Κατά της πλήρης απελευθέρωσης των διασυνοριακών ασφαλίσεων στην Ε.Ε η Insurance Europe

Η επέκταση των διασυνοριακών ασφαλίσεων εντός της ΕΕ είναι και πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στην αγορά με βάση τη ζήτηση, τονίζει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ένωση των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών (Insurance Europe)

Ειδικότερα, με αφορμή τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές τονίζουν οτι δεν μπορούν να αρθούν όλα τα εμπόδια για την αύξηση του όγκου των διασυνοριακών ασφαλίσεων.

Επίσης η Insurance Europe τονίζει ότι η προσφορά της διασυνοριακής ασφάλισης λειτουργεί καλά, με πάνω από το ένα τρίτο των ασφαλίστρων να προέρχεται από ξένες ελεγχόμενες θυγατρικές ή υποκαταστήματα. Ωστόσο, επισημαίνει οτι το ρυθμιστικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ – και ακόμη και μέσα – κράτη μέλη της ΕΕ, και αυτό κάνει δυσκολότερη την μεταφορά των ασφαλιστικών προϊόντων.

Asfalisinet