Δίχτυ ασφαλείας οι ομαδικές ασφαλίσεις στην κρίση

Τα προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων προσπαθούν να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις στην κρίση, μειώνοντας συχνά το κόστος των συμβολαίων και τις παροχές. Με τον δημόσιο τομέα να συρρικνώνει συνεχώς τις δομές και τις υπηρεσίες που παρέχει στον πολίτη και με την πρόσβαση σε ιδιωτικά συστήματα υγείας να είναι «απαγορευτική», λόγω κόστους, για τον μέσο Έλληνα, τα ομαδικά προγράμματα αποτελούν αναμφίβολα ένα σημαντικό κίνητρο για τον εργαζόμενο.

Γιώργος Πλωμαρίτης, διευθυντής ομαδικών ασφαλίσεων και corporate business της Interamerican

Μέσω της ομαδικής ασφάλισης στελέχη και εργαζόμενοι αποκτούν καλύψεις που, κατά κύριο λόγο, αφορούν περιπτώσεις απώλειας ζωής, εξωνοσοκομειακής και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και σύνταξης. Έτσι διασφαλίζεται ότι στη δύσκολη στιγμή ο ασφαλισμένος ή η οικογένειά του θα έχουν σημαντική υποστήριξη. Οι παροχές προς τους εργαζομένους ενισχύουν ταυτόχρονα την «πιστότητα» των εργαζομένων στην επιχείρηση, ενώ υπάρχουν και έρευνες που δείχνουν ότι στελέχη και υπάλληλοι θεωρούν πως στο σύνολο των παροχών των επιχειρήσεων προς αυτούς οι σημαντικότερες είναι οι καλύψεις υγείας και σύνταξης.

Σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Πλωμαρίτη, διευθυντή ομαδικών ασφαλίσεων και corporate business της Interamerican, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την πιο σημαντική και ουσιαστική παροχή μιας επιχείρησης προς τους εργαζομένους της: «Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, που το κοινωνικό κράτος υποχωρεί αισθητά επηρεάζοντας το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων μιας επιχείρησης, οι ανάγκες για ουσιαστικές και ποιοτικές καλύψεις στη ζωή, την υγεία και τη σύνταξη αυξάνονται. Τα ομαδικά προγράμματα συνήθως περιλαμβάνουν καλύψεις που αφορούν την προστασία του εργαζομένου και της οικογένειάς του από απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως απώλεια ζωής, ανικανότητες, απώλεια εισοδήματος, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και σύνταξη.

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μια «επένδυση» από τη μεριά του επιχειρηματία, η οποία του προσδίδει κύρος, τον βοηθά να προσελκύει και να διατηρεί ικανά στελέχη, αναβαθμίζοντας τη σχέση εργαζομένου-εργοδότη. Με τα ομαδικά προγράμματα η επιχείρηση διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της και βελτιώνει την εικόνα της στην αγορά. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι οι δαπάνες για πρόσθετες παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης εκπίπτουν φορολογικά.

Η ομαδική ασφάλιση που παρέχει η επιχείρηση σήμερα αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία για τους ανθρώπους της, καθώς τη θεωρούν την πιο σημαντική παροχή σύμφωνα με σχετικές έρευνες. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η επιχείρηση αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και ότι η προσπάθειά τους και η συμμετοχή τους στα δρώμενα της εταιρείας αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται έμπρακτα. Η θετική διάθεση στον επαγγελματικό χώρο αυξάνεται όπως αυξάνεται η δέσμευση και η αφοσίωσή τους απέναντι στους στόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τις παροχές του κοινωνικού φορέα και να αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους. Με τον τρόπο αυτό αισθάνονται ήρεμοι, ασφαλείς και συνεχίζουν να προσφέρουν στην επιχείρηση απρόσκοπτα, χωρίς αγωνία για το αύριο».

Όπως αναφέρει ο κύριος Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου, προϊστάμενος του τομέα αναλήψεων εργασιών της διεύθυνσης ομαδικών ασφαλίσεων ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής, «είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό ότι το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, οι άνθρωποί της, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό της. Ένας συνδυασμός αποδοχών και παροχών είναι πολύ σημαντικός για τον σημερινό εργαζόμενο. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.

Δάφνη Παπαδοπούλου, τεχνική διευθύντρια ομαδικών ασφαλίσεων ζωής της Generali

Η ομαδική ασφάλιση είναι το εργαλείο με το οποίο ο εργοδότης αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, ενώ αναμφισβήτητα αποτελεί την επιτομή των παροχών που διαθέτει η επιχείρηση για το προσωπικό της. Πολλές φορές, η ύπαρξη της ομαδικής ασφάλισης είναι προτιμότερη, τόσο από τον εργοδότη όσο και από τους εργαζομένους, σε σχέση με μια μικρή αύξηση των αποδοχών.

Ο εργαζόμενος, με τη σειρά του, διακρίνει το σύγχρονο προφίλ που αναδεικνύει η επιχείρηση μέσα από την ύπαρξη αυτής της παροχής, αποκτά πρόσβαση στην ιδιωτική περίθαλψη και κίνητρα για την αποταμίευση, ενώ περιβάλλεται με ένα αίσθημα ασφάλειας το οποίο είναι συνυφασμένο με την ίδια την εργασιακή του πορεία μέσα στην εταιρεία, όπου εκ των πραγμάτων διανύει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του.

Η κάλυψη εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης είναι αναμφισβήτητα αυτό που αρχικά επιθυμούν οι επιχειρήσεις να προσφέρουν στο προσωπικό τους, ωστόσο η ασφάλιση ζωής, ανικανότητας και προστασίας από την απώλεια εισοδήματος των εργαζομένων λόγω ατυχήματος ή ασθένειας είναι καλύψεις που αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές στις δύσκολες στιγμές ενός εργαζομένου και επιλέγονται από τις περισσότερες επιχειρήσεις».

Στους τρεις άξονες στους οποίους κινούνται τα οφέλη από τις ομαδικές καλύψεις αναφέρεται η κυρία Δάφνη Παπαδοπούλου, τεχνική διευθύντρια ομαδικών ασφαλίσεων ζωής της Generali. Είναι τα οφέλη για τον εργοδότη, τα οφέλη για τον εργαζόμενο και τα οικονομικά οφέλη. «Σε εποχές που οι εταιρείες αναγκάζονται να είναι εξαιρετικά λιτές, το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να λειτουργήσει σε ένα πιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και να αναλαμβάνει πολλαπλά καθήκοντα. Σε τέτοιες συνθήκες εργασίας, βιώνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα και τη συρρίκνωση των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης, οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν στην ομαδική ασφάλιση ένα ουσιαστικό κίνητρο, καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον του εργοδότη τους για την ασφάλεια και την ευημερία τους. Συναίσθημα πολύ δυνατό, το οποίο αποδίδει σίγουρα τη μέγιστη παραγωγικότητα. Παράλληλα, ο ασφαλισμένος εργαζόμενος απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από το κόστος της ατομικής ασφάλισης, συμπληρώνοντας την ελλειματική, στις μέρες μας, κοινωνική ασφάλιση.

Επίσης, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να προσφέρει αμοιβαίο οικονομικό όφελος στον εργαζόμενο και τον εργοδότη εξασφαλίζοντας μέσα από μια ευρεία γκάμα παροχών την πλήρη κάλυψη τη στιγμή που θα χρειαστεί, με ιδιαίτερα συμφέρον κόστος.

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων εξακολουθεί να υφίσταται και όσοι επιθυμούν να επιβιώσουν του ανταγωνισμού και να οδηγηθούν στην ανάπτυξη επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να προσεγγίσουν τα ικανότερα στελέχη. Ένα ομαδικό συμβόλαιο εξακολουθεί, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, να αποτελεί ένα ισχυρό (ίσως ακόμη ισχυρότερο) κίνητρο επιλογής εταιρείας για ένα αξιόλογο στέλεχος».

Δημήτρης Krumbholz, προϊστάμενος της διεύθυνσης ασφαλίσεων ζωής της ΑΤΕ

Οι εταιρείες δημιουργούν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης ή του φορέα του οποίου τα μέλη πρόκειται να καλύψουν. Μιλώντας για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, ο Δημήτρης Krumbholz, προϊστάμενος της διεύθυνσης ασφαλίσεων ζωής της εταιρείας, εξηγεί πώς σχεδιάζονται προγράμματα για κάθε περίπτωση: «Η ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας μας, με πλήθος πελατών, που ξεπερνά τις 500.000. Με επιχειρηματική φιλοσοφία που είναι εστιασμένη στον άνθρωπο και με όχημα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, την ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση στις τάσεις της αγοράς, συνδυάζει τις σύγχρονες αντιλήψεις με τις πολύτιμες εμπειρίες του παρελθόντος. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων με πρωτοποριακά προγράμματα, που την καθιστούν την εταιρεία με τις περισσότερο εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική σχεδιάζει, κυριολεκτικά πάνω «στα μέτρα» κάθε φορέα ή επιχείρησης, καλύψεις που δημιουργούν πραγματική υπεραξία στα μέλη ή τα στελέχη του, αντίστοιχα. Αξίζει να τονιστεί ότι για εμάς η σύσταση μιας επιτυχημένης ομαδικής ασφάλισης βασίζεται στους τέσσερις ακόλουθους πυλώνες:

Προσεκτική και αναλυτική καταγραφή των ασφαλιστικών αναγκών των ασφαλισμένων

Εστίαση στη διαφορετικότητα της ασφαλιζόμενης ομάδας

Κατάλληλη επιλογή των καλύψεων, σε φιλοσοφία αμοιβαίου οφέλους

Διασφάλιση της αμεσότητας στην παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους

Τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής παρέχοντας καλύψεις υψηλής αντιλαμβανόμενης αξίας, δημιουργούν ισχυρό πλαίσιο αμοιβαίου οφέλους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους – ασφαλισμένους.

Τα οφέλη για τους εργοδότες που παρέχουν ομαδικά προγράμματα ασφάλισης στα στελέχη τους είναι πολλαπλά. Ειδικά σε μια εποχή που δοκιμάζεται η βιωσιμότητα ακόμη και των πλέον υγιών επιχειρήσεων, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να αποτελέσει θεματοφύλακα ανάπτυξης. Πέρα από τα όποια φορολογικά κίνητρα, καλύπτοντας τις ασφαλιστικές ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, οι ομαδικές ασφαλίσεις λειτουργούν παρακινητικά, βελτιώνουν το εργασιακό κλίμα και ενισχύουν την αφοσίωση και την παραγωγικότητα του σημαντικότερου κεφαλαίου για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας επιχείρησης, δηλαδή του έμψυχου δυναμικού της.

Στον αντίποδα, οι ασφαλισμένοι-εργαζόμενοι, μέσω της συμμετοχής τους σε ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης, απολαμβάνουν προνόμια που προστατεύουν/διαφυλάσσουν την υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους, ενισχύουν τις παροχές του κύριου ασφαλιστικού φορέα ασφάλισης και φυσικά περιορίζουν, ή ακόμη και εξαλείφουν, τον κίνδυνο ανατροπής του οικογενειακού τους προγραμματισμού από κάποιο τυχαίο δυσάρεστο γεγονός.

Αναφορικά δε με το είδος των καλύψεων που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι πιο συνηθισμένες από αυτές είναι:

Απώλεια εισοδήματος

Προγράμματα καθορισμένων παροχών ή εισφορών

Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου, μόνιμη ολική ανικανότητα

Θάνατος/μερική ανικανότητα από ατύχημα

Παροχές περίθαλψης (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, επίδομα μητρότητας, νοσοκομειακό-χειρουργικό επίδομα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα)

Άννυ Τρύφων, διευθύνουσα σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

Στα οφέλη που αποκομίζουν τόσο οι επιχειρήσεις, σε φορολογικό επίπεδο και στην εσωτερική τους λειτουργία, όσο και οι εργαζόμενοι αναφέρεται η κυρία Άννυ Τρύφων, διευθύνουσα σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ. Μιλώντας στο iw τόνισε ότι «οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι μια σημαντική παροχή των εταιρειών προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. Σε καιρούς έντονου ανταγωνισμού, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των εργαζομένων και δημιουργώντας τους αίσθημα σιγουριάς και εμπιστοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συμβολή των εργαζομένων στην πορεία τους και επιστρέφουν σε αυτούς, μέσω της ομαδικής ασφάλισης, ένα πρόσθετο μέρος –πέραν των αποδοχών– αυτής της συμβολής.

Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, όπως αυτό που επικρατεί στις μέρες μας, η ομαδική ασφάλιση προσφέρει σημαντικά φορολογικά κίνητρα και οφέλη και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που τις προσφέρουν.

Οι καλύψεις που βρίσκονται υψηλότερα στις προτιμήσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων είναι αυτές της περίθαλψης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, της ζωής και της ανικανότητας. Όσον αφορά τις παροχές σύνταξης, υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, γιατί είναι λίγες οι εταιρείες που τις παρέχουν.

 

insuranceworld