Personal Freedom

Νιώστε ασφαλείας από τα απρόοπτα της ζωής, τα οποία είναι μέρος της καθημερινότητας και συχνά είμαστε εκτεθειμένοι σε περίπτωση που συμβεί κάτι δυσάρεστο, το οποίο θα διαταράξει τον προγραμματισμό και την γαλήνη μας. Όταν μάλιστα το απρόοπτο αφορά προσωπικό ατύχημα, τα ζητήματα που προκύπτουν είναι πιο σοβαρά γιατί επηρεάζουν την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα αλλά και την οικονομική μας κατάσταση.

Το πρόγραμμα Personal Freedom καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ατυχήματος, για έξοδα νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, μετατραυματικές θεραπείες και τον αποζημιώνει σε περίπτωση που εξαιτίας του ατυχήματος δεν είναι πλέον σε θέση να εργαστεί.

Αν το ατύχημα ή η ασθένεια προϋποθέτουν νοσηλεία, το κόστος καλύπτεται από το πρόγραμμα κι εσείς δεν χρειάζεται να σκεφθείτε τίποτε άλλο, μόνο πως θα επιστρέψετε ξανά γρήγορα και υγιείς στους καθημερινούς σας ρυθμούς.

Με το Personal Freedom έχετε:

 • Δωμάτιο και Διατροφή
 • Αμοιβές γιατρών
 • Αμοιβές ιδιωτικών αποκλειστικών νοσοκόμων πλήρους απασχόλησης
 • Εξοδα χειρουργικών επεμβάσεων
 • Εξοδα συνοδού, φάρμακα
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες
 • Μεταφορά με Νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο

Ακόμα και στις περιπτώσεις ατυχήματος που δεν χρειάζεται νοσηλεία αλλά είναι απαραίτητες εξετάσεις ή και θεραπείες εκτός νοσοκομείου, σας καλύπτει απόλυτα.

Πιο συγκεκριμένα:

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα

 • Επισκέψεις σε γιατρούς
 • Ακτινολογικές εξετάσεις
 • Μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Οδοντιατρική θεραπεία
 • Εξοδα φυσικοθεραπείας

Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά

Σε περίπτωση έκτακτης σοβαρής ανάγκης για επείγουσα ιατρική βοήθεια  λόγω άμεσου κινδύνου της ζωής του ασφαλισμένου, καλύπτει τα έξοδα για:

 • Επείγουσα μεταφορά του ασφαλισμένου για νοσηλεία στην Ελλάδα
 • Ιατρική βοήθεια κατά την διάρκεια της μεταφοράς
 • Μεταφορά του θεράποντα ιατρού και ενός οικείου προσώπου για συνοδεία.

Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς εντός ή εκτός Ελλάδας

Προσωπικό Ατύχημα

Μακροχρόνια Οικογενειακή Εξασφάλιση

Σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας προσφέρεται η δυνατότητα καταβολής του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα την αυτόματη αύξηση του ποσού αποζημίωσης και του χρόνου απόδοσής του.

Σε συνεργασία με την Generali

 

Υγεία Maximum Interlife

Το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ Maximum παρέχει σε εσάς ή/και στην οικογένειά σας την πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει ευέλικτα και δυναμικά διάφορες μορφές εξασφάλισης απλά, μοντέρνα και οικονομικά. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 60 ετών. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα σας παρέχει:

  Κάλυψη: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών υγείας που σας παρέχεται χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής.

   Ασφάλιση Όλων των Μελών της Οικογένειας: Με ελάχιστο κόστος μπορούν να ασφαλιστούν όλα τα μέλη της οικογένειας.

Υψηλό Ποσό Κάλυψης Ημερησίων Εξόδων: Σε περίπτωση παραμονής του ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική εντός ή εκτός Ελλάδος, η Εταιρία καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως και 500.

Πλήρης Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας: Σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική από ασθένεια ή από ατύχημα, η Εταιρία καλύπτει μέχρι 30.000.- € ανά περιστατικό εντός ή εκτός Ελλάδος ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών ετησίως.

  Πλήρης Κάλυψη Νοσοκομειακών Δαπανών σε Ελλάδα και Εξωτερικό: Η Εταιρία καλύπτει όλες τις νοσοκομειακές δαπάνες του ασφαλιζομένου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Χειρουργικό Επίδομα: Εάν πραγματοποιηθεί επέμβαση χωρίς την υποβολή δαπανών για αποζημίωση, τότε καταβάλλεται χειρουργικό επίδομα ανάλογα με την σοβαρότητα της εγχείρησης με ανώτατο όριο τα 1.500.

Πλήρης Κάλυψη Δαπανών: Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το εκάστοτε εκπιπτόμενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει από την παραπάνω εισπραχθείσα αποζημίωση.

Κάλυψη Φοιτητών Εξωτερικού: Το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ Maximum μπορεί να καλύψει και Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη) με επασφάλιστρο 20% εξασφαλίζοντάς τους, αν χρειαστεί, σωστή νοσηλεία στη χώρα που σπουδάζουν.

Συνδυαστικότητα του Προγράμματος ΥΓΕΙΑ Maximum: Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων όπως είναι το Θ.Α.Μ.Α., κ.τ.λ., δεν μπορεί όμως να συνυπάρχει με άλλα ατομικά ασφαλιστήρια της Εταιρίας που αποζημιώνουν νοσοκομειακά έξοδα λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

 

logo.png Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2810 232320 ή στο email: [email protected]