Οι ασφάλειες υγείας σταθερά πρώτες σε ζήτηση από την ιδιωτική ασφάλιση

Οι ασφάλειες υγείας αναδεικνύονται πρωταγωνιστές στον κλάδο ζωής της ιδιωτικής ασφάλισης με σταθερό διψήφιο ποσοστό αύξησης στην παραγωγή ασφαλίστρων μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του 2015.

Ακόμα και στο τελευταίο δίμηνο (Ιούλιος- Αύγουστoς ) που είχαμε το «κραχ» στην παραγωγή ασφαλίστρων από την εφαρμογή των capital controls
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σταθερά αυξημένη ζήτηση των προϊόντων ασφάλισης υγείας από τους καταναλωτές ακόμα και σε περίοδο οικονομικής ασφυξίας, λόγω των capital control.
Όπως προκύπτει, από τα στοιχεία το εννεάμηνου που δημοσιοποίησε η Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, οιασφάλειες υγείας του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 22,8% σε σύγκριση με το 2014 και το αντίστοιχο διάστημα. (πινάκας)
43632
Στο πρώτο εννεάμηνο του 2015 συνολικά ο κλάδος ζωής παρουσίασε αύξηση +4,0% και οι ασφάλειες υγείας έρχονται πρώτες σε παραγωγή ασφαλίστρων , ενώ οι ασφάλειες ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, που επίσης πρωταγωνιστούσαν σε παραγωγή με διψήφια νούμερα, μέχρι τον Ιούνιο , από τον Ιούλιο και μετά λόγω capital Control περιορίστηκαν σε μονοψήφιο νούμερο +8,2% για όλο το εννεάμηνο .

asfalisinet

Οι ασφάλειες υγείας πρώτες σε ζήτηση ακόμη και με τα capital controls

Οι ασφάλειες υγείας είναι ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιριών που είχε ελάχιστη μείωση σε παραγωγή ασφαλίστρων, μετά την επιβολή των capital controls, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων επταμήνου στην παραγωγή ασφαλίστρων.

Ενώ και οι δύο βασικοί κλάδοι ασφάλισης των Γενικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλίσεων ζωής παρουσίασαν μεγάλη βουτιά τον Ιούλιο του 2015 , με τους επιμέρους κλάδους στις Ασφαλίσεις ζωής , Ζωής και Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις να μειώνονται αισθητά, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, ο κλάδος υγείας έμεινε σχεδόν σταθερός .

Έτσι στο πρώτο επτάμηνο ο κλάδος υγείας είχε αύξηση +24,5% έναντι +25,0% του εξαμήνου, σε αντίθεση με τους κλάδους ζωής που από +5,4% στο εξάμηνο έπεσε στο +2,7% στο επτάμηνο και ο κλάδος Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις από +45,2% στο εξάμηνο έπεσε στο +33,7% στο επτάμηνο.

 

asfalisinet