Εναλλακτικές επένδυσης στους ασφαλισμένους

Με νέα προγράμματα εσωτερικού, που παρέχουν εγγυημένο επιτόκιο, απαντούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους περιορισμούς που έχουν τεθεί μέσω των capital controls στα unit linked επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού, ώστε να προσφέρουν εναλλακτικές επένδυσης και ασφάλισης στους πελάτες τους.

Δεδομένου ότι η φιλοσοφία των προγραμμάτων αυτών δεν είναι ανάλογη των UL εξωτερικού, οι ασφαλιστικές υπόσχονται –ατύπως- στο κοινό τους ότι εφόσον αρθούν οι περιορισμοί στις συναλλαγές, θα αναγνωρίσουν το δικαίωμα της υπαναχώρησης και μετά την πάροδο του ενός μηνός που προβλέπει ο νόμος, με την προοπτική όμως ότι θα μεταφερθεί στο unit linked εξωτερικού το απόθεμα που θα έχει συγκεντρωθεί έως τότε από κάθε συμβόλαιο.

Πρόκειται βέβαια για δέσμευση των εταιρειών που κινείται εκτός νομοθετικού πλαισίου, με τη διαφορά ωστόσο ότι λειτουργεί υπέρ του επενδυτή και υπό αυτή την έννοια νομικοί κύκλοι επισημαίνουν στο IW ότι δεν θα τεθεί ζήτημα από τις εποπτικές αρχές.

Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι η δημιουργία UL εσωτερικού (μη εγγυημένης απόδοσης και κεφαλαίου) θα μπορούσε να αποτελέσει επίσης μια εναλλακτική, όμως το κόστος σύστασης του προϊόντος (νέος κανονισμός και άδεια) θα ήταν υπερβολικό μια και ο κύκλος «ζωής» του θα έκλεινε με την άρση των capital controls και άρα θα διαρκούσε μόλις λίγους μήνες. Πέραν αυτού και ο χρόνος που θα απαιτούνταν για την οργάνωση ενός ανάλογου προϊόντος ίσως και να μην επαρκούσε δεδομένου ότι θα μεσολαβούσαν αρκετές εβδομάδες.

 

insuranceworld