Όχι στην «κουπονο-ποίηση» της ιδιωτικής ασφάλισης. Όχι στον ευτελισμό της

Όλο και συχνότερα διαπιστώνουμε ότι οι διαχρονικοί συνεργάτες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, επιχειρούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων.

Επίσης συχνά στους εναλλακτικούς αυτούς –ή καινοτόμους- τρόπους διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι παραμερίζουν, σε κλιμακούμενο βαθμό κατά περίπτωση, το σημαντικότερο στοιχείο της ασφαλιστικής πώλησης που είναι ο άνθρωπος, ο ασφαλιστικός σύμβουλος ο διαμεσολαβητικός ασφαλιστής.

Δεν κρίνουμε την αγωνία εξεύρεσης πελατών, την αύξηση των μεριδίων και την προσπάθεια προόδου. Όμως πιστεύουμε ότι γίνονται ατοπήματα.

Όπως θεωρήσαμε σφάλμα τον κακό τρόπο άσκησης του Banc assurance με την εφαρμογή μεθόδων εκτός ορίων του υγιούς ανταγωνισμού, όπως είναι λάθος οι ιντερνετικές πωλήσεις των σύνθετων προϊόντων, έτσι θεωρούμε λάθος προσανατολισμό, την αναζήτηση πωλήσεων με διάφορες εναλλακτικές μεθόδους που δεν είναι ανθρωποκεντρικές και εστιασμένες στην διαμεσολάβηση.

Τα κουπόνια στις εφημερίδες, οι πωλήσεις μέσω σούπερ μάρκετ, και πολλά άλλα, αποτελούν διάσπαση από τον στόχο και πειραματική προσέγγιση σοβαρού ασφαλιστικού επαγγέλματος που σωστά, πιστοποιημένα και με εμπειρία μπορεί να προωθεί στους πολίτες τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Όσο και να προσπαθούν κάποιοι να κερδίσουν μερίδια με τρόπους διάφορους, σε μεγάλο βαθμό, αιθεροβατούν.

Κατακρημνίζουν και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους της αγοράς, κλονίζουν και συνεργασίες και τελικά «πολύς κόπος για ελάχιστο ή ευκαιριακό αποτέλεσμα»

Θεωρούμε ότι σήμερα κάποιοι έκαναν την αρχή και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν.

Είναι ανοικτό το ερώτημα: κατά πόσο οι πρακτικές αυτές συστρατεύονται στην συνολική προσπάθεια της ασφαλιστικής αγοράς να δημιουργήσει ασφαλιστική συνείδηση και να ανεβάσει υψηλότερα τον κλάδο στην άποψη των πολιτών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι ευτελείς τρόποι προώθησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος όπως και η εξευτελιστικές τιμές, υποβιβάζουν και το προϊόν και το έργο αυτών που το προωθούν.

Πιστεύουμε ότι πολλά πράγματα γίνονται από κεκτημένη ταχύτητα. Και μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογηθούν.

Εκτιμάμε ότι θίγεται ο τομέας ιδιωτικής ασφάλισης και ο κλάδος της διαμεσολάβησης όταν:

– υποβιβάζεται η διαδικασία πώλησης του ασφαλιστικού προϊόντος και

– απλουστεύονται τα όσα σημαντικά παρέχει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο και τελικά αφαιρείται αξία από το τόσο σημαντικό προϊόν της ασφάλισης.

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και χρειάζεται σύμπνοια μεταξύ των συντελεστών της ασφαλιστικής αγοράς ας προχωρήσουν όλοι σε ενδοσκόπηση για να ληφθούν αποφάσεις που θα αναδεικνύουν το ανθρώπινο στοιχείο που ασχολείται με την ιδιωτική ασφάλιση.

 

www.insurance-eea.gr