Πλαίσιο για ένα τυποποιημένο πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης προωθεί η EIOPA

Η Εποπτική Αρχή για τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία και την Ιδιωτική Ασφάλιση EIOPA ξεκίνησε δημόσια διαβούλευσης μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο που θα αφορά τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Σύμφωνα, με την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (EIOPA), για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και την ιδιωτική ασφάλιση, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο Πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης, για να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος διευκολύνοντας έτσι και τη λειτουργίας των τριών πυλώνων ασφάλισης, δηλαδή της Δημόσιας Σύνταξης, της Επαγγελματικής Σύνταξης, και της Ιδιωτική Ασφάλιση.

Πέρα από την δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου που θα διαρκέσει μέχρι της 15 Οκτωβρίου 2015, η EIOPA θα πραγματοποιήσει στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 ειδική συνεδρίαση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

asfalisisnet