέρες και σε καμία περίπτωση να μην τηρηθεί στάση αναμονής μέχρι τις 28 Μαρτίου. Από την άλλη πλευρά πηγές από την εποπτική αρχή αναφέρουν ότι οι διαδικασίες που πρέπει ήδη δρομολογούνται και το ενδεχόμενο να υπάρξει εσωτερικός επενδυτής δεν υφίσταται.

 

Στα δύο ενδεχόμενα που υπάρχουν α) η περίπτωση της ΕΧΙΝ φαίνεται να έχει ναυαγήσει καθώς παρά και την εξωγενή προσπάθεια που γίνεται -σύμφωνα με πληροφορίες- για να βρεθούν τα κεφάλαια και οι μέτοχοι που λείπουν το να προχωρήσει η εξαγορά θεωρείται δύσκολο εγχείρημα.

 

β) Στην περίπτωση της Fosun αποτελεί τροχοπέδη ο ίδιος ο διαγωνισμός, καθώς δεν έχει ακόμα βρεθεί με ποιο τρόπο μπορεί να προχωρήσει απευθείας η διαδικασία στο δεύτερο πλειοδότη για να αποφευχθεί το να στηθεί ο διαγωνισμός από την αρχή. Στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται και άλλο ένα πρόβλημα, το κενό που δημιουργείται από τα 718,5 εκατ. της EXIN στα 650 της Fosun για την Εθνική Τράπεζα. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι λόγω των θετικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής ενδέχεται να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με το ύψος της εξαγοράς.

insurancedaily

Ως πρωταγωνίστρια η Generali, δεν δέχεται δεύτερης κατηγορίας προσφορά υπηρεσιών!

Είναι αρκετά χρόνια που παρατηρούμε ότι η Generali ανήκει στους λίγους εκείνους «παίκτες» που δείχνουν ότι είναι ξεχωριστοί ηγέτες!
Είχα την τύχη να διαπιστώσω με τα μάτια μου ότι η Generali ήθελε πάντα το καλύτερο για τους πελάτες και συνεργάτες της, στα προϊόντα της, στις εκδηλώσεις της, στα ταξίδια της, στις σχέσεις με το προσωπικό και τους τρίτους, στην οργάνωσή της, στον τρόπο διοίκησης, στον ήλιο και στην καταιγίδα, στην εκπαίδευση, στα τηλεφωνικά κέντρα, στα Δελτία Τύπου, στα ημερολόγιά της, στις προσκλήσεις συνεδρίων της, στις διαφημίσεις, στα κινηματογραφικά, στα videos, στις συνεντεύξεις τύπου, στις τριβές της δουλειάς που τις μετέτρεπε σε λάμψη, στην έμπνευση για δημιουργία, στην απόρριψη αυτών που δεν ταιριάζουν στις προδιαγραφές της, στην αποδοχή διαφορετικότητας και καινοτομίας, στον μη συμβιβασμό με τη μάζα, στην μεταδοτική αυτοπεποίθηση των στελεχών της, στην ανάληψη ευθυνών, στην ευγένεια προς συναδέλφους, στην αποδοχή των μη χαρισματικών του κόσμου μας…

 

Είναι ένα μελίσσι δημιουργίας αφιερωμένο φανατικά στην ασφαλιστική εργασία και εξυπηρέτηση του πελάτη.
Υπάρχει ένα Γαλλικό ρητό που λέει ότι «Ο απών έχει πάντα λάθος» και η Generali δεν είναι ποτέ απούσα στο κάλεσμα πελατών και συνεργατών, να δείξει και να υποστηρίξει ότι στην προσφορά υπηρεσιών είναι πρωταγωνίστρια και με εισιτήριο πρώτης θέσεως για πελάτες και συνεργάτες!
Μερικά παραδείγματα: Τα υπέροχα ημερολόγιά της σε εξαίρετο σχήμα, καλλίγραμμα, ποιοτικά, με άριστη εμφάνιση και περιεχόμενο, διδακτικά, με μηνύματα, εύχρηστα, εξυπηρετικά, χρήσιμα και με ακριβό χαρτί και τύπωμα που δείχνουν ότι σέβονται αυτόν που θα τα χρησιμοποιήσει στο γραφείο ή τη τσάντα του, σίγουρα με ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ σε σχέση με όλα τα άλλα!

 

Άλλο παράδειγμα η «ιεροτελεστία» προσέγγισης των ταξιδιών κινήτρων της εταιρίας πριν την αναγγελλία του προορισμού, στις εφευρετικές υπενθυμίσεις με δωράκια έκπληξη σχετικά με τον γεωγραφικό τόπο ή τα χαρακτηριστικά του τόπου π.χ. καφές Costa Rica ή μουσικές του Περού ή σε πολυτελή σακουλάκια με άμμο στο Dubai ή τώρα με τον Ντόναλντ Ντακ σε καλαίσθητο σακουλάκι με υπενθύμιση για πιάσιμο στόχων ταξιδιού για την Disney στη Φλόριντα το 2018, όλα προσεγμένα, άξια και αυτά ΠΡΩΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ από την πρωταγωνίστρια Generali!

 

Και άλλο παράδειγμα στην εορταστική κοπή πίτας όπου η πρωταγωνιστική συμπεριφορά αρχίζει με την πρόσκληση σε ακριβό, επιμελημένο χαρτί – χαρτόνι και την διανομή βασιλόπιτας σε λαχταριστό κόκκινο βελούδινο σακουλάκι με ωραίο κορδελάκι και ρόδι – γούρι χρονιάς! Υποψήφια επικοινωνιακή κίνηση και αυτή για ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ άξιο πρωταγωνιστή!
Τι να πούμε και για το περιεχόμενο εκδηλώσεων, για το Facebook, για το ιντερνετικό site, για τις εγκυκλίους, για τα videos, με τα τόσα συναισθήματα, για τις σωστά δομημένες πληροφορίες και νέα προς τους τρίτους πελάτες και προσωπικό της. Δεν είναι εκεί για να πληροφορούν αλλά για να πωλούν χρήσιμες υπηρεσίες σε άλλους που βάζουν τα λεφτά τους για μια καλύτερη ζωή σε ώρες κρίσιμες για ανακούφιση στον πόνο, για καλύτερα όνειρα.

Σιγά – σιγά την ανακαλύπτουν πιο πολλοί συνάνθρωποί μας στα 130 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα. Κάπου 280.000 είναι οι πελάτες της σε τομείς υγείας, κατοικίας, αυτοκινήτου, επιχειρήσεων που τους εξυπηρετούν οι άνθρωποι των πωλήσεων και 255 υπάλληλοι που κατάλαβαν καλά ότι είναι εκεί για να τους προσφέρουν πρώτης ποιότητας υπηρεσίες, επειδή ο κάθε πελάτης είναι ο πρωταγωνιστής της ύπαρξής τους στη Generali.

 

nextdeal

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ Generali

«Σε μένα θα τύχει;» Η νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ με Μπεκατώρου, Ζαρίφη (βίντεο)

Ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας επέλεξε, για το 2018, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την αξία της ασφάλισης και να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

 

Πιστή στο κεντρικό της μήνυμα «Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω» η ΕΑΕΕ δημιούργησε μία φρέσκια και ανάλαφρη ψηφιακή καμπάνια με 4 videos μικρής διάρκειας, τα οποία έχουν τίτλο «Σε μένα θα τύχει;» καυτηριάζοντας με χιουμοριστικό τρόπο την τάση που έχουμε οι περισσότεροι να πιστεύουμε ότι το απρόοπτο είναι απίθανο να τύχει σε εμάς τους ίδιους.

 

Τα ζευγάρια, οι πρωταγωνιστές της ψηφιακής καμπάνιας της ΕΑΕΕ, η Κατερίνα Ζαρίφη με την Μαρία Μπεκατώρου, ο Λευτέρης Ελευθερίου με τον Θανάση Τσαλταμπάση, συνομιλούν και διαφωνούν με χιουμοριστικό τρόπο για το εάν πρέπει να κάνουν ασφάλιση και τελικά ποια είναι η αξία της στη σημερινή εποχή. Η Κατερίνα με τη Μαρία διαφωνεί για το εάν πρέπει να κάνουν μία ασφάλιση για το σεισμό ή ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ενώ ο Λευτέρης με τον Θανάση μιλούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο για το εάν έχει αξία ένα πρόγραμμα υγείας ή μία ασφάλιση αυτοκινήτου.

 

Μπορείτε να απολαύσετε εδώ το πρώτο video το οποίο κάνει σήμερα την επίσημη ‘εμφάνιση’, με πρωταγωνίστριες την Κατερίνα Ζαρίφη και τη Μαρία Μπεκατώρου και με θέμα την ανάγκη προγραμματισμού για το μέλλον, μέσα από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα για τη σύνταξη.

 

Η νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ θα έχει διάρκεια 2 μήνες, και επιδιώκει να προβληματίσει το κοινό για τις συνέπειες του εφησυχασμού και του μη έγκαιρου προγραμματισμού. Τα 4 videos δείχνουν με ανθρώπινο, συμβολικό, και απλό τρόπο ότι τα απρόοπτα μπορούν να τύχουν σε όλους και για αυτόν ακριβώς το λόγο η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένας σημαντικός σύμμαχος για κάθε μικρή ή μεγάλη ανατροπή της ζωής μας.

 

Εάν αναρωτιέστε και εσείς «Σε μένα θα τύχει;» μείνετε συντονισμένοι στην FB page της ΕΑΕΕ και στο You Tube Channel για να απολαύσετε όλη τη σειρά των Videos. Και ίσως πειστείτε ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι μία πολυτέλεια. Είναι μία κίνηση φροντίδας για εσάς και την οικογένειά σας που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις κρατικές παροχές ασφάλισης. Γιατί … «Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω».

 

Βιασύνη και δισταγμοί για τα ανασφάλιστα

Του Γιάννη Βερμισσώ

Συμπληγάδες περνούν τα ανασφάλιστα οχήματα. Οι συνθήκες πιέζουν για τον εντοπισμό τους ενώ οι αναστολές διογκώνονται με το επίφοβο λαθών μηχανογραφικό σύστημα σύνδεσης των απανταχού σε κράτος και αυτοδιοίκηση, αρμοδίων υπηρεσιών.

 

Ο εντοπισμός των ανασφάλιστων πιέζει ασφυκτικά τους αρμοδίους οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν εφαρμόζεται ένας νόμος με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό. Η πολιτεία από πέρυσι τον Ιούλιο έως και σήμερα ξεκίνησε να συνδέει ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες που έχουν αρχεία αδειών κυκλοφορίας και εμπλέκονται στην αδειοδότηση ώστε να μπορέσει να βάλει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό «τσεκάρισμα».

 

Η προσπάθεια δείχνει να ολοκληρώνεται που σημαίνει ότι θα μπορούσε το σύστημα στο προσεχές διάστημα να ενεργοποιηθεί. Όμως, για να μην υπάρξουν μεγάλα προβλήματα και νέες αστοχίες –λάθη- όπως αυτές που σημειώθηκαν ακόμα επικρατεί προβληματισμός για το πώς και τα τυχόν λάθη που εκ νέου θα ανακύψουν να αντιμετωπιστούν. Αυτό που επιδιώκει η ΑΑΔΕ είναι να διασφαλίσει την ενημέρωση όσων εντοπιστούν ώστε να μη χρεωθεί βιασύνη και επιπολαιότητες που θα της αποδώσουν ευθύνες προχειρότητας.

 

Ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι η ευθύνη του καθενός που κυκλοφορεί ανασφάλιστο όχημα είναι μεγάλη. Η παρέμβαση της πολιτείας μπορεί να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τους ανασφάλιστους και να τους προσεγγίζει ήπια, αυτό όμως δεν αναιρεί ούτε την ευθύνη των αρμοδίων ούτε των κατόχων των ανασφάλιστων οχημάτων. Το γεγονός είναι ότι όσο καθυστερεί ο εντοπισμός των ανασφάλιστων τόσο μεγαλώνει το διάστημα μη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας.

 

Πότε θα γίνει η διασταύρωση

 

Η διασταύρωση στοιχείων που θα αποκαλύψουν τους ανασφάλιστους , κατά πληροφορίες, βρίσκεται κοντά. Το καθοριστικό είναι πώς θα γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Και αυτό αποτελεί καθήκον της πολιτείας και των αρμοδίων φορέων να διαφυλάξουν την εκκίνηση της διαδικασίας. Διαφορετικά εφόσον υπάρξει ενημέρωση θα είναι σαν να επιβραβεύονται όσοι έως σήμερα δεν πειθάρχησαν και να προειδοποιούνται να σπεύσουν να ασφαλιστούν

Συμμαχία κολοσσών για τις διαδικτυακές απειλές

Mια νέα λύση διαχείρισης διαδικτυακών απειλών, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες αξιολόγησης κίνδυνων κυβερνοχώρου από την Aon, ανακοίνωσαν οι εταιρείες Cisco, Apple, Aon και Allianz.

Η νέα λύση έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων να διαχειριστούν καλύτερα μερικούς από τους πιο απειλητικούς κυβερνοκινδύνους, όπως το λυτρισμικό (ransomware) αλλά και μια μεγάλη κατηγορία από συχνά εμφανιζόμενους κακόβουλους κώδικες.

 

Οι κυβερνοκίνδυνοι εντείνονται. Οι οικονομικές απώλειες από τις απειλές στον κυβερνοχώρο υπερβαίνουν τις επενδύσεις που γίνονται σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση ασφαλιστικών λύσεων έναντι κυβερνοαπειλών, τους εξαιρετικά δραστήριους κυβερνοκακοποιούς, την κατακερματισμένη αγορά τεχνολογιών προστασίας και την έλλειψη δεξιοτήτων ασφάλειας, εγείρει δυσκολίες για τις επιχειρήσεις στο να κατανοήσουν και κυρίως να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κυβερνοκινδύνους.

 

Η νέα λύση έρχεται με σκοπό να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο προστασίας για τις επιχειρήσεις. Τα βασικά στοιχεία της περιλαμβάνουν:

· Αξιολόγηση της Ανθεκτικότητας (resilience) που έχει μια επιχείρηση έναντι των κίνδυνων του Κυβερνοχώρου: Οι ειδικοί της Aon σε θέματα ασφάλειας κυβερνοχώρου θα αξιολογήσουν το προφίλ επικινδυνότητας μιας επιχείρησης και θα προτείνουν τρόπους για να βελτιώσουν την άμυνα της έναντι των κυβερνοκινδύνων.

· Ασφάλιση έναντι κυβερνοκινδύνων: Η Allianz, έπειτα από αξιολόγηση των επιπέδων ασφαλείας που προσφέρονται μέσα από τις τεχνολογίες της Cisco και της Apple, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Cisco® Ransomware Defense ή/και ειδικά προϊόντα της Apple, μπορούν να είναι επιλέξιμες για να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα ασφάλισης κινδύνων κυβερνοχώρου με ενισχυμένη προστασία, λόγω των υψηλών επιπέδων ασφαλείας που διαθέτουν μέσω των τεχνολογιών της Cisco και της Apple. Η ωφέλεια που προκύπτει μέσω των βελτιωμένων ασφαλιστικών καλύψεων μεγιστοποιείται από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης κυβερνοκινδύνων που παρέχονται από την Aon. Οι αναβαθμισμένες παροχές του ασφαλιστικού προγράμματος περιλαμβάνουν μερικούς από τους πλέον ελκυστικούς όρους κάλυψης, όπως τις πολύ χαμηλές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μηδενικές απαλλαγές. Η προσφερόμενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνων κυβερνοχώρου, παρέχεται από την Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

 

Το Cisco Ransomware Defense αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου πακέτου ασφαλείας της Cisco και στηρίζεται στην κορυφαία τεχνολογία αντιμετώπισης διαδικτυακών κινδύνων από τη Cisco Talos η οποία εντοπίζει διάφορες κυβερνοαπειλές, αποκόπτοντάς τες εξ ολοκλήρου. Η λύση περιλαμβάνει προηγμένη ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προστασία τελικού σημείου επόμενης γενιάς και μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων ιστότοπων, με σκοπό την προστασία μιας επιχείρησης από κακόβουλο λογισμικό (malware), λυτρισμικό (ransomware) και άλλες κυβερνοαπειλές.

 

Προϊόντα Apple: iPhone, iPad και Mac προσφέρουν στους εργαζόμενους τις καλύτερες εμπειρίες, με τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Η άριστη συνύπαρξη υλισμικού, λογισμικού και μιας σειράς υπηρεσιών μέσα στις συσκευές iOS, διασφαλίζει ότι κάθε στοιχείο του συστήματος είναι αξιόπιστο, από την αρχική εκκίνηση μέχρι την εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών. Οι χρήστες επωφελούνται από την συνεχόμενη κρυπτογράφηση υλικού, καθώς και από την υποστήριξη για ασφαλή πρωτόκολλα δικτύωσης, όπως το Transport Layer Security (TLS) και το VPN.

· Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών διαδικτυακών επιθέσεων: Οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών διαδικτυακών επιθέσεων της Cisco και της Aon, σε περίπτωση επίθεσης από κακόβουλο λογισμικό (malware).

Τα ασφαλιστικά πακέτα αυτοκινήτου που αξίζουν την προσοχή σου!

 

Γράφει:Γιώργος Μούζος

 

Με τον κλάδο να αναπτύσσεται συνεχώς, ορισμένα ασφαλιστικά πακέτα αξίζουν την προσοχή σου γιατί παρέχουν όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος οδηγός! Ποια είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά;
Η οδήγηση είτε με αυτοκίνητο, είτε με δίκυκλο, είναι μια καθημερινή συνήθεια για τους περισσότερους από εμάς. Αδιαμφισβήτητα και η ασφαλιστική κάλυψη είναι εκ των ουκ άνευ! Η επιλογή όμως μια ασφαλιστικής εταιρείας είναι κάτι που πρέπει να γίνει έπειτα από προσεκτική έρευνα αγοράς, αλλά όμως κάθε υποψήφιος ασφαλιζόμενος θα πρέπει να έχει κατά νου το εξής 3πτυχο:

1. Παροχή όλων των απαραίτητων καλύψεων 2. Το ασφαλιστήριο να έρχεται στα μέτρα του πελάτη!3. Φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας!
Ας τα δούμε ένα, ένα ελαφρώς πιο αναλυτικά!
Σε ότι αφορά την πρώτη συνισταμένη, ο υποψήφιος οδηγός και χρήστης του ασφαλιστηρίου θα πρέπει να επιλέξει το πακέτο καλύψεων το οποίο θα ταιριάζει στις ανάγκες του. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχετε κατά νου πως πέρα από τις βασικές καλύψεις, θα πρέπει να δείτε ενδελεχώς και τις προαιρετικές οι οποίες μπορούν να σας γλυτώσουν αρκετά ευρώ όταν κι αν τις χρειαστείτε!

Έτσι πέρα από την κάλυψη αστικής ευθύνης, η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία και η οδική βοήθεια είναι μόνο ορισμένες από αυτές που μπορείς να συμπεριλάβεις στο συμβόλαιο ασφάλισης του δικού σου αυτοκινήτου.
Δεύτερον πέρα από την επιλογή των σωστών προϊόντων η ασφαλιστική σου εταιρεία σου πρέπει να σου παρέχει μια σειρά από διάφορες ευκολίες όπως δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και δυνατότητα επιλογής της διάρκειας του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Καλό επίσης θα ήταν να δείτε αν ανήκετε σε ειδική κατηγορία πελατών, όπως ένστολοι, δημόσιοι υπάλληλοι για να απολαμβάνετε έξτρα έκπτωση, κάτι που θα πρέπει να το ελέγχουν και οι άνεργοι.

Τέλος, η φερεγγυότητα μιας εταιρείας είναι ύψιστης σημασίας! Αναμφίβολα και λόγω των δύσκολων οικονομικών καιρών που διάγουμε η επιλογή ενός συμβολαίου γίνεται βάση κόστους. Όμως σε καμία των περιπτώσεων όμως λόγω του κόστους να θυσιάζεται η παρεχόμενη υπηρεσία προς τον πελάτη. Για το λόγο αυτό λοιπόν, ο πελάτης θα πρέπει να επιλέγει μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία και επιπρόσθετα να δίνει μεγάλη σημασία στο συμβόλαιο που υπογράφει. Συζητήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, όλα τα τυχόν ψιλά γράμματα του συμβολαίου σας προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης!
Καλά κι ασφαλή χιλιόμετρα!

ΟΑΣΕ: «Η ματαίωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!»

Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στην οποία καλεί ΕΤΕ, ΤτΕ και κυβέρνηση να συνεργαστούν προκειμένου να σταματήσει η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Στην ανακοίνωσή της η ΟΑΣΕ, την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Παδόγιαννης, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Μανώλης Χατζάκης, επισημαίνει τα εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ΟΑΣΕ μαζί με τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν καταγγείλει από την πρώτη στιγμή την απόφαση της Διοίκησης της ΕΤΕ που είχαν σαν σκοπό το ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής, μιας υγιούς και ιδιαίτερα κερδοφόρας ασφαλιστικής επιχείρησης που πρωτοστατεί στην ασφαλιστική αγορά εδώ και 125 χρόνια. Η πώληση δε έγινε σε ένα κερδοσκοπικό Fund, που όπως δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις φείδεται αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.

Το εν λόγω Fund, με την επωνυμία EXIN GROUP, είχε καταθέσει στις 29/6/17 πρόταση 718,3 εκατ. Ευρώ για την αγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, πρόταση που έγινε δεκτή από τη διοίκηση της ΕΤΕ μετά και την ωμή παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα. Μάλιστα η απόφαση της ΕΤΕ έλαβε υπόψη της και την, όπως φαίνεται κατά παραγγελία, εκτίμηση δύο «σοβαρών» διεθνών οίκων (Goldman Sachs και JP Morgan) για την αξιοπιστία και φερεγγυότητα των αγοραστών.

 

Παρ’ όλα αυτά η ΕΧΙΝ, εδώ και 7 μήνες, δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΤτΕ για την ολοκλήρωση του φακέλου ούτε έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει τα προτεινόμενα κεφάλαια, τα οποία, σύμφωνα με τις διαρροές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ακόμη ψάχνει να τα βρει σε διάφορα διεθνή επενδυτικά funds.

Μετά από όλα αυτά γίνεται γνωστό ότι κατατέθηκε και αγωγή εναντίον της EXIN, από τους βασικούς αρχικούς συμμετέχοντες στο fund, που είναι η Calamos Family Partners και ο John Koudounis, οι οποίοι της ζητούν να τους καταβάλει 41 εκατ. Ευρώ πλέον τόκων και να μην ξαναχρησιμοποιήσει το όνομα τους.

Οι εξελίξεις αυτές φανερώνουν την πλήρη αναξιοπιστία και αφερεγγυότητα του «Υποψήφιου Επενδυτή».

 

Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας ότι η επιλογή της πώλησης σε κερδοσκοπικά funds είναι καταστροφική, τόσο για την πορεία της εταιρείας όσο και για την εθνική οικονομία.

ΚΑΛΟΥΜΕ την ΕΤΕ, να σταματήσει άμεσα τις διαδικασίες πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και να εκμεταλλευτεί την κερδοφόρα πορεία της και την ιστορική παρουσία της στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, προς όφελος του ομίλου της αλλά και της οικονομίας της χώρας. Να προχωρήσει άμεσα στην ανάπτυξή της μέσα από ένα σοβαρό και μελετημένο επιχειρησιακό σχέδιο για την εταιρία.

ΖΗΤΑΜΕ από την ΤτΕ ασκώντας τον εποπτικό της ρόλο προς τις δύο εποπτευόμενες από αυτή εταιρείες (ΕΤΕ και ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) να μην εγκρίνει την πώληση, η οποία όπως σχεδιάστηκε και όπως εξελίσσεται μόνο ζημιά θα προκαλέσει στην εταιρεία, στην ΕΤΕ και στην οικονομία της χώρας μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση να παρέμβει πολιτικά και να σταματήσει την αγοροπωλησία της Εθνικής Ασφαλιστικής, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τον ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ και τη ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ της ασφαλιστικής αγοράς, την αποδυνάμωση της Εθνικής Οικονομίας, που θα προέρθει από την αποεπένδυση των αποθεματικών της Εθνικής Ασφαλιστικής που έχουν τοποθετηθεί στην Ελληνική οικονομία.

Έχει χρέος να περιφρουρήσει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των συνεργατών και των ασφαλισμένων της εταιρείας αποτρέποντας τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τις συνήθεις πρακτικές των διεθνών κερδοσκόπων, οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, οδηγούν σε μείωση των θέσεων εργασίας, συρρίκνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και των ασφαλιστών και παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.

Συνάδελφοι,

Η ματαίωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!

ΕΤΕ, ΤτΕ και κυβέρνηση οφείλουν να συνεργαστούν προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη αυτή εξέλιξη. Αλλιώς θα είναι ΟΛΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ!»

 

aagora

Χωρίς ασφάλιση, το σπίτι μας δεν μας ανήκει-Ευρωπαϊκή Πίστη: 3 αλήθειες, 1 μύθος & η λύση στην Ασφάλιση Κατοικίας (βίντεο)

Η απόκτηση κατοικίας υπήρξε ανέκαθεν για τον Έλληνα προτεραιότητα ζωής. Το σπίτι μας είναι ο προσωπικός μας χώρος, οι αναμνήσεις του παρελθόντος αλλά και η ζωή που θέλουμε να χτίσουμε. Τόσο η ιστορία μας όσο και τα όνειρά μας για το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σπίτι μας. Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη της απόκτησής του αλλά όχι και την ανάγκη της ουσιαστικής προστασίας του. Και η αλήθεια αυτή ενέχει τον κίνδυνο να χαθούν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όσα χτίζουμε για μια ζωή.

 

Αυτό το μήνυμα επικοινωνεί στον καταναλωτή η Ευρωπαϊκή Πίστη μέσα από το video «3 αλήθειες, 1 μύθος και η λύση στην ασφάλιση κατοικίας». Θεωρώντας ότι η ασφαλιστική συνείδηση περνά μέσα από την εκπαίδευση και από την καλλιέργεια κουλτούρας υπευθυνότητας, η Εταιρεία υιοθετεί τα animated promotional videos επενδύοντας στα ψηφιακά μέσα προκειμένου να προσεγγίσει το καταναλωτικό κοινό που αντλεί πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο της ψηφιακής της στρατηγικής για το 2018, η Ευρωπαϊκή Πίστη σχεδιάζει σειρά ενημερωτικών ενεργειών με τη μορφή animated videos, που έχουν στόχο να αφυπνίσουν τον καταναλωτή και να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για το διαμεσολαβητή. Με αυτό τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιουργεί νέους διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα της διαδικτυακής εποχής.

 

Πρόκειται για μία εξαιρετική ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Πίστη, που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα της ασφάλισης της κατοικίας τους και εν τέλει στην προστασία τους από καταστροφικούς κινδύνους.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ