Εως 3 δισ. το «νέο χρήμα» για τις επιχειρήσεις

Ο χαρακτηρισμός των χρημάτων που έρχονται με εμβάσματα από το εξωτερικό ως «νέο χρήμα», επιτρέπει την επανεξαγωγή τους χωρίς τους περιορισμούς των capital controls, δηλαδή την έγκριση από την επιτροπή ή τις υποεπιτροπές τραπεζικών συναλλαγών, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.

Τους λογαριασμούς για «νέο χρήμα» αξιοποιούν πλέον αρκετές επιχειρήσεις, προκειμένου να παρακάμψουν τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και να πραγματοποιούν με μεγαλύτερη ευελιξία συναλλαγές από και προς το εξωτερικό. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν μικρή έστω εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία τους επιτρέπει να αποδέχονται χρήματα πελατών σε ξεχωριστό λογαριασμό και να χρησιμοποιούν στη συνέχεια τα ποσά που συγκεντρώνονται στους εν λόγω λογαριασμούς για να κάνουν πληρωμές προς το εξωτερικό.

Η εικόνα που μεταφέρουν οι τράπεζες είναι ότι μέσω των εν λόγω λογαριασμών έχουν εισαχθεί στο τραπεζικό σύστημα το τελευταίο διάστημα χρήματα της τάξης των 2 έως και 3 δισ. ευρώ. Πρόκειται ωστόσο για ποσά που δεν μένουν στη χώρα, αφού στη συνέχεια επανεξάγονται για να εξυπηρετήσουν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς προμηθευτές του εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι ο χαρακτηρισμός των χρημάτων που έρχονται με εμβάσματα από το εξωτερικό ως «νέο χρήμα», επιτρέπει την επανεξαγωγή τους χωρίς τους περιορισμούς των capital controls, δηλαδή την έγκριση από την επιτροπή ή τις υποεπιτροπές τραπεζικών συναλλαγών, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει μικρή έστω εξαγωγική δραστηριότητα από την επιχείρηση, προκειμένου όσα χρήματα εισέρχονται από πληρωμές πελατών του εξωτερικού να μπορούν να χαρακτηριστούν «νέο χρήμα» και να κατηγοριοποιηθούν σε ειδικό λογαριασμό που διατηρεί η επιχείρηση.

Η εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό ως «νέο χρήμα», με δυνατότητα επανεξαγωγής ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά μόνο για ποσά που έρχονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος από το εξωτερικό. Δεν ισχύει δηλαδή για περιπτώσεις που κάποιος θέλει να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό χρήματα που έχει στο σπίτι του ή σε θυρίδα. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσά θα υπόκεινται στους περιορισμούς των capital controls και δεν θα μπορούν να αναληφθούν πέραν του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ την ημέρα ή των 420 ευρώ την εβδομάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι εισροές στις τράπεζες από φυσικά πρόσωπα είναι σχεδόν μηδαμινές.

Αρση περιορισμών για το Erasmus+

Την άρση περιορισμών που αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές των δικαιούχων φορέων του Προγράμματος Erasmus+ ανακοίνωσε το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άρση των περιορισμών αφορά, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ανοίγματος νέων λογαριασμών από δικαιούχους φορείς του Erasmus+, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία προσχολικής αγωγής, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία και σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς εν γένει, για τους οποίους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ανοίγματος νέων λογαριασμών σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους χρηματοδότησης, ώστε να τους καταβληθεί η επιχορήγηση κάλυψης των ατομικών δαπανών και η δυνατότητα προσθήκης νέου δικαιούχου σε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό, για την εξυπηρέτηση του προγράμματος. Αντίστοιχα επιτρέπεται η πραγματοποίηση εξερχόμενων και εισερχόμενων εμβασμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων ελληνικών φορέων και φυσικών προσώπων.

 

kathimerini