Περισσότερες απαιτήσεις για τους συστημικά σημαντικούς ασφαλιστικούς ομίλους

Η Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) ανακοίνωσε στις 5 Οκτώβρη ότι ολοκλήρωσε το αρχικό στάδιο ανάπτυξης της απαίτησης Απορρόφησης Τριτοβάθμιων Απωλειών (Higher Loss Absorbency – HLA) για τις παγκόσμια συστημικά σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες (G-SIIs). Η HLA έχει επίσης εγκριθεί από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η HLA είναι το δεύτερο βήμα ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ανάπτυξη παγκόσμιων κεφαλαιακών προτύπων ασφαλείας, που θα συμβάλουν στη μείωση της πιθανότητας αρνητικών επιπτώσεων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την κατάρρευση ενός συστημικά σημαντικού ασφαλιστικού ομίλου. Το πρώτο βήμα ήταν η ανάπτυξη της Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης (BCR) το 2014. Το τρίτο βήμα είναι η ανάπτυξη, με βάση τον κίνδυνο για ολόκληρο τον όμιλο, ενός παγκόσμιου ασφαλιστικού κεφαλαιακού Προτύπου (ICS), που αναμένεται να εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2019. Από το 2019, οι G-SIIs θα πρέπει να διαθέτουν εποπτικά κεφάλαια που δεν θα είναι μικρότερα από το άθροισμα των ποσών που απαιτούνται στο πλαίσιο της BCR και της HLA.

Στον κατάλογο των συστημικά σημαντικών ασφαλιστικών ομίλων περιλαμβάνονται οι AIG, Prudential Financial και MetLife από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Allianz από τη Γερμανία, οι βρετανικές Aviva και Prudential, η Ping An Insurance της Κίνας, η Generali της Ιταλίας και η AXA της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) αναμένεται τον επόμενο μήνα να ενημερώσει τον κατάλογο των ασφαλιστικών ομίλων που θεωρούνται συστημικά σημαντικοί. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αναφέρει αν, μέχρι το 2016, πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης και μεγάλοι αντασφαλιστές.

aagora