Πρωτότυπη δικαστική απόφαση: Η ασφαλιστική πληρώνει αποζημίωση για μεταφορά οχήματος στο εξωτερικό για επισκευή

Δεκτή η αγωγή του ζημιωθέντος ασφαλισμένου της ως άνω αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, για το υπόλοιπο των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου του, πέραν του καταβληθέντος από την αλλοδαπή ασφαλιστική του εταιρεία, (καθώς και για τις σωματικές βλάβες του).

Μεταφορά Οχήματος στην Αλλοδαπή προς Επισκευή

Επιδικάσθηκε το ποσό των 700 ευρώ για την μεταφορά του οχήματος προς επισκευή στην αλλοδαπή, διότι κρίθηκε αυτή απαραίτητη καθόσον καθόσον, τα ανταλλακτικά του βλαβέντος οχήματος υπήρχαν στη Γερμανία και η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα δεν αναλάμβανε την επισκευή του.

Υπαξία

Επιδικάσθηκε ποσό 10.000 ευρώ για όχημα αξίας προ του ατυχήματος 43.800 Ευρώ (BMW τύπου 530d Touring 2.993 κυβ. εκατ.).

 

nextdeal