Διασφάλιση των συντάξεων με μοντέλο συνεργασίας ιδιωτικού – δημοσίου τομέα

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη χώρας μας πρέπει να βασιστεί στην εφαρμογή ενός συμπληρωματικού κεφαλαιοποιητικού συστήματος, το οποίο να προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά προς επένδυση έως του 8% των εισφορών που σήμερα συγκεντρώνονται προς αναδιανομή στους συνταξιούχους.

Σε πρώτη φάση, κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης του ασφαλιστικού στην Ελλάδα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο β΄ πυλώνα ασφάλισης και σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα πόροι οι οποίοι να αντιστοιχούν στο 1% των εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι. Σε δεύτερο χρόνο και σε βάθος λίγων ετών οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 2% – 3% φθάνοντας σταδιακά κατ΄ ανώτατο επίπεδο στο 8% των εισφορών.

Τα ανωτέρω αναφέρουν στο IW υψηλόβαθμοί παράγοντες ασφαλιστικών εταιρειών, που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως καλοί γνώστες του θέματος, για να προσθέσουν ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι αναγκαίες αποδόσεις για την καταβολή των μελλοντικών συντάξεων διασφαλίζονται μέσω κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, τα οποία προσθέτουν στα αποθεματικά των Ταμείων υπεραξίες.

Όπως επισημαίνουν, «το ασφαλιστικό δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αναμόρφωση του αναδιανεμητικού συστήματος, όταν η ανεργία έχει κυριολεκτικά ξεφύγει και όταν ο πληθυσμός γερνά με ταχείς ρυθμούς». Προσθέτουν δε ότι «για να καταστεί βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας θα πρέπει να γεννά νέους πόρους, τους οποίους μπορεί να «εγγυηθεί» μόνο ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ο δεύτερος πυλώνας και τα Επαγγελματικά Ταμεία, που δυστυχώς, μέχρι και σήμερα δεν λειτούργησαν λόγω προβληματικού θεσμικού πλαισίου».

«Όσο αναδιανέμουμε πόρους, τόσο θα προκαλούμε ελλείμματα στα ασφαλιστικά μας Ταμεία» δηλώνουν με έμφαση οι ίδιοι παράγοντες, επισημαίνοντας ότι η σχεδιαζόμενη πρόταση της κυβέρνησης θα φέρει σε νέο αδιέξοδο το ασφαλιστικό.

insuranceworld.gr

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις και από το ΚΕΑΟ για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Η αναστολή της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ενεργοποιεί και τις κατασχέσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και την σχετική δράση αναλαμβάνει το ΚΕΑΟ.

Συγκεκριμένα από το επόμενο διάστημα και μετά θα ενεργοποιηθούν η παρακάτω διαδικασίες για τον έλεγχο και την αναγκαστική είσπραξη των οφειλών , όπως :

-Διασύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ. για την άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών

-Έναρξη εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται από τις Δ.Ο.Υ.

-Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρειες, αρμόδια Υπουργεία κλπ.) για έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων που δημιουργούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.

-Υλοποίηση Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis), το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα από το ΟΠΣ-ΙΚΑ και θα υποστηρίζει το Κ.Ε.Α.Ο. στην ανάλυση των προφίλ οφειλετών, στον εντοπισμό των περιπτώσεων παραβατικότητας, στον διαχωρισμό των άμεσα εισπράξιμων οφειλών, στην καθοδήγηση των Υπηρεσιών των Κ.Ε.Α.Ο. στη λήψη κατάλληλων εισπρακτικών μέτρων κλπ.

Σύμφωνα με έκθεση, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ (για οφειλές άνω των 5000 ευρώ) ανέρχονται σε 275.857. Τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) ανέρχονται σε 14,8 δισ. ευρώ έναντι 12,9 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ.

Δύο βασικές ομάδες οφειλετών υπάρχουν ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο άρχισαν να χρωστούν στα Ταμεία.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές πριν από το 2009 και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και μετά.

Για τις οφειλές ύψους 14.8 δισ. ευρώ, το 18,56% (ποσό 2.7 δισ. ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά.

Το 81,44% (ποσό 12.127.687.568 €) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.

Το ΚΕΑΟ εντοπίζει περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών με μεθόδους που συνδυαζόμενες, πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη για τα αδικήματα.

Για τις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές και παράλληλα διαβιβάζονται φάκελοι στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικά υπεύθυνοι που ωφελούνται από την παράνομη δραστηριότητα και να προβούν σε άμεση τακτοποίηση των οφειλόμενων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής έχουν ήδη διαβιβαστεί στην συγκεκριμένη Αρχή οφειλές ύψους 230 εκατ. ευρώ.

asfalisinet