CyberEdge – Το πρόγραμμα της AIG που προστατεύει την επιχείρησή σας από κάθε διαδικτυακό κίνδυνο

Τι είναι οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι; Οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές «επιθέσεις» ή αμέλεια στην χρήση.

Μπορεί να προέρχονται από ένα μεμονωμένο υπολογιστή, ή μία επίθεση σε μονάδες αποθήκευσης, data warehouses, routers, private ή common servers και clouds. Η επιχείρησή σας ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει την αλλοίωση ή ακόμη και τη διακοπή της παρουσίας της στο διαδίκτυο, καθώς και προβλήματα εξυπηρέτησης, αν λόγω επίθεσης διακοπεί ο server της.

Οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς εξελίσσονται και γίνονται πιο σύνθετοι. Ενώ στο παρελθόν οι οργανισμοί επένδυαν στην ασφάλεια των φυσικών περιουσιακών τους στοιχείων, σήμερα το ενδιαφέρον επιβάλλεται να εστιάζεται στην προστασία των δικτύων και των συστημάτων.

Η νομοθεσία για την προστασία των ευαίσθητων εταιρικών ή προσωπικών δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, ενώ η προστασία της οικονομικής κατάστασης και της εταιρικής φήμης είναι προτεραιότητες.

Με στόχο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην διαχείριση αυτών των κινδύνων, η AIG δημιούργησε το “Cyberedge” – ένα καινοτόμο προϊόν σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει περισσότερες από τις συνέπειες των διαρροών και παραβιάσεων δεδομένων.

Οι κίνδυνοι που αφορούν στην ασφάλεια συστημάτων και δεδομένων, είναι πλέον τόσο απτοί και συνήθεις, όσο και οι φυσικές απειλές των λοιπών περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης. Ενδέχεται μάλιστα να αποτελέσουν την αρχή μίας σειράς ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων.

Το CyberEdge έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών.

Γιατί είναι τόσο σημαντικοί οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι;

Διαρροή δεδομένων

Μία εταιρία αντιμετωπίζει την απώλεια ή διαρροή ψηφιακών δεδομένων απο το σύστημά της. Θα μπορούσε επίσης να πρόκειται για απώλεια δεδομένων από σταθερό ή φορητό υπολογιστή, smartphone ή tablet. Η διαρροή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή προσωπικών στοιχείων, παραβίαση πληροφοριών πελατών ή πλήρους κλίμακας επίθεση μέσω του διαδικτύου για την πρόσβαση σε ευαίσθητα και σημαντικά δεδομένα, είτε από τρίτους, είτε από τους ίδιους τους υπαλλήλους της.

Προβλήματα στο τμήμα ΙΤ

Το τμήμα ΙΤ πρέπει να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα ενώ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα συνήθη ζητήματα της επιχείρησης. Πρόκειται για διαρροή ή απώλεια δεδομένων ή για κακόβουλη επίθεση από hacker; Πώς χάθηκαν ή διέρρευσαν τα δεδομένα; Έχει το τμήμα ΙΤ εμπειρία σε παραβιάσεις ασφαλείας και μεγάλες επιθέσεις από hacker; Μπορούν να καταστείλουν τη διαρροή; Θα χρειαστεί να διακοπεί η λειτουργία του server ή να αντικατασταθεί το λογισμικό του; Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και πώς θα εκτελεστεί;

Κρίση Εταιρικής Φήμης

Οι ειδήσεις των διαρροών εξαπλώνονται γρήγορα, ιδιαίτερα στην εποχή των social media.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη μίας εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προσεκτική διαχείριση και αντιμετώπιση των Μέσων Mαζικής Ενημέρωσης, των πελατών, του προσωπικού και των ενδιαφερομένων μερών.

Πρέπει να ενημερωθούν οι πελάτες για τη διαρροή ή απώλεια των δεδομένων τους; Ποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό; Απαιτείται άμεση και προσεκτικά ελεγχόμενη δράση στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και να προστατευτεί η φήμη της εταιρείας.

Οικονομικές προεκτάσεις

Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται. Θα κινηθούν δικαστικές διαδικασίες από πρόσωπα που θεωρούν ότι διέρρευσαν τα δεδομένα τους;

Τρίτοι οι οποίοι χρειάστηκε να αποζημιώσουν τους δικούς τους πελάτες για τη διαρροή δεδομένων από μία εταιρία ενδέχεται να διεκδικήσουν αποζημίωση. Αυτά προστίθενται στα έξοδα για την εξακρίβωση της προέλευσης της απώλειας ή παραβίασης, την αναδιαμόρφωση των δικτύων, την αποκατάσταση της ασφάλειας και την επαναφορά δεδομένων και συστημάτων. Και όσο η επιχείρηση βρίσκεται ενδεχομένως εκτός λειτουργίας, είναι δυνατό να υπάρξει απώλεια κερδών.

Κρίση στη διοίκηση της εταιρίας

Μια κρίση που σχετίζεται με ηλεκτρονικά δεδομένα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή της μετοχής, καθώς και τη φήμη των στελεχών και της εταιρίας.

Τι καλύπτει το Cyberedge;

Το CyberEdge βοηθά στη διαχείριση των δυνητικών οικονομικών συνεπειών από τη διαρροή, απώλεια ή παραβίαση δεδομένων, του αντίκτυπου στη φήμη, αλλά και τις συνέπειες για το τμήμα ΙΤ μίας εταιρίας, καθώς συνδυάζει την παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη με την παροχή επαγγελματικών συμβουλών.

Το CyberEdge διατίθεται για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

 

AIGcopy-logo.png

Ασφάλειες ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ σε συνεργασία με την AIG.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες για την ασφάλεια της δικής σας επιχείρησης.

Εχουμε τις λύσεις.