Πώς θα ασφαλίζονται τα αυτόνομα αυτοκίνητα;

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα πρόκειται να γεμίσουν τους δρόμους μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά σαφές ποιο θα είναι το μέλλον της ασφάλισης αυτοκινήτου σε έναν «αυτόνομο» και «συνδεδεμένο» κόσμο.

 

Η ευθύνη είναι ένας σημαντικός τομέας που απασχολεί τους ασφαλιστές: σε ένα αυτόνομο ή ημιαυτόνομο όχημα, ποιος είναι υπεύθυνος για το ατύχημα; Εξαιτίας της αυξανόμενης διασυνδεσιμότητας των οχημάτων αλλά και των έξυπνων τεχνολογιών ακόμη και τα πιο απλά οδικά ατυχήματα, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά περίπλοκα.

 

Η άφιξη των αυτόνομων αυτοκινήτων θα μπορούσε να αυξήσει τα περιστατικά υποκατάστασης στον κλάδο αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον Wolfram-Ferdinand Schultz της Allianz. Όπως τόνισε ο κ. Schultz τα περιστατικά αυτά σίγουρα θα συμβούν στις χώρες όπου η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική, υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον, θα υπάρχουν περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη στα ατυχήματα.

 

Τα αυτόνομα οχήματα πιθανότατα θα βασίζονται σε μια σειρά εξωτερικών πηγών δεδομένων, δημιουργώντας ενδεχομένως ένα πολύπλοκο πλέγμα όσο αφορά την επιβολή ευθύνης. «Η πλημμύρα των δεδομένων θα μπορούσε να μας σκοτώσει… Αν δεν έχουμε τη σωστή προσέγγιση κατά την εξέταση, την ανάλυση και τη χρήση αυτών των δεδομένων, δεν θα μας ωφελήσουν», δήλωσε ο κ. Schultz.

 

Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε δρόμους χωρίς ατυχήματα, αλλά αυτό φαίνεται απίθανο, πρόσθεσε ο κ. Schultz.
Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το 95% των τροχαίων ατυχημάτων συνδέονται με ανθρώπινο λάθος. «Αν υποθέσουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά, έχουμε ένα υπόλοιπο 5%», δήλωσε ο κ. Schultz. «Θα έλεγα ότι σίγουρα θα υπάρξει μια αλλαγή, αλλά η ασφάλιση αυτοκινήτου θα εξακολουθήσει να έχει δικαίωμα ύπαρξης. Αλλά θα υπάρχει με διαφορετικό τρόπο».

 

nextdeal

Με πληροφορίες από insurancebusinessmag.com

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέο πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία & χρήση Drones

Η Υδρόγειος δημιούργησε το νέο πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για ζημιές προς τρίτους από τη λειτουργία και χρήση ΣΜηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών/Drones).

Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (αριθμός Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016, αριθμός ΦΕΚ 3152/Τεύχος Β’/ 30/09/2016), η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με συγκεκριμένα όρια κάλυψης είναι υποχρεωτική για ορισμένες κατηγορίες ΣΜηΕΑ.

 

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης έρχεται να καλύψει ακριβώς τις προϋποθέσεις του Κανονισμού της ΥΠΑ, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα ασφάλισης των ΣΜηΕΑ που δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο: € 1.000.000
Υλικές ζημιές κατ’ άτομο: € 150.000
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές: € 1.000.000
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο: € 1.000.000

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ – ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο: € 10.000
Υλικές ζημιές κατ’ άτομο: € 5.000
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές: € 10.000
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο: € 10.000

 

Κατηγορίες ΣΜηΕΑ (Drones)
1.«Ανοικτή» κατηγορία (UAS Open Category)
Υποκατηγορίες:
– 1α.CAT A0 «Mini Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) μικρότερη του ενός κιλού.- 1β.CAT A1 «Πολύ Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από 1 κιλό έως τα 4 κιλά.- 1γ.CAT A2 «Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από 4 κιλά έως τα 25 κιλά.
2. «Ειδική» κατηγορία (UAS Specific Category)
Κατηγορία των ΣΜηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.
3. «Πιστοποιημένη» κατηγορία (UAS Certified Category)
Είναι η κατηγορία των ΣΜηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ:
– Ο εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης /Χειριστής ΣΜηΕΑ της υποκατηγορίας CAT A2 της «Ανοικτής Κατηγορίας».- Ο εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣΜηΕΑ της «Ανοικτής Κατηγορίας», σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣΜηΕΑ.- Ο εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣΜηΕΑ της «Ειδικής Κατηγορίας», σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ή/και ερασιτεχνικής χρήσης.- Ο εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣΜηΕΑ της «Πιστοποιημένης Κατηγορίας», σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ή/και ερασιτεχνικής χρήσης.

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Ο εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣΜηΕΑ των υποκατηγοριών CAT A0 & CAT A1 της «Ανοικτής Κατηγορίας», δηλαδή με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) έως 4 κιλά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: Τηλ.: 210 9477323

Πηγή: Περιοδικό «VOICE» (Δεκέμβριος 2017)

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί τη μόνη δικλείδα ασφαλείας για εργοδότες και εργαζόμενους, σύμφωνα με έρευνα της MetLife Featured

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί τη μόνη δικλείδα ασφαλείας για εργοδότες και εργαζόμενους, σύμφωνα με έρευνα της MetLife
Tην πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για τις ομαδικές ασφαλίσεις πραγματοποίησε η MetLife.

Η έρευνα Employee Benefits Trends Study είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες αυτού του είδους και εξετάζει τόσο την πλευρά των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, γεγονός που τη διαφοροποιεί από πολλές άλλες έρευνες της αγοράς. Συμμετείχαν 151 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ελληνικές & πολυεθνικές, που είχαν ενεργό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των εταιρειών αυτών (CEO, CFO, HR) και παράλληλα συνομίλησαν με 302 εργαζόμενους αυτών των εταιρειών.
Οι παροχές της ασφάλισης στον τομέα της υγείας και της σύνταξης έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια και αυτές οι συνεχιζόμενες αλλαγές οδηγούν σε μεγάλη αβεβαιότητα τους εργαζομένους. Σύμφωνα με την έρευνα, το 96% των εργαζομένων ανησυχεί για την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών ταμείων, το 69% για τα ατυχήματα και το 62% για την εκδήλωση σοβαρής νόσου. Για αυτό ακριβώς τον λόγο η σωστά σχεδιασμένη ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης και συχνά παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή και την αυξανόμενη παραγωγικότητα των εργαζομένων ή την προσέλκυση ικανών στελεχών.
Η έρευνα της MetLife σχετικά με τις παροχές της Ομαδικής Ασφάλισης δείχνει ότι το 41% των επιχειρηματιών αναζητά τρόπους για να κάνει πιο παραγωγικό το ανθρώπινο δυναμικό. Αξίζει να σημειωθεί πως το 40% προσπαθεί να ενσωματώσει στην ομάδα τους κορυφαίους επαγγελματίες, ενώ το 23% των εργοδοτών προσπαθούν να κρατήσουν τους ικανούς στην ομάδα τους.
Η παρουσίαση της έρευνας της MetLife θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου από τον κ. Ossman Charabati, Head of Employee Benefits, MetLife EMEA στο Μουσείο Γουλανδρή – Κέντρο Γαία, παρουσία σημαντικών στελεχών του ιδιωτικού τομέα.

Generali: Νέο βελτιωμένο τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης Σκαφών

Στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού τιμολογίου για την υποχρεωτική ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Σκαφών προχώρησε η Generali.

Όπως ενημερώνει η εταιρία, με σχετική εγκύκλιο, το νέο τιμολόγιο έρχεται να καλύψει μια ιδιαίτερα επίκαιρη χρονικά ανάγκη, παρέχοντας ποιοτικές παροχές και ολοκληρωμένη κάλυψη.

Παράλληλα, η Generali ενημερώνει τους συνεργάτες της για τη δυνατότητα της άμεσης τιμολόγησης για την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Σκαφών, προσωπικής αναψυχής αλλά και επαγγελματικής χρήσης (με μόνιμο πλήρωμα), με απλούστερο και ταυτόχρονα πληρέστερο σχεδιασμό.

Η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική της Generali για τα Σκάφη προσωπικής αναψυχής, επαγγελματικής χρήσης καθώς και για τα μη μηχανοκίνητα πλωτά μέσα, τίθεται σε ισχύ για όλα τα νέα ασφαλιστήρια που εκδίδονται από 01/05/2016. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται αυτόματα και για όλα τα υφιστάμενα ετήσια ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης Σκαφών (όχι μικτής) από τις ανανεώσεις του Ιουνίου.

Nextdeal

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε σας ερώτημα στα τηλ. 2810 232320, 28310 30900 ή στο email: info@saridakisins.gr

Είναι νόμιμη η άσκηση ασφάλισης στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ;

Επ’ ευκαιρία των ολοένα μεγαλύτερων διαστάσεων που προσλαμβάνει στη χώρα μας το φαινόμενο της παροχής ιδιωτικής ασφαλίσεως, από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα Κράτη μέλη, όπως κυρίως από Βαλκανικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, μέσω της επίκλησης του ενωσιακού δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διακρίνει και διαφοροποιεί την ελεύθερη εγκατάσταση από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (ΕΠΥ) με τρόπο και κριτήρια που έχουν αποσαφηνιστεί με πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔικΕΕ). Η μεν ελεύθερη εγκατάσταση συνεπάγεται τη δυνατότητα προσώπου προερχομένου από ένα Κράτος μέλος (καταγωγής του) να συμμετέχει, με σταθερό και συνεχή τρόπο, στην οικονομική ζωή άλλου κράτους μέλους πλην του πρώτου Κράτους καταγωγής. Η δε ΕΠΥ υποδηλώνει προσωρινό χαρακτήρα της ασκούμενης στο Κράτος μέλος υποδοχής δραστηριότητας. Υφίσταται, δηλαδή μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και δικαιώματος εγκαταστάσεως, έστω και αν στην πράξη η διάκριση αυτή δεν είναι πάντα προφανής.

Όταν η ασκούμενη οικονομική δραστηριότητα είναι μόνιμη ή, εν πάση περιπτώσει, άνευ προβλέψιμων χρονικών περιορισμών, τότε υποκρύπτεται άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και η νομολογία του ΔικΕΕ καταδικάζει την καταχρηστική επίκληση των διατάξεων περί ΕΠΥ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί ελεύθερης εγκατάστασης (βλ. μεταξύ πολλών αποφάσεις Δικαστηρίου της ΕΕ στις υποθέσεις 205/84, 196/87, C-70/95, C-215/01, και C 456/02, καθώς και ενδεικτικά Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σελ.489). Τα αυτά αναφέρονται και στην Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και γενικό συμφέρον στον ασφαλιστικό τομέα» (2000/C 43/03).

Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί γενική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου να καταδικάζεται η καταχρηστική επίκληση διατάξεων και δικαιωμάτων που εκπορεύονται από το δίκαιο αυτό, βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεις Κεφάλας, Διαμαντής, Halifax, SICES κ.λπ.

Η εν λόγω νομολογία αποτυπώθηκε και σε ρητή διάταξη στη νέα οδηγία IDD (Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων), στην οποία ορίζεται ότι η αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους μέλους υποδοχής έχει την εξουσία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρεμποδίσει διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων στο να ασκήσει δραστηριότητα εντός του εδάφους του υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εάν η σχετική δραστηριότητα κατευθύνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως προς το έδαφος του υπόψη Κράτους υποδοχής, εφόσον μοναδικός σκοπός του διανομέα είναι να αποφύγει τις νομοθετικές διατάξεις που θα ίσχυαν αν διέθετε εγκατάσταση στο Κράτος υποδοχής, και υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα του διανομέα θέτει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της σχετικής αγοράς όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Την ίδια ευαισθησία επιδεικνύει ως γνωστόν ο ενωσιακός νομοθέτης και για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στις σχετικές ειδικές διατάξεις περί ασφάλισης αυτοκινήτων.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδιαίτερα στο καθεστώς ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, στο οποίο επιβάλλεται μεγαλύτερη προσοχή και προστασία, ιδίως προς προστασία των θυμάτων των τροχαίων, του δημοσίου συμφέροντος αλλά και της δημόσιας τάξης. Υπενθυμίζεται ότι βασικός σκοπός της ασφάλισης αυτής –κατά τον Ευρωπαίο νομοθέτη– είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικής αποζημίωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Ο αριθμός των δηλωθέντων αυτοκινήτων στην Ελλάδα που ασφαλίζονται υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εγγίζουν ως γνωστόν τα 600.000 αυτοκίνητα. Μήπως ένας τόσο μεγάλος αριθμός δύναται να υποκρύπτει σταθερή και συνεχή παρουσία των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και, άρα, κατάχρηση του δικαιώματος ΕΠΥ και εν τοις πράγμασι άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης;

Μήπως ο τόσο μεγάλος αυτός αριθμός ασφαλίσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, και οι ασφαλισμένοι σε αυτές καταναλωτές στη χώρα μας;

Χρήσιμη για την ανάλυση αυτή εμφανίζεται η διάταξη του άρ. 146 του νέου ν. 4364/2016, (που μεταφέρει την οδηγία 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης[γνωστής ως SolvencyII]) σύμφωνα με την οποία «2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη − μέλη, και αναλαμβάνουν εργασίες στην Ελλάδα είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε μέσω παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, καθώς και τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας επιτρέπεται να παρέχουν ασφαλίσεις στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής, τραπεζικής, χρηματιστηριακής και περί καταναλωτή νομοθεσίας, αποβλέπουν στην προστασία των αντισυμβαλλομένων, ιδιαίτερα δε των καταναλωτών ή άλλες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος» (πρόκειται για διάταξη που είχε πρωτοεισαχθεί με το άρ. 68 του ν. 3746/2009 στο τότε άρ. 112 του ν.δ. 400/1970). Εξίσου σημαντικές είναι και οι διατάξεις του άρ. 123 του άνω ιδίου ν. 4364/2016 περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δεν τηρούν την κείμενη νομοθεσία (που μεταφέρει τα άρ. 155 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και 2 παρ. 39 της οδηγίας 2014/51/ΕΕ, και ήδη ίσχυε όπως είχε εισαχθεί με το ανωτέρω άρ.68 του ν.3746/2009).

3. Συμπερασματικά, η Εθνική μας Εποπτική Αρχή θα έπρεπε να απαιτήσει την ίδρυση υποκαταστήματος από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη όταν διαπιστώνει ότι (αυτές) δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά με σταθερό και συνεχή τρόπο, ενώ επικαλούνται την άσκηση του δικαιώματος της ΕΠΥ, βασιζόμενη σε στοιχεία που διαθέτει (ή δύναται να διαθέσει μέσω συνεργασίας με άλλες εθνικές εποπτικές Αρχές, κυρίως του Κράτους καταγωγής). Και τούτο βάσει του άρ. 115 παρ. 3-4 του ν. 4364/2016 (που αντιστοιχεί στο άρ. 145 επ. και 146 της προαναφερθείσας οδηγίας 2009/138/ΕΚ), απαιτώντας σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομολογία τις αυστηρότερες (έναντι της ΕΠΥ) διατάξεις που προβλέπονται για δευτερεύουσα εγκατάσταση.

Δύναται δε να κοινοποιήσει, δυνάμει της παρ. 5 του προαναφερθέντος άρ.115 του ν. 4364/2016, στην εκάστοτε αρμόδια εποπτική Αρχή του Κράτους καταγωγής (που πρέπει σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία Solvency να τηρεί συνεχώς ενημερούμενο μητρώο υποκαταστημάτων σε άλλο Κράτος) τις –κατά το ελληνικό δίκαιο– επιβαλλόμενες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προβάλει απολύτως αναγκαίο (πρβλ. και γενική υποχρέωση τέτοιας κοινοποίησης στο άρ.117 παρ.4 του ιδίου νόμου).

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι στις ως άνω διατάξεις δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με την Εποπτική μας Αρχή (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/generalgood.aspx) περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του κ.ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.

Μεταξύ των διατάξεων αυτών περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη περί έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης και δυνατότητας χορήγησης βεβαίωσης ασφάλισης, μόνο μετά την καταβολή του συνολικού ποσού του οφειλομένου ασφαλίστρου, περιορισμός που δεν βαρύνει τις δραστηριοποιούμενες μέσω ΕΠΥ ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δυνάμει του εθνικού δικαίου του κράτους της έδρας τους.

Ο επιπλέον περιορισμός αυτός ενδέχεται να προκαλέσει νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού στη σχετική ελληνική αγορά, στην περίπτωση που εφαρμόζεται μόνο σε βάρος των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ οι δραστηριοποιούμενες μέσω ΕΠΥ ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να χορηγούν βεβαιώσεις ασφάλισης στους πελάτες τους, χωρίς να απαιτούν προπληρωμή του συνολικού ασφαλίστρου.

Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να επιδεινώσει τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τη φερεγγυότητα, γεγονός όμως που μπορεί να ελεγχθεί αποκλειστικά και μόνο από την αρμόδια Αρχή του κράτους καταγωγής τους. Ωστόσο, η συμπερίληψη της σχετικής πρόβλεψης στις διατάξεις δημοσίου συμφέροντος, παρέχει το δικαίωμα και στην ελληνική Εποπτική Αρχή να επιβάλει και να ελέγξει την εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού για τις εν Ελλάδι ασκούμενες δραστηριότητες των ως άνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην σχετική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό και μέσω των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Εποπτική μας Αρχή λειτουργεί αποτελεσματικότερα στο πνεύμα του ενωσιακού νομοθέτη, ως Αρχή υποδοχής (βλ. άρ.121 επ. ν.4364/2016), ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η βέλτιστη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και ασφαλισμένων καταναλωτών στον ευαίσθητο χώρο της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης εξ αυτοκινήτων, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Φυσικά δύναται να τεθεί και ζήτημα ευθύνης της Εποπτικής μας Αρχής στην περίπτωση που καταστρατηγήσεις του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή των ανωτέρω αναφερόμενων ελληνικών διατάξεων δημοσίου συμφέροντος περιέλθουν σε γνώση της και αυτή (Αρχή) δεν πράξει τα δέοντα κατά τα προαναφερθέντα σε συμμόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο (βλ. πρόσφατα ΣτΕ 2783/2015 7μ [σκ.4], όπου εκρίθη ότι «τα άρθρα 105 και 106 του ΕισνΑΚ έχουν εφαρμογή και για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων των ανεξάρτητων αρχών κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, υπό την έννοια ότι οι αρχές αυτές ενέχονται σε αποζημίωση από τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους, εφόσον αυτές είτε έχουν ιδία νομική προσωπικότητα είτε, χωρίς να έχουν νομική προσωπικότητα, έχουν, για την πραγμάτωση του σκοπού τους, οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με το Δημόσιο, άλλως, στην περίπτωση δηλαδή που δεν συντρέχει κάποια από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η σχετική ευθύνη ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο και νομιμοποιείται παθητικώς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε περίπτωση ασκήσεως σχετικής αγωγής»).

aagora

Δρ. Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος

Τα sos για ασφαλή έξοδο το Πάσχα και όχι μόνο, με την ασφάλιση του αυτοκίνητου

Ετοιμάζεστε για ταξίδι με αυτοκίνητο τις ημέρες του Πάσχα ή για κάποια εκδρομή.Συνήθως τσεκάρετε και σωστά κάνετε την μηχανική κατάσταση και τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες άλλες λεπτομέρειες που δεν πρέπει να αγνοήσετε γιατί μπορεί να αποδειχθούν μεγάλος μπελάς.

Αρχικά, πρέπει να τσεκάρετε αν το αυτοκίνητο σας είναι ασφαλισμένο ή ότι η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν λήγει τις μέρες που θα είστε στο ταξίδι.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν στα βασικά συμβόλαια αστικής ευθύνης και φροντίδα ατυχήματος. Οπότε, κάλο είναι είτε βλέποντας το συμβόλαιο του αυτοκινήτου είτε από το διαδίκτυο, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ασφαλιστικής σας εταιρίας, να βρείτε το τηλέφωνο που έχει για την φροντίδα ατυχήματος και να το έχετε στο κινητό σας.

Αν πάλι είστε τύπος που σας αρέσει η τεχνολογία και ασχολείστε πολύ με το iphone ή το smart phone σας να τσεκάρετε αν η ασφαλιστική σας εταιρία διαθέτει κάποια εφαρμογή που μπορεί να κατεβάσετε δωρεάν και να την χρησιμοποιήσετε όχι μόνο σε περίπτωση ανάγκης, αλλά και με πληροφορίες για το ταξίδι και το αυτοκίνητο.

Μπορεί με την φροντίδα ατυχήματος να είστε εξασφαλισμένοι για την παρουσία της εταιρίας είτε για να καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος, είτε για να το μεταφέρει αν έχει υποστεί βλάβη, ωστόσο αυτή η κάλυψη δεν σας εξασφαλίζει σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης η ακινητοποίησης του αυτοκινήτου εκτός τροχαίου. Οπότε εδώ θα χρειαστείτε οδική βοήθεια. Είναι ασφάλιση προαιρετική και σχετικά φθηνή και μπορεί να την αγοράσετε όποτε θέλετε. Πάντως όχι αν όταν σας συμβεί το απρόοπτο γιατί είναι θα χρειαστεί να πληρώσετε πολλά περισσότερα.

Καλό ταξίδι και καλό Πάσχα, έχοντας πάντα υπόψη ότι η καλύτερη ασφάλεια είναι η ασφαλή οδήγηση και χωρίς αλκοόλ.

asfalisinet

Ασφαλιστικό Περισκόπιο: Ασφάλιση Μεγάλων Έργων

Δεκάδες Έργα, συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ, έχει επιλέξει η Ελλάδα, για να ενταχθούν στο σχέδιο Γιούνκερ, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, ήδη, το αμέσως προσεχές διάστημα, θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση δύο βασικών πακέτων έργων: Στην ανάπτυξη ενός δικτύου νέων μαρίνων, σε συνδυασμό με έργα αναβάθμισης, και περαιτέρω αξιοποίησης υφισταμένων.

20 ενεργειακά έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.172.550.000 ευρώ.

Τα έργα που έχουν συμπεριληφθεί, αφορούν στο υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Πελοπόννησος, στον τερματικό σταθμό LNG Β. Ελλάδας-Αλεξανδρούπολη (PCI), σε υβριδικούς σταθμούς (ηλιακοί-αιολικοί), μικρά υδροηλεκτρικά, αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό θερμοκήπιο, ανάπτυξη δικτύων διανομής στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και υλοποίηση 190 ομοειδών έργων μικρών ανεμογεννητριών, τα οποία ανήκουν σε 120 διαφορετικά επενδυτικά σχήματα.

Πέντε έργα του τομέα υποδομών και μεταφορών εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.445.000.000 ευρώ.

Αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων, στη νότια επέκταση του περιφερειακού Υμηττού, έργα προαστιακού σιδηροδρόμου, ανάπτυξη του λιμένα Λαυρίου και την υποθαλάσσια οδική ζεύξη Πέραμα-Σαλαμίνα.

Από τον κλάδο του τουρισμού:

Έχουν προεπιλεγεί τρία έργα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 112.000.000 ευρώ για έργο ιαματικού τουρισμού, μετατροπή του TAE KWON DO σε συνεδριακό κέντρο και τον εκσυγχρονισμό του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού.

Από τον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών

Έχουν επιλεγεί πέντε έργα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 920.000.000 ευρώ. Αφορούν στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο (NGA Plan), πρόσβαση στο ίντερνετ με υψηλής και υπερ-υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, ευφυείς μεταφορές και τον τομέα «έξυπνα κτίρια για την έξυπνη πόλη».

Τέσσερα έργα από τον επενδυτικό τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 594.000.000 ευρώ.

Αφορούν στη δημιουργία από το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Φλέμιγκ» της «Βιοτεχνόπολης» ενός καινοτόμου cluster βιοτεχνολογίας, προμήθεια και εξοπλισμό νέου σύγχρονου ωκεανογραφικού σκάφους από το ΕΛΚΕΘΕ, δημιουργία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ του κόμβου καινοτομίας P4SEEN για την εξατομικευμένη ιατρική, πρόγραμμα αντικατάστασης των κινητήρων των πλοίων ακτοπλοΐας με κινητήρες Yροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και την ανάπτυξη αντίστοιχων λιμενικών υποδομών.

Πέντε ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύσεις

Συνολικού προϋπολογισμού 349.000.000 ευρώ για την ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων, επαναλειτουργία και τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων.

Τι συμβαίνει με την ασφαλιστική κάλυψη αυτών των έργων;

Πολλά μεγάλα έργα ανάπτυξης, σημαίνει και μεγάλη έκθεση σε κίνδυνο πολλών ανθρώπων και κόστη δισεκατομμυρίων ευρώ να βρίσκονται στον αέρα!

Η ανάγκη για ασφάλιση είναι καθημερινή και διαρκής είτε πρόκειται για ασφάλιση τεχνικών έργων είτε επαγγελματικών χώρων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα κλπ) είτε για το ίδιο μας το σπίτι.

H υλοποίηση των τεχνικών έργων εμπεριέχει αβεβαιότητα. Kάθε τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους όπως: λανθασμένη μελέτη κακοτεχνία, ελαττωματικό υλικό, ανθρώπινη αμέλεια, ανωτέρα βία, φυσικά φαινόμενα, (σεισμός, πλημμύρα, παγετός κ.λπ.) φωτιά ή έκρηξη στον εργοτάξιο, αστοχίες κατασκευής, κατολίσθηση πρανούς, βραχυκύκλωμα, κλοπή, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.

Το αποτέλεσμα από την επέλευση των παραπάνω κινδύνων μπορεί να είναι:

Yλικές ζημιές στο ίδιο το έργο

Yλικές ζημιές σε προϋπάρχουσα περιουσία

Σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατος στο Eργατοτεχνικό προσωπικό

Υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό

Υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατος τρίτων.

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική η ασφάλιση τεχνικού έργου αποτελεί πάγια θεσμική απαίτηση. Αναφέρουμε την περίπτωση της Γαλλίας όπου έχει καθιερωθεί η υποχρεωτική ασφάλιση της δεκαετούς εγγύησης του κατασκευαστή σε όλα τα ιδιωτικά ή δημόσια οικοδομικά έργα και την περίπτωση της Ιταλίας όπου η ασφάλιση έχει γίνει υποχρεωτική σε όλα τα δημόσια έργα.

Eίναι προφανές πως πολλά από τα σύγχρονα κατασκευαστικά επιτεύγματα (ειδικά υψηλά κτίρια, γέφυρες, σήραγγες κ.λπ.) δεν θα κατασκευάζονταν, εάν προηγουμένως δεν υπήρχε οικονομική εξασφάλιση για την περίπτωση που ζημιογόνα φυσικά φαινόμενα ή ανθρώπινα λάθη θα απειλούσαν τη βιωσιμότητα του εκάστοτε εγχειρήματος αλλά και των ίδιων των φορέων υλοποίησής του.

Ας αναλογιστούμε τον θετικό ρόλο της ασφάλισης στην αντιμετώπιση των ζημιογόνων γεγονότων όπως οι κατολισθήσεις, παλαιότερα, σε περιοχές του εθνικού οδικού δικτύου, πλημμύρες και σεισμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας κ.λπ.

Παράλληλα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως θα ήταν αδιανόητο να γίνουν χωρίς πλήρη και ουσιαστική ασφάλιση έργα όπως του Mετρό Aθηνών, της Αττικής Οδού, της γέφυρας Pίου – Aντιρρίου, της εθνικής οδού Πατρών – Αθηνών και Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ), της Eγνατίας, των έργων OΣE, ΟΛΠ, κ.λπ.

insurancedaily

Κατά της πλήρης απελευθέρωσης των διασυνοριακών ασφαλίσεων στην Ε.Ε η Insurance Europe

Η επέκταση των διασυνοριακών ασφαλίσεων εντός της ΕΕ είναι και πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στην αγορά με βάση τη ζήτηση, τονίζει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ένωση των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών (Insurance Europe)

Ειδικότερα, με αφορμή τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές τονίζουν οτι δεν μπορούν να αρθούν όλα τα εμπόδια για την αύξηση του όγκου των διασυνοριακών ασφαλίσεων.

Επίσης η Insurance Europe τονίζει ότι η προσφορά της διασυνοριακής ασφάλισης λειτουργεί καλά, με πάνω από το ένα τρίτο των ασφαλίστρων να προέρχεται από ξένες ελεγχόμενες θυγατρικές ή υποκαταστήματα. Ωστόσο, επισημαίνει οτι το ρυθμιστικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ – και ακόμη και μέσα – κράτη μέλη της ΕΕ, και αυτό κάνει δυσκολότερη την μεταφορά των ασφαλιστικών προϊόντων.

Asfalisinet

Σήμα συναγερμού στην ασφάλιση των drones

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

“Σήμα συναγερμού” για τον ασφαλιστικό κλάδο σε ό,τι αφορά τον νέο κίνδυνο που ονομάζεται drones (ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα όπως είναι η επίσημη ονομασία τους), αποτελεί η σύγκρουση ενός drone με επιβατικό αεροσκάφος της British Airways, λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου την Κυριακή 17 Απριλίου.

Αεροσκάφος της ΒΑ που εκτελούσε την πτήση Γενεύη-Λονδίνο με 138 επιβαίνοντες χτυπήθηκε από drone προτού προσγειωθεί, χωρίς ευτυχώς να προκληθει κάποιο πρόβλημα. Οι βρετανικές αρχές ξεκίνησαν ήδη έρευνα για το συμβάν, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Σύμφωνα με τον Stephen Landells, ειδικό σε θέματα ασφαλείας πτήσεων του Συνδέσμου Πιλότων της British Airways (BALPA) είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν και άλλες τέτοιες συγκρούσεις, ενδεχομένως με σοβαρότερες συνέπειες, καθώς η χρήση drones έχει αυξηθεί κατακόρυφα τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ και πολλά από τα οχήματα αυτά πραγματοποιούν ανεξέλεγκτες πτήσεις πολύ κοντά σε αεροδρόμια, Ο κ. Landells θεωρεί ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει μητρώο καταγραφής των drones, ώστε να μπορεί να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες τους σε περίπτωση ατυχήματος, προσθέτοντας ότι θα ήταν χρήσιμο κατά τη διαδικασία καταγραφής οι νέοι ιδιοκτήτες των drones να λαμβάνουν εκπαίδευση , ώστε να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους με ασφάλεια.

Ο επικεφαλής ανάλυσης του Chartered Insurance Institute Laurence Baxter δήλωσε ότι παρότι δεν προκλήθηκαν ζημίες ή τραυματισμοί (ευτυχώς.) από το συμβάν του Λονδίνου, εντούτοις αναδεικνύεται η ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές συγκρούσεις. “Ο αριθμός των drones αυξάνεται, αλλά δυστυχώς έχει επιτευχθεί μικρή πρόοδος στον διάλογο για την θέσπιση standards ασφαλείας, παρότι τα drones αποτελούν δυνητική απειλή όχι μόνο για τα επιβατικά αεροσκάφη, αλλά και για τα μικρότερα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα.”

Ο Joshua Down, μεσίτης αντασφαλίσεων της Willis Re σημείωσε ότι η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ετοιμάζεται να θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις για τα drones, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την ασφαλιστική τους κάλυψη και την απόδοση ευθυνών (όπως και την διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων) σε περίπτωση ατυχημάτων.

insuranceworld

Υγεία: Είναι«φτηνή» με όρους

Η ιδιωτική ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά στο δημόσιο σύστημα περίθαλψης. Tα ιδιωτικά προγράμματα υγείας καλύπτουν ανάμεσα στα άλλα τα κενά της δημόσιας περίθαλψης. Πρόσφατη επιστημονική έρευνα κατέγραψε ότι περίπου δύο στους πέντε Έλληνες διαθέτουν ιδιωτικά προγράμματα υγείας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ασφαλιστική αγορά σύμφωνα με την GlobaNet Insurance Brokers ανταποκρίνεται ανάγκες των καταναλωτών για ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Με ένα σύγχρονο ασφαλιστήριο υγείας ο ασφαλισμένος μπορεί να καλύψει (συνήθως σε ένα συμφωνημένο ποσοστό της τάξεως του 70-80%) το κόστος της νοσοκομειακής του περίθαλψης (αμοιβές χειρούργων & αναισθησιολόγων, κόστος δωματίου, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ) σε ιδιωτική κλινική της επιλογής του. Η αποζημίωση μπορεί να φτάσει και το 100% όταν επιλέγεται κλινική συνεργαζόμενη με την ασφαλιστική εταιρία ή αν ο ασφαλισμένος απευθυνθεί παράλληλα και στον ασφαλιστικό του φορέα.

Tο κόστος ενός προγράμματος υγείας εξαρτάται κυρίως από την ηλικία και το ιατρικό ιστορικό των ασφαλιζόμενων, τις παροχές που περιέχει και βέβαια από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική αγορά μπορεί επίσης να προμηθευτεί κανείς από ειδικευμένους διαμεσολαβητές και προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλιστικών εταιριών του εξωτερικού.

Η ποικιλία των ασφαλιστικών προϊόντων που προσφέρονται στην αγορά είναι πολύ μεγάλη. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας της ασφάλισης υγείας, επισημαίνει η Global Net η συμβουλή ενός ειδικευμένου επαγγελματία διαμεσολαβητή είναι απαραίτητη για την επιλογή ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ασφαλιστικές ανάγκες αλλά και οικονομικές δυνατότητες του καταναλωτή.

Sofokleousin

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ