Αυτοκίνητο: H αγορά έµεινε… όρθια

Αν και βρέθηκε στη δυσµενή κατάσταση να αντιµετωπίσει τρεις εκλογικές αναµετρήσεις και capital controls, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου στάθηκε όρθια και στο τέλος του εννεαµήνου (Ιανουάριος – Σεπτέµβριος 2015) κατέγραψε αύξηση ταξινοµήσεων της τάξης του 8,1%. Οι γκουρού του µάρκετινγκ έχουν ως αρχή ότι όλα στην αγορά είναι θέµα ψυχολογίας. Οταν ο καταναλωτής έχει καλή ψυχολογία, τότε η κατανάλωση µεγεθύνεται. Ερχεται, όµως, η ελληνική πραγµατικότητα για να αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα. Ούτε καλή καταναλωτική ψυχολογία έχει ο Ελληνας ούτε οι προϋποθέσεις για να αυξήσει την καταναλωτική δαπάνη υπάρχουν. Γιατί, λοιπόν, η αγορά αυτοκινήτου έχει σταθερή αυξητική πορεία στο εννεάµηνο (εξαίρεση αποτελούν οι µήνες Ιανουάριος και Ιούλιος), αφού υπάρχει γενική υποχώρηση όλων των οικονοµικών µεγεθών; Ασφαλής εκτίµηση σίγουρα δεν µπορεί να διατυπωθεί. Μια καταγραφή όµως του ότι ο Ελληνας θεωρεί ακόµα την αγορά αυτοκινήτου ως επένδυση και προτιµά το διαθέσιµο εισόδηµά του να το διοχετεύσει σ’ αυτό το δεύτερο όνειρό του -µετά την αγορά ακινήτου- ίσως και να δίνει µια εξήγηση.

Στο εννεάµηνο 2015 ταξινοµήθηκαν 58.184 αυτοκίνητα έναντι 53.844 του αντίστοιχου περσινού διαστήµατος. Τον Σεπτέµβριο (µήνας εκλογών) η αγορά κατέγραψε αύξηση 1,4%, ταξινοµώντας 5.125 αυτοκίνητα έναντι 5.055 πέρυσι. Οι 58.184 ταξινοµήσεις επιµερίζονται σε 28.790, που αφορούν σε εταιρικές πωλήσεις (το 49% του συνόλου των πωλήσεων) και σε 30.394 που αφορούν σε λιανικές πωλήσεις (το 51% της συνολικής αγοράς). Συµπέρασµα: οι λιανικές πωλήσεις έχουν πάρει προβάδισµα έναντι των εταιρικών και αυτό καθιστά ίσως πολύ σωστή την εκτίµηση ότι οι Ελληνες προτιµούν να δαπανήσουν µέρος του διαθέσιµου εισοδήµατός τους στην αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου παρά να έχουν τα χρήµατά τους κάτω από το µαξιλάρι τους! Πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι οι θετικές εξελίξεις στον τοµέα του τουρισµού επηρέασαν σηµαντικά τις εταιρικές πωλήσεις, αφού υπήρξε µεγαλύτερη ζήτηση από τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων ανά την επικράτεια.

Τι θα γίνει το τελευταίο τρίµηνο του 2015; ∆ύσκολο να προβλέψει κανείς, αφού η υλοποίηση των προαπαιτούµενων µέτρων του τρίτου µνηµονίου αναµένεται να επηρεάσει δυσµενώς την καταναλωτική δαπάνη. Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι η αγορά θα ταξινοµήσει έως το τέλος του χρόνου περίπου 73.000 αυτοκίνητα έναντι 71.218 πέρυσι.

Οι λιανικές πωλήσεις έχουν πάρει προβάδισµα έναντι των εταιρικών και αυτό καθιστά ίσως πολύ σωστή την εκτίµηση ότι οι Ελληνες προτιµούν να δαπανήσουν µέρος του διαθέσιµου εισοδήµατός τους στην αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου παρά να έχουν τα χρήµατά τους κάτω από το µαξιλάρι τους!

Kathimerini

Κουτελιέρης Γιάννης