Το επιχειρείν από τη φύση του εμπεριέχει και την έννοια ανάληψης ρίσκου (μικρού ή μεγάλου) και κατά συνέπεια κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα δυνητικά είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους (εντός και εκτός του περιβάλλοντος της επιχείρησης).  Στο ασφαλιστικό πρακτορείο Σαριδάκης* πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ασφάλιση για κάθε επιχείρηση ή κάθε επαγγελματία αποτελεί ουσιαστική επένδυση, χαμηλού κόστους που μπορεί να συμβάλει στην μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να συζητήσει μαζί σας, να διερευνήσει ανάγκες, να επεξεργαστεί και να προτείνει λύσεις για τη θωράκιση της επιχείρησής σας στους τομείς:

 • Κτηριακών Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμού
 • Εμπορευμάτων
 • Α’ υλών
 • Απώλειας Εσόδων / Κερδών
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Εργοδοτικής Ευθύνης
 • Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
 • Περιβαλλοντικής Ευθύνης
 • Ευθύνης Μελών Δ.Σ. /Ανώτατης Διοίκησης
 • Ασφάλισης Στελεχών (Key men insurance)
 • Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού