ΕΙΑΣ: Ξεκινούν τα σεμινάρια διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης σε πλαίσιο Solvency II

Ξεκινούν σε λίγες ημέρες τα σεμινάρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών «Risk management – Διαχείριση κινδύνων» και «Εταιρική διακυβέρνηση & εσωτερικός έλεγχος ασφαλιστικών εταιρειών – Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας Solvency ΙΙ». Αναλυτικότερα για τα σεμινάρια:

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας Solvency ΙΙ

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 12 εκπαιδευτικών ωρών, ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Ανά ημέρα καλύπτονται οι εξής τρεις αυτόνομες θεματικές ενότητες:

Ενότητα Α: Εταιρική διακυβέρνηση και ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενότητα Β: Σύστημα εσωτερικών διαδικασιών και βασικές λειτουργίες

Ενότητα Γ: Μονάδα εσωτερικού ελέγχου, λειτουργίες και μεθοδολογία

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους και καταρτισμένους στο θέμα αυτό, ο δρ. Σταμάτης Δρίτσας, CPA (GR), AAIA, CRP & CRO της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο:

150 € για τα μέλη του ΕΙΑΣ

170 € για τα μη μέλη

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

insuranceworld

ΕΙΑΣ: Νέο σεμινάριο για τις ασφαλίσεις υγείας 26 & 28.01.2016

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, 17:00 – 20:15

• Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, 17:00 – 20:15

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες:

• τη σχέση µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

• τα προϊόντα της ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των αρχών της

• τις αρχές λειτουργίας και διαχείρισης κλειστού δικτύου ασφάλισης υγείας managed care

• την εφαρµογή & διαχείριση όλων των βασικών ασφαλιστικών λειτουργιών που άπτονται στον κλάδο υγείας

• τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς σε σχέση µε την ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

• τη διανοµή της ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε διοικητικά στελέχη του Κλάδου Ζωής & Υγείας, αλλά και σε υπευθύνους πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να έχουν μία πιο σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση των Ασφαλίσεων Υγείας. Απευθύνεται επίσης και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο επίκαιρο θέμα των Ασφαλίσεων Υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Η αγορά της υγείας

Μια ματιά στον κόσμο της υγείας – Η ασθένεια – Η υγεία – Το αυξανόμενο κόστος

• Δημόσιο Σύστημα Υγείας

σκοπός – Η αρχιτεκτονική – Χρηματοδότηση – Προκλήσεις

• Η Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιριών και η σχέση με το Δημόσιο – Βασικά χαρακτηριστικά και εύρος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας – Ασφαλιστικές Εταιρίες & οικονομική κρίση

• Παραδείγματα συστημάτων υγείας

Το αγγλικό και το ολλανδικό μοντέλο

• Σχεδιασμός συστήματος υγείας

Βασικοί στόχοι – Διαχείριση συστήματος υγείας (managed care) – Υποδομές

• Αποτελεσματική διαχείριση Underwriting (Υγείας)

Ορισμός του UW – Διαφοροποίηση υποχρεωτικής & προαιρετικής ασφάλισης – Η έννοια της θνησιμότητας και της νοσηρότητας – Οι έννοιες του non-medical underwriting & medical underwriting – Βασική διαδικασία underwriting

• Αντασφάλιση υγείας

• Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Υπηρεσίες και αποζημιώσεις – Βασικές διαδικασίες αποζημίωσης – Στελέχωση διαδικασίας – Ιατρική υποστήριξη – Συστήματα – Έλεγχοι – Μέτρηση της αποτελεσματικής διαχείρισης

• Διαχείριση απάτης (Fraud control)

Ορισμός απάτης – Μεμονωμένη και συστηματική απάτη – Τρόποι αποφυγής απάτης – Παραδείγματα

• Εξειδικευμένη διαχείριση & έλεγχος

υπηρεσιών υγείας

Κωδικοποίηση διαγνώσεων

Κλινικά πρωτόκολλα

Διαχείριση μακροχρόνιων ασθενειών

Βέλτιστες πρακτικές

• Case studies στη διαχείριση Underwriting & Αποζημιώσεων Υγείας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016.

 

insurance-eea.gr