Τον Μάρτιο οι εισφορές για επικουρικό-εφάπαξ

Για άλλον ένα μήνα μεταφέρεται η έναρξη καταβολής των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ από τους υπόχρεους αυτοαπασχολούμενους.

Συγκεκριμένα, οι εισφορές αυτές (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) θα πρέπει να καταβληθούν έως τις 30 Μαρτίου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ τα σχετικά ειδοποιητήρια θα έχουν αναρτηθεί νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται πως οι υπόχρεοι θα κληθούν να καταβάλλουν διπλές εισφορές.

Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλλουν τόσο τις φετινές, όσο και τις περσινές εισφορές (αναδρομικά).

Οι φετινές θα υπολογισθούν επί του 85% του εισοδήματος του 2016 (σ.σ. Καθαρό εισόδημα 2016 +καταβλητέες εισφορές 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016).

Οι περσινές εισφορές θα υπολογισθούν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016.

Εξυπακούεται πως οι παραπάνω εισφορές (για επικουρικό-εφάπαξ) θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις τρέχουσες εισφορές κύριας ασφάλισης -υγείας με βάση το 85% του εισοδήματος του 2016.