Ανοίγουν στον τουρισμό ασφαλιστικές εργασίες

Το άλμα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας ανοίγει το δρόμο στην Ιδιωτική Ασφάλιση για να αναπτύξει τις εργασίες της παρέχοντας ασφάλεια τόσο στα πάσης φύσεως καταλύματα όσο και στους επισκέπτες – τουρίστες που διαμένουν σε αυτά.

Την υφιστάμενη μη ασφαλιστική κάλυψη του κλάδου αναδεικνύει έρευνα της ΕΑΕΕ η οποία αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης ξενοδόχων στην Ελλάδα για τα έτη 2009-2013.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αγορά των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων στη χώρα μας, περιλαμβάνει περίπου 10 χιλιάδες ξενοδοχεία, 25 χιλιάδες επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και 6 χιλιάδες επιχειρήσεις ενοικιάσεως επαύλεων (πηγές των στοιχείων ήταν η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Υπουργείο Τουρισμού).

Με την έρευνα καταγράφηκαν μόνο 8,5 χιλιάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια (το 2013) από τις συμμετέχουσες στην έρευνα 19 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν το έτος 2013 αθροιστικά το 90% της παραγωγής στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Την ίδια χρονιά δηλώθηκαν στις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 605 ζημιές της κάλυψης της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων, των οποίων η αρχική εκτίμηση αποζημίωσης ήταν συνολικού ύψους 1,7 εκατ. €.

insurance-eea