Ασφάλιση πιστωτικών καρτών: Αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε

H εκτίναξη των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες που έγινα μετά τα capital controls σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει , δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα μετασχηματίζεται. Η διεύρυνση των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες και για φορολογικούς λόγους έχει οδηγήσει τις συναλλαγές με πιστωτικές σε αύξηση κατά 60% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα , σύμφωνα με εκτιμήσεις από την ΤτΕ. Το «πλαστικό χρήμα» όμως έχει τους δικούς του κινδύνους και αυτοί αυξάνονται όσο αυξάνονται και οι συναλλαγές μ’ αυτό. Απαραίτητη είναι η ασφάλιση των πιστωτικών καρτών προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοχοι τους από ενδεχόμενα κλοπής , απώλειας, παραχάραξης, πλαστοπογραφίας και άλλα ασφαλιστικά και ποινικά αδικήματα.

Οι ασφαλίσεις πιστωτικών καρτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις ασφαλίσεις από κλοπή και απώλεια και στην προστασία πληρωμών. Ενδιάμεσα υπάρχουν και οι ασφαλίσεις με συμπληρωματικές καλύψεις όπως ασφαλίσεις ταξιδίων

Στις ασφαλιστικές των επιχειρήσεων οι ευθύνες για κλεμμένες πιστωτικές κάρτες στις ΗΠΑ

Αναγκαία καθίσταται η ασφάλιση πιστωτικών κρατών πλέον τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Από 1η Οκτωβρίου , στις ΗΠΑ οι ευθύνες αποζημιώσεων σε πληρωμές μέσω κλεμμένων πιστωτικών καρτών θα βαρύνουν τις επιχειρήσεις που δέχονται τις συναλλαγές αυτές και έμμεσα τις ασφαλιστικές τους εταιρείες.

Οι κυριότερες ασφαλίσεις πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα που γίνονται από τους παρόχους (τράπεζες) σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές με τις οποίες συνεργάζονται είναι:

Αlpha Bank- AXA

Καλύψεις και παροχές (ασφάλισµα) του προγράµµατος

Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος καταβάλλεται η παροχή/ασφάλισµα στην Alpha Bank για την προστασία πληρωµής της πιστωτικής κάρτας του ασφαλισµένου. Οι καλύψεις του προγράµµατος είναι οι εξής:

1. Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα

2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα εξαιτίας Ατυχήµατος

Το ασφάλισµα σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ατύχηµα ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας εξαιτίας ατυχήµατος είναι η αποπληρωµή του 100% του ελάχιστου µεταξύ του τοκοφόρου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας τη στιγµή του συµβάντος και του µέσου όρου των τριών (3) τελευταίων τοκοφόρων υπολοίπων πριν από το συµβάν.

3. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα

4. Ακούσια Ανεργία

Το ασφάλισµα σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ή Ακούσιας Ανεργίας είναι η αποπληρωµή του 3% του ελάχιστου µεταξύ του τοκοφόρου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας τη στιγµή του συµβάντος και του µέσου όρου των τριών (3) τελευταίων τοκοφόρων υπολοίπων για χρονικό διάστηµα το πολύ έξι (6) µηνών. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν έχει δικαίωµα πληρωµών από το ταµείο ανεργίας του Ελληνικού Κράτους, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν θα καταβάλλει το ασφάλισµα. Ως τοκοφόρο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας τη στιγµή του συµβάντος θεωρείται το τοκοφόρο υπόλοιπο στο τελευταίο εκκαθαριστικό που προηγείται του συµβάντος.

Ισχύς των καλύψεων

Το πρόγραµµα έχει περίοδο αναµονής για όλες τις καλύψεις ενενήντα (90) ηµέρες από την έναρξη του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου για τις εν ισχύ πιστωτικές κάρτες ή από την έναρξη της κάθε νέας σύµβασης πιστωτικής κάρτας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να απαιτηθεί αποζηµίωση εφόσον το ασφαλιστικό γεγονός εµφανίστηκε κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου

Τράπεζα Πειραιώς – ERGO

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία ERGO, προσφέρει στους κατόχους πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς ασφάλιση των προσωπικών σας αντικειμένων, μέσω του νέου προγράμματος «Πειραιώς Secure Wallet». Το πρόγραμμα εξασφαλίζει άμεση αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των προσωπικών αντικειμένων του ασφαλισμένου (τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, ταυτότητα, δίπλωμα κ.α.) ταυτόχρονα με την κλοπή ή απώλεια της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. Ετήσιο εφάπαξ ασφάλιστρο 25 ευρώ. Ανάμεσα στις υπόλοιπες καλύψεις , για την ασφάλιση πιστωτικών καρτών περιλαμβάνει προστασία ανάληψης μετρητών σε περίπτωση κλοπής τους εντός 12 ωρών από την ανάληψή τους από ATM. Κάλυψη για ανεπιθύµητες χρεώσεις ή αναλήψεις µετά από απώλεια ή κλοπή της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Εurobank- Εurolife

Οι πιστωτικές κάρτες Visa & MasterCard Classic, Visa & MasterCard Gold, που παρέχονται μέσω του Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, φέρνουν έναν μοντέρνο αέρα στις συναλλαγές σας, δίνοντας αξία στις καθημερινές σας αγορές. Mε τις κάρτες που εκδίδει η Eurobank και το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξασφαλίζεται δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως 15.000 ευρώ από την Eurolife ERB Ασφαλιστική και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την Eurolife

HSBC – Προστασία πληρωμών Πιστωτικών Καρτών

Με το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών Πιστωτικών Καρτών από την HSBC επιλέγετε ασφάλεια σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή της κάρτας, ακόμη και σε περίπτωση που διακοπεί προσωρινά η εργασία σας, λόγω Απόλυσης ή ακούσιας ανεργίας, Νοσοκομειακής περίθαλψης, Προσωρινής ανικανότητας λόγω ατυχήματος, ασθένειας κ.λπ.

Βασικά προνόμια

Χαμηλό μηνιαίο ασφάλιστρο, κάλυψη του ανεξόφλητου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας σε ποσοστό 15%, χρέωση ασφαλίστρου για το πρόγραμμα μόνο όταν γίνει χρήση της πιστωτικής κάρτας και υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο

Απλές διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας

Ασφάλιστρα

Το μηνιαίο ασφάλιστρο υπολογίζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό επί του εκάστοτε οφειλόμενου υπολοίπου (λογαριασμού) του προηγούμενου μήνα της πιστωτικής κάρτας και ανέρχεται σε 0,49%. Παράδειγμα, Εάν το οφειλόμενο υπόλοιπο είναι €1.000 το μηνιαίο ασφάλιστρο ανέρχεται σε 4,90 ευρώ.

 

Νίκος Σακελλαρίου

Ειδικός Συνεργάτης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr