Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης – Με τη σιγουριά ενός διεθνούς Ομίλου!

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτόν της ατομικής. Η Ασφαλιστική φιλοσοφία είναι βασισμένη πάνω στους τρεις άξονες (κοινωνική, ατομική, ομαδική ασφάλιση) οι οποίοι δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας για το άτομο απέναντι σε τυχαία γεγονότα που αφαιρούν το αίσθημα της ασφάλειας. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ., για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.

Ως μέλος του δικτύου Swiss Life από το 2009, η Groupama Ασφαλιστική σχεδίασε τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης σε θέματα Υγείας, συντάξεων, κινδύνων και μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών καλύψεων για λογαριασμό των διεθνών πελατών της Swiss Life στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Οφέλη

Καλύψεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΓΕΙΑΣ

Ασφάλεια Ζωής

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια

Θάνατος από ατύχημα

Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα

Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος)

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Χειρουργικό Επίδομα

Νοσοκομειακό Επίδομα

Παροχές Μητρότητας

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καθορισμένης σταθερής εισφοράς – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Defined Contribution). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της εισφοράς. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος.

Προκαθορισμένης παροχής (Defined Benefit). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για να καλύψει την προκαθορισμένη παροχή.

Phoenix

Σε συνεργασία  logo.png