Αναγνωρίζουμε πόσο δύσκολη και ψυχοφθόρα είναι η διαδικασία για την έγκριση ενός δανείου, γι’ αυτό και εμείς βρήκαμε για εσάς τον κατάλληλο συνεργάτη!

 

H NLS έχοντας συνάψει σύμβαση συνεργασίας με Εθνική Τράπεζα, και ενεργώντας πάντα προς όφελος της επιχείρησης, αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει εκ μέρους της όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται ως προς τη δημιουργία κατάλληλου φακέλου εγγράφων για την αίτηση και χορήγηση του επιχειρηματικού δανείου που επιθυμεί να λάβει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της NLS καθοδηγούν τον επιχειρηματία σε κάθε βήμα από την διαδικασία της αίτησης μέχρι την τελική εκταμίευση. Παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν ως προς την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος χρηματοδότησης.

 

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζοντας να στηρίζει την ελληνική οικονομία, είναι κοντά στους πελάτες της, ανταποκρινόμενη με υπευθυνότητα στις ανάγκες τους. Στη νέα περίοδο που διανύουμε αναπτύσσει αποτελεσματικά προγράμματα και μέτρα για την ενίσχυση της εταιρικής ρευστότητας, την άμεση εκταμίευση και την ευρύτερη οικονομική στήριξη των Επιχειρήσεων με τους καλύτερους όρους.