Βασική Επαγγελματική Νομική Προστασία

 

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επειδή σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα απρόοπτα γεγονότα, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη πρέπει:

–  να δαπανήσετε χρήματα

– να χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας

– να «εμπλακείτε» σε διαδικασίες που δεν γνωρίζετε καλά, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και θα βρείτε το δίκιο σας.

Η Επαγγελματική Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.

Ποιοι καλύπτονται;

Ο Επιχειρηματίας/Επαγγελματίας, η Επιχείρηση και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της).

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

O Επιχειρηματίας ή η Επιχείρηση διεκδικεί – εξώδικα ή/και δικαστικά – αποζημιώσεις που δικαιούται, όπως ζημίες του Καταστήματος ή των Γραφείων, των εμπορευμάτων ή μηχανημάτων που θα προξενήσουν τρίτοι κ.λπ.

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της επιχείρησής σας ή κάποιος από τους εργαζόμενους σε αυτή κατηγορηθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως:

– Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση

–  Ρύπανση του περιβάλλοντος

– Διατάραξη κοινής ησυχίας

– Πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

 

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης

– Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας ή εναντίον της Επιχείρησης με:

– Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση

– Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ.

– Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση πρέπει να στραφεί εναντίον κάποιου Εργαζόμενου για:

– Οικονομική ατασθαλία

– Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ.

 

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε, εξώδικα ή/και δικαστικά, κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει, όπως:

– Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές

–  Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου

–  Απαίτηση του ιδιοκτήτη για αποκατάσταση συγκεκριμένων μετατροπών που έχουν γίνει στο μισθωμένο ακίνητο κ.λπ.

 

Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

 

Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Εάν η Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει την επιχείρηση με συμβόλαιο πυρός, περικόπτει την αποζημίωση έπειτα από σεισμό, φωτιά, πλημμύρα, κ.λπ.

 

Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Μη καταβολή εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από χώρους μαζικής εστίασης

 

ΜULTIPLAN

Ο συνδυασμός που σας συμφέρει

Επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό 3 διαφορετικών Προγραμμάτων Νομικής Προστασίας της D.A.S. Hellas εξασφαλίζοντας προνομιακό και προσιτό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα «MULTIPLAN» είναι συνδυασμός του Προγράμματος Βασικής Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού* (για ένα όχημα)

  • Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους

DAS_LOGO_300w logo.png