ΣΕΜΑ: Κριτήρια αξιολόγησης πραγματογνωμόνων

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού από τις ασφαλιστικές εταιρείες πλαισίου κριτηρίων και προδιαγραφών που θα αφορούν στην αξιολόγηση των πραγματογνωμόνων, αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), μέσω της Επιτροπής Υποστήριξης Διαδικασιών Ζημιών.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 29 Μαρτίου ώρα 15:00 στο ξενοδοχείο Golden Age, η αρμόδια Επιτροπή του ΣΕΜΑ διοργανώνει ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων, αλλά και την ενεργή συμμετοχή των μεσιτών σε ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με το εν λόγω θέμα.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Υποστήριξης Διαδικασιών Ζημιών, κ. Μαρία Τσιλιμάρη, «το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ, με σταθερό προσανατολισμό στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι μεσίτες ασφαλίσεων, εκπόνησε ήδη μια εργασία που αφορά στις προτάσεις του κλάδου για την καταγραφή των ελάχιστων κριτηρίων και προδιαγραφών που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους πραγματογνώμονες, σε επίπεδο φυσικών και νομικών προσώπων».

Κατά την κ. Τσιλιμπάρη, «στόχος του ΣΕΜΑ είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κανόνων που θα αποδεχθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής των πραγματογνωμόνων, που ως βασικό άξονα θα έχει πρωτίστως την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και ακολούθως το κόστος».

Sofokleousin