Πως διαμορφώνονται τα κανάλια διανομής των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα

Η πολυκαναλική πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει γκρίνιες ,στο θέμα του ανταγωνισμού , στην ασφαλιστική αγορά και κύρια από την πλευρά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, κάτι που εκφράστηκε έντονα σε εκδήλωση των διαμεσολαβούντων.

Αν και στην Ελλάδα, όπως προκύπτει και από στατιστική έρευνα, βασικό κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων παραμένουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές , φαίνεται ότι πλέον ένα κομμάτι της διανομής περνά στα λεγόμενα εναλλακτικά δίκτυα όπως τράπεζες , online και direct πωλήσεις.

Παρότι, σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα έχει ως βάση διανομής τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ανεξάρτητους ασφαλιστικές και εταιρικά δίκτυα ) τα τελευταία χρόνια αρκετές από αυτές, κύρια οι πολυεθνικές και τραπεζικές ασφαλιστικές εταιρίες, έχουν ανοίξει την διανομή των προϊόντων τους και στα εναλλακτικά δίκτυα.

Από μια καταγραφή του τρόπου πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρών προκύπτει :

Μέσω τραπεζών σε πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων δραστηριοποιούνται κυρίως οι ασφαλιστικές εταιρίες ΑΧΑ ( Αlpha Βank) Εθνική Ασφαλιστική ( Εθνική Τράπεζα) Εurolife (Εurobank ) Ergo ( Τράπεζα Πειραιώς , σε προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ) ΝΝ Ηellas ( Τράπεζα Πειραιώς , σε προϊόντα υγείας και ζωής) .

Μέσω online και direct πωλήσεων δραστηριοποιούνται με εταιρική πώληση, κύρια στην ασφάλιση αυτοκινήτου, η Αllianz , η AIG , Εθνική Ασφαλιστική , η Ιnteramerican και η Prime Insurance .

Ενώ ως κυρίαρχο κανάλι πώλησης μέσω των διαμεσολαβούντων ( ελεύθερων ασφαλιστών η εταιρικών δικτύων ) έχουν κυρίως οι ασφαλιστικές εταιρίες που είναι αμιγώς Ελληνικές, όπως, η ΑΤΕ Ασφαλιστική , η Ευρωπαϊκή Πίστη , η International life , η Interlife , η Μεσόγειος Ασφαλιστική , η Δύναμις Ασφαλιστική , η NP (Νεος Ποσειδώνας ) , η Ορίζων Ασφαλιστική , η Ευρωπαϊκή Ένωσις , η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, η Ατλαντική Ένωσις . Επίσης οι πολυεθνικές ασφαλιστικές MetLife , Generali , Groupama , Interasco .

 

asfalisinet