Πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου, με την υπογραφή και τη σφραγίδα της Generali

Το αυτοκίνητό μας ταξιδεύει εμάς και τα όνειρά μας. Είναι αγάπη, πάθος, ευκολία και για κάποιους απλά απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό η Generali το προφυλάσει από κάθε απρόοπτο με τα ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτου SPEED

Το Speed είναι ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο και σύγχρονο προϊόν που σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια ποιοτική εναλλακτική στον τομέα της ασφάλισης αυτοκίνητου. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που συχνά επηρεάζουν τα κριτήρια επιλογής μιας ουσιαστικής ασφάλισης, η Generali προχώρησε στο σχεδιασμό ενός ανταγωνιστικού προγράμματος, το οποίο συνδυάζει το προσιτό με το ποιοτικό.

Το πρόγραμμα Speed αποτελείται από τρία επιμέρους, κλιμακούμενα προγράμματα ασφάλισης, τα οποία προσφέρουν στον πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει το κόστος αλλά και την έκταση της κάλυψης που επιθυμεί, σύμφωνα με τις δικές του, προσωπικές ανάγκες.

Το Speed της Generali προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων όπως:

   Ποιοτικές και σωστά μελετημένες καλύψεις ασφάλισης

Δίκαιη και αντικειμενική τιμολόγηση σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οδηγού, η οποία είναι βασισμένη σε ενδελεχή επιστημονική μελέτη όλων των παραγόντων που διαμορφώνουν το σωστό ασφάλιστρο ανά περίπτωση.

 Επιβράβευση σε ήδη υπάρχοντες πελάτες της Generali

  Επιβράβευση συνετής οδήγησης χωρίς ατυχήματα μετά τον πρώτο χρόνο, αλλά και για κάθε επιπλέον χρόνο ασφάλισης

   Πολλαπλές επιλογές απαλλαγών στις μικτές ασφαλίσεις

   Επίκαιρα και ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης τα οποία ανταποκρίνονται στα αιτήματα της εποχής

   Φιλοσοφία προγραμμάτων που βασίζεται στο σεβασμό του κάθε ασφαλισμένου στην ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία της σημερινής εποχής

 

Ασφάλειες ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ σε συνεργασία με την Generali