Τι συμβαίνει στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος και ύπαρξης προαιρετικής κάλυψης αστικής ευθύνης;

Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού έργου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικά.

Θανάσιμος τραυματισμός ελαιοχρωματιστή κατά την λειτουργία ανυψωτικού μηχανήματος επί οχήματος ασφαλισμένου για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από τη χρήση και λειτουργία του.

Τόκοι Υπερημερίας

Ο ενάγων, ο οποίος με προγενέστερη αγωγή του, που απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικονομικής προϋπόθεσης, είχε ζητήσει την επιδίκαση της ίδιας απαίτησης, που ενασκεί με τη νέα αγωγή, δικαιούται να λάβει τόκους από την επίδοση της πρώτης αγωγής, η οποία δεν εξέλιπε ως όχληση δημιουργική υπερημερίας. Το αποτέλεσμα της όχλησης που έγινε με την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής προς τον οφειλέτη δεν ανατρέπεται, αν η αγωγή αυτή απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικονομικών προϋποθέσεων που συνεπάγονται ακυρότητα της αγωγής ή απαραδέκτου αυτής (π.χ. λόγω αοριστίας). Αν όμως η αγωγή απορριφθεί για ουσιαστικό λόγο το αποτέλεσμα της περιέλευσης του οφειλέτη σε υπερημερία δεν επέρχεται, αφού στην περίπτωση αυτή η όχληση δεν αφορά νόμιμη απαίτηση.

 

nextdeal

Ποια η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση τροχαίου με άγνωστο όχημα;

Αποκλειστική υπαιτιότητα αγνώστου οδηγού, ο οποίος από αμέλεια μη ενσυνείδητη, δεν σταμάτησε πριν από τη διάβαση πεζών, επί της οποίας η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμιζόταν με φωτεινό σηματοδότη, ώστε να επιτρέψει στην ενάγουσα, που βάδιζε πεζή να διασχίσει τη διάβαση αυτή, ενώ επιπροσθέτως έβαινε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να επιπέσει σε αυτήν, να την παρασύρει επί του οδοστρώματος σε απόσταση 49 μέτρων τραυματίζοντάς την (παράβαση άρθρ.12 παρ. 1, 20 παρ. 1, 39 παρ. 1 α΄ του Κ.Ο.Κ., και 330 εδ. β΄ του ΑΚ).

Η 33χρονη ενάγουσα (παθούσα) διαπιστώθηκε ότι υπέστη αμφισφύριο κάταγμα αριστερής ποδοκνημικής. Στη συνέχεια αφού διακομίσθηκε στην πατρίδα της (Πολωνία), παρουσιάσε τετραπάρεση, κατάθλιψη, και μετατραυματική επιληψία. Κρίθηκε δε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας της, ότι είναι πλήρως πλήρως ανίκανη για εργασία μόνιμα καθώς επίσης και ανίκανη προς αυτοεξυπηρέτηση εφ’ όρου ζωής. Επιπρόσθετα μετά από ψυχολογικές εξετάσεις διαγνώσθηκε ότι παρουσίαζε κατάθλιψη, διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών, επακόλουθη αμνησία, ιδιαίτερη δυσκολία στην ικανότητα μάθησης κι απομνημόνευση νέων πληροφοριών σκέψη με λανθασμένο προσανατολισμό, απώλεια λογικής σκέψης ως προς το χρόνο, τόπο και πρόσωπο, συναισθηματική αστάθεια.

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η 33χρονη ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη και πρέπει να της επιδικαστεί ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 100.000 ευρώ, το οποίο, μετά την στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων, κρίνεται εύλογο κατ΄άρθρ. 932 ΑΚ.

Κρίθηκε ότι ο ανωτέρω περιγραφείς τραυματισμός της ενάγουσας και οι συνέπειες που της έχουν καταληφθεί, επιδρούν σημαντικότατα στη μείωση της προσωπικότητάς της και έχουν ήδη γι’ αυτήν δυσμενέστατες επιπτώσεις προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές, καθότι η ως άνω αναπηρία της, την περιορίζει από τις κοινωνικές της δραστηριότητες. Επιδικάσθηκε ποσό 80.000 ευρώ εξ ΑΚ 931.

 

nextdeal

Ποιοι ασφαλισμένοι της ιδιωτικής ασφάλισης θα πληγούν από τις αυξήσεις του φόρου στα ασφάλιστρα

 

Όσοι έχουν ή συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια αυτοκινήτου και πυρός θα πληρώσουν αυξημένα ασφάλιστρα ,από το επόμενο διάστημα, εξαιτίας της αύξησης του φόρου επί των ασφαλίστρων, τα οποία ωστόσο εξαιρούνται από τον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή για τη νέα δανειακή σύμβαση προβλέπει την αύξηση του φόρου στα συμβόλαια ασφάλισης πυρός κατά 5% από 20% που είναι σήμερα (δηλαδή πάει στο 25% )και σε όλους τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτου, συμπεριλαμβάνοντας και την βασική υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, επίσης αύξηση 5% και διαμορφώνεται πλέον στο 15% ο σχετικός φόρος.

Σχετικά με τον κλάδο αυτοκινήτου, που η κυβέρνηση προσδοκά τα περισσότερα έσοδα, από την αύξηση του φόρου, υπάρχει και ένα πολύ βασικό θέμα με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που φθάνουν το 1.000.000 και οι απώλειες και μόνο σε φορολογικά έσοδα υπολογίζονται σε 60 εκατομμύρια ετησίως.

Κάτι που έχουν επισημάνει οι ασφαλιστικές εταιρίες τονίζοντας ότι αν περιοριζόταν αισθητά το φαινόμενο αυτό ίσως να μην χρειαζόταν αύξηση του φόρου που μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των ανασφάλιστων.

Σχετικά με τον κλάδο πυρός, επίσης εκτιμάτε , η κυβέρνηση επέλεξε την αύξηση στο συγκεκριμένο κλάδο αφού τα στεγαστικά δάνεια ασφαλίζονται υποχρεωτικά και σε αυτά υπάρχει και ο κλάδος πυρός.

Δηλαδή, έχουμε μια φορολογία που σαφώς θα πλήξει και θα αγγίξει το μεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα , λόγω της υποχρεωτικότητας στην αστική ευθύνη στο αυτοκίνητο αλλά και των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

 

asfalisinet

Υποδειγματική η συμπεριφορά της ασφαλιστικής αγοράς

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που η ελληνική κοινωνία βιώνει, και πάλι οι ασφαλιστικές εταιρείες, σε αντίθεση με τις τράπεζες, όχι μόνο κράτησαν τις πόρτες τους ανοιχτές στους καταναλωτές και τους συνεργάτες τους, αλλά και η καθεμία χωριστά δεν παρέλειψε να απευθυνθεί στους ανθρώπους της και να διαβεβαιώσει για την απρόσκοπτη διαχείριση των υποχρεώσεών της.

Επωνύμως, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, με σαφήνεια διαβεβαίωσαν για την ικανότητα των εταιρειών τους να συνεχίσουν να πληρώνουν και να αποζημιώνουν (δείτε ενδεικτικά τις ανακοινώσεις των Achmea, AIG, Allianz, ΑΧΑ, DAS, Εθνική Ασφαλιστική, ERGO, Ευρωπαϊκή Πίστη, Generali, International Life, Interasco, MetLife).

Σε αντίθεση –και ευτυχώς– με πολλούς άλλους φορείς της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος διατύπωσε μήνυμα προς τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς και τους ασφαλισμένους, με ηρεμία, ουσία και ελπίδα.

Στο σημείο αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι, όπως και τις Τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες τις εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εποπτευόμενοι, όμως, σαφώς συμπεριφέρονται διαφορετικά στο καταναλωτικό κοινό και τους εργαζομένους τους.

Χαιρόμαστε που ως κλαδικό περιοδικό –και συνειδητά με υπερηφάνεια– επικοινωνούμε με τα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά του κλάδου που εκπροσωπούμε.

Ο κλάδος αυτός, με τις 67 ασφαλιστικές εταιρείες, τα €11 δισεκατομμύρια που διατηρεί σε επενδύσεις, τους 30.000 περίπου ανθρώπους που απασχολεί, τα €3 δις περίπου αποζημιώσεις που καταβάλλει ετησίως και τα €500 εκατομμύρια φόρους που αποδίδει στο κράτος, έχει καταστήσει σαφές ότι τάσσεται υπέρ της διατήρησης της ελληνικής οικονομίας εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εθνικό νόμισμα το Ευρώ.

Ναι, η ασφαλιστική βιομηχανία αποδεικνύει στην πράξη την υπευθυνότητά της.

 

insuranceforum

Οδηγοί ενημερωθείτε για θέματα οικολογικής-ασφαλούς οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» με ενημερωτικό φυλλάδιο ενημερώνουν τους οδηγούς σε θέματα οικολογικής-ασφαλούς οδήγησης:

Στις μέρες μας η ανάγκη για μετακίνηση είναι πολύ μεγάλη. Καθημερινά χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας και καλούμαστε να πληρώσουμε ένα αντίστοιχο «τίμημα» σε κόστος καυσίμων.

Βέβαια, το τίμημα για το κόστος της μετακίνησης σήμερα δεν το πληρώνει μόνο ο εκάστοτε οδηγός με τη χρήση του καυσίμου, αλλά το «πληρώνουν» και όλες οι μελλοντικές γενιές οι οποίες θα έρθουν αντιμέτωπες με τη δραματική αλλαγή του κλίματος, για το οποίο ήδη πολλά κράτη θεσπίζουν αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία του.

Ο τρόπος που οδηγούμε, το είδος του οχήματος που κατέχουμε και οι επιλογές που κάνουμε καθημερινά στις μετακινήσεις μας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη μας αλλά και στο περιβάλλον. Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τις μηχανές εσωτερικής καύσης επιβαρύνει το περιβάλλον σε ανησυχητικό βαθμό, αφού επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλανήτη και αυξάνει με γοργούς ρυθμούς τη θερμοκρασία του.

Υπολογίζεται περίπου ότι το 12% του διοξειδίου του άνθρακα CO2 στην Ευρώπη εκλύεται από Ι.Χ. οχήματα.

Οι νέοι κανονισμοί επιβάλλουν για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία το 2015 ότι δε θα πρέπει να ξεπερνούν το όριο εκπομπών των 130 γραμ. CO2 ανά διανυόμενο χιλιόμετρο. Αυτό σημαίνει κατανάλωση καυσίμου περίπου 5.6 λίτρα ανά 100χλμ. για βενζινοκινητήρα και 4.9 λίτρα ανά 100χλμ. για πετρελαιοκινητήρα.

Μέχρι το 2021 όλα τα νέα οχήματα που θα βγαίνουν στην κυκλοφορία δε θα πρέπει να ξεπερνούν σε εκπομπές καυσαερίων τα 95γραμ. CO2 ανά διανυόμενο χιλιόμετρο ή να καταναλώνουν 4.1 λίτρα καυσίμου βενζίνης ανά 100χλμ. και 3.6 λίτρα πετρελαίου ανά 100χλμ..

Μέσω της υιοθέτησης υγιών προτύπων και απλών τεχνικών στην οδήγηση μπορούμε να είμαστε οικονομικοί οδηγοί, αλλά και να προστατεύουμε το περιβάλλον για τους απογόνους μας και συνάμα να κινούμαστε με ασφάλεια για όλους τους χρήστες των δρόμων.

Οικολογικοί τρόποι οδήγησης και συμπεριφοράς

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης ενός αυτοκινήτου καταναλώνεται καύσιμο το οποίο παράγει έργο εντός του κινητήρα, για να περιστρέψει όλα τα κινούμενα μέρη που συνεργάζονται μέχρι τους τροχούς. Σε όλο αυτό το «ταξίδι» υπάρχουν τεράστιες απώλειες, όπως θερμικές προς το περιβάλλον, μηχανικές από τα γρανάζια και την σύζευξή τους και απώλειες για τη λειτουργία περιφερειακών συστημάτων (κλιματισμός, αντιθαμβωτικό παρμπρίζ, ηχοσύστημα, φώτα κτλ.). Το ποσοστό ενέργειας που τελικά κινεί το όχημα δεν υπερβαίνει το 13%-15%.

Η οικολογία στην οδήγηση είναι συνδυασμός παραμέτρων και διαδικασιών.

Μερικά tips που μπορούμε να εφαρμόσουμε για οικονομία καυσίμου είναι:

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

«Σχεδιάζουμε» στο μυαλό μας τη διαδρομή ή την προγραμματίζουμε με κριτήρια οικονομίας στο GPS.

Επιλέγουμε να κινούμαστε τις ώρες με χαμηλή κίνηση.

Αποφεύγουμε την άσκοπη μεταφορά επιπλέον φορτίου στο αυτοκίνητο.

Ελέγχουμε την κατάσταση των ελαστικών πριν από κάθε ταξίδι οπτικά και τουλάχιστον μια φορά το μήνα για τη διόρθωση της πίεσής τους.

Δε χάνουμε χρόνο και καύσιμο με την προθέρμανση του κινητήρα.

Ξεκινάμε αμέσως χωρίς να πατάμε το γκάζι τη στιγμή της εκκίνησης του κινητήρα

Τα πρώτα χιλιόμετρα είναι τα πιο ρυπογόνα και ενεργοβόρα. Η κανονική κατανάλωση έρχεται μετά τα πρώτα 5-6 χιλιόμετρα

Στυλ οδήγησης

Εύρος στροφών λειτουργίας κινητήρα κατά την εναλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο: 2.000 με 2.500 σ.α.λ. (βενζίνη), 1.500 έως 2.000 σ.α.λ. (diesel)

Γρήγορη και απαλή αλλαγή ταχυτήτων

Διατηρούμε σταθερό γκάζι ή αυξάνουμε ταχύτητα ομαλά. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε έως 30% καύσιμο, ενώ παράλληλα μειώνουμε το θόρυβο που παράγεται από μηχανή και ελαστικά

Αφήνουμε το αυτοκίνητο να κυλήσει σε φανάρι, σε διασταύρωση, σε σήμα παραχώρησης προτεραιότητας κ.α.

Κλιματισμός

Κάνουμε φρόνιμη χρήση του κλιματισμού, μιας και σε γενικές γραμμές αυξάνει την κατανάλωση (η απαιτούμενη ενέργεια από τον κινητήρα φτάνει τα 5kW που μπορεί να προκαλέσει αύξηση έως 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα)

Δε ρυθμίζουμε τον κλιματισμό κάτω από 23ο C, όταν έχει ζέστη ή πάνω από 25ο C, όταν έχει κρύο. Η επιβάρυνση σε καύσιμο όταν κινούμαστε εντός πόλης μπορεί να ξεπεράσει το 10%.

Σε υψηλές ταχύτητες προτιμούμε τον κλιματισμό από ανοιχτά παράθυρα ή ηλιοροφή καθώς η κατανάλωση αυξάνεται ραγδαία λόγω αεροδυναμικής αντίστασης

Σε περίπτωση καύσωνα πρώτα ανοίγουμε τα παράθυρα για να έρθει σε μια ισορροπία η εξωτερική θερμοκρασία με αυτή της καμπίνας και μετά ανάβουμε τον κλιματισμό

Ηλιακές μεμβράνες μπορούν να βοηθήσουν να κρατηθεί το αυτοκίνητο πιο δροσερό

Επιλέγουμε ανοιχτόχρωμο αμάξωμα και ταπετσαρία

Ελαστικά

Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών τουλάχιστον μια φορά το μήνα

Μικρότερη ή μεγαλύτερη πίεση ελαστικών αποτελεί παράγοντα κινδύνου ενώ αυξάνει ραγδαία την κατανάλωση

Επιλέγουμε ελαστικά με χαμηλή αντίσταση στην κύληση. Κέρδος; Μέχρι 0,5 λίτρα/100χλμ., μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου

Αποφεύγουμε να διανύουμε μεγάλες αποστάσεις με ελαστικά χιονιού

Πίεση του ελαστικού μικρότερη κατά 1PSI ή 0,05 atm μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και 4%.

Καύσιμο

Τις ζεστές μέρες καλό είναι να αποφεύγετε την πλήρωση του ντεπόζιτου, ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες, γιατί οι απώλειες λόγω αναθυμιάσεων του καυσίμου είναι μεγάλες

Περισσότερα από 110 λίτρα βενζίνης μπορούν να διαφύγουν κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα από κακώς σφιγμένες ή χαλασμένες τάπες ρεζερβουάρ

Αποφεύγουμε να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, εάν δε σκοπεύουμε να κάνουμε κάποιο ταξίδι. Γεμίζοντας άσκοπα το ρεζερβουάρ καίμε καύσιμο για να το κουβαλήσουμε

Κάθε 10 λεπτά στο ρελαντί σπαταλιέται τουλάχιστον το ένα δέκατο του λίτρου σε καύσιμο και έως τέσσερα δέκατα του λίτρου σε οκτακύλινδρο κινητήρα. Κάθε λίτρο βενζίνης που χρησιμοποιείται παράγει 2,4 κιλά CO2

Τα οφέλη της οικολογικής οδήγησης είναι πολλά, αφού έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στην τσέπη μας όσο και στο περιβάλλον το οποίο ζούμε και αναπτυσσόμαστε, άρα και στην υγεία μας.

Επίσης ο οδηγός που σέβεται τον Κ.Ο.Κ και προσπαθεί να οδηγεί σε ένα πιο αμυντικό πλαίσιο, εκτός από το κέρδος στην τσέπη του, σίγουρα συντελεί και στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων στους δρόμους καθημερινά.

Εναλλακτικοί τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος

Το περπάτημα ή το ποδήλατο μπορεί να είναι μια αξιόλογη λύση, όταν πρόκειται να μετακινηθούμε σε μικρές/κοντινές αποστάσεις. Έρευνες δείχνουν ότι το 25% των μετακινήσεων αφορούν αποστάσεις μικρότερες των 2 χιλιομέτρων, με το ποσοστό να φτάνει το 50% για αποστάσεις μικρότερες των 5 χιλιομέτρων.

ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ:

Η οικολογική οδήγηση είναι συνάρτηση 3 παραγόντων:

  1. Οδηγώ πάντα έχοντας στο μυαλό ότι συμβάλλω στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων για όλους τους χρήστες της οδού και τη μείωση θυμάτων τροχαίων.
  1. Οδηγώ σεβόμενος τα όρια ταχύτητας σε κάθε περίπτωση, του 1ου παράγοντα πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων στους Ελληνικούς δρόμους.
  1. Αναπόφευκτα καταναλώνω λιγότερο καύσιμο για τις μετακινήσεις μου καθημερινά, άρα συμβάλλω και στη διατήρηση ενός πιο υγιούς και περιβαλλοντικά ορθού οικοσυστήματος.

nextdeal