Πως να διαλέξω ασφαλιστή

Όλοι ερχόμαστε σε επαφή με την ασφαλιστική αγορά, αφού κάποιες από τις ασφαλίσεις είναι υποχρεωτικές από το νόμο. Πιο γνωστή από όλες, η ασφάλιση της αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, οι ασφαλίσεις κάθε μορφής αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής. Άλλοι έχουν αναπτυγμένη ασφαλιστική συνείδηση και πιστεύουν στο αγαθό της ασφάλισης, άλλοι τις θεωρούν «αναγκαίο κακό» και άλλοι τις απορρίπτουν, χωρίς καμία συζήτηση.

Σύμφωνα με τις έρευνες, που κατά καιρούς γίνονται, ο καταναλωτής έχει μάλλον αρνητική άποψη για την ασφαλιστική αγορά, είτε γιατί σε κάποια περίπτωση δεν αποζημιώθηκε και αναγκάστηκε να τρέχει στα δικαστήρια, είτε γιατί ταλαιπωρήθηκε μέχρι να εισπράξει την αποζημίωσή του, είτε γιατί όταν συνέβη η ζημιά ανακάλυψε ότι δεν ήταν σωστά ασφαλισμένος, είτε γιατί ο «ασφαλιστής» του τον κορόιδεψε και του έφαγε λεφτά.

Για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα αυτά, για να έχουμε όλοι πιο ήσυχο το κεφάλι μας, για να είμαστε σίγουροι για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληρώνουμε, υπάρχει ένας και μοναδικός δρόμος. Να επιλέξουμε σωστή εταιρία και κυρίως να επιλέξουμε σωστό «ασφαλιστή». Και όταν λέμε «ασφαλιστή», εννοούμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα έρθουμε σε επαφή, θα αναλύσει τις ανάγκες μας και θα μας προτείνει συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα, μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών.

Καταρχήν, σύμφωνα με το νόμο και την επίσημη ορολογία της αγοράς, όλοι οι «ασφαλιστές», όσοι διαμεσολαβούν δηλαδή, για να γίνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, λέγονται «διαμεσολαβούντα πρόσωπα» και είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες, που αναλύονται πιο κάτω. Αντίθετα, σύμφωνα με το νόμο, ασφαλιστής είναι η ασφαλιστική εταιρία και όχι το πρόσωπο που διαμεσολαβεί.

Κατηγορίες διαμεσολαβούντων προσώπων Οι κατηγορίες των διαμεσολαβούντων προσώπων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά είναι οι εξής:

  1. Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι διαμεσολαβούν για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εργάζονται, είτε ωςανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως δυναμικό πωλήσεων των δικτύων των ασφαλιστικών εταιριών, είτε ως συνεργάτες Πρακτόρων και Μεσιτών.

  1. Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων

Οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων δεν δημιουργούν δικιά τους παραγωγή, αλλά μέσω των Ασφαλιστικών Συμβούλων, τους οποίους επιλέγουν, εκπαιδεύουν και εποπτεύουν.

  1. Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες εκπροσωπούν συνήθως πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έχουν δική τους επαγγελματική έδρα και αποτελούν την πιο γνώριμη κατηγορία από τους διαμεσολαβούντες.

  1. Μεσίτες ασφαλίσεων

Μεσίτες ασφαλίσεων είναι οι διαμεσολαβούντες, που με εντολή των πελατών τους αναζητούν ασφαλιστική εταιρία και προγράμματα, για την κάλυψη συγκεκριμένων ασφαλιστικών αναγκών των πελατών τους.

  1. Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οι Υπάλληλοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με προϋποθέσεις, μπορούν να διαμεσολαβούν για την προώθηση προγραμμάτων της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εργάζονται.

  1. Συνδεδεμένοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Συνδεδεμένοι είναι συνήθως αυτοί που λειτουργούν για λογαριασμό και υπό την ευθύνη μιας και μόνο ασφαλιστικής εταιρίας ή ασκούν την διαμεσολάβηση, ως συμπληρωματική εργασία της κύριας απασχόλησής τους.

Όλα τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικά πρόσωπα. Ακόμα και οι τράπεζες, που έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων, πιστοποιούνται πλέον σύμφωνα με το νόμο.

Έχουν τεθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και, εκτός των άλλων, τουλάχιστον ένας τραπεζικός υπάλληλος σε κάθε υποκατάστημα τράπεζας, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί μέσω ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων, για τις ασφαλιστικές του γνώσεις. Αν δεν υπάρχει πιστοποιημένος υπάλληλος, τότε κάθε πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων από το υποκατάστημα της τράπεζας, δεν είναι νόμιμη. Τέλος, υπάρχει και ο Δόκιμος Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Είναι μια προσωρινή κατηγορία, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του διαμεσολαβούντος πρέπει να είναι πιστοποιημένος, δηλαδή να έχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος, για την απόκτηση της οποίας υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Βασικότερη, είναι οι εξετάσεις που πρέπει να δώσει, για την διαπίστωση των γνώσεών του στα ασφαλιστικά θέματα. Οι εξετάσεις γίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλη την Ελλάδα, με ευθύνη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Γιατί να απευθυνθώ σε επαγγελματία «Ασφαλιστή»

Όταν απευθυνόμαστε σε επίσημο, πιστοποιημένο επαγγελματία «Ασφαλιστή», όποια ιδιότητα και αν έχει, εξασφαλίζουμε κάποια σημαντικά πράγματα, όπως:

Είναι καταχωρημένος στα μητρώα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Συνεπώς δεν είναι άγνωστος».

Έχει εκπαιδευτεί, έχει δώσει εξετάσεις και έχει πετύχει. Συνεπώς έχει ασφαλιστικές γνώσεις. Έχει προσκομίσει έγγραφα περί μη καταδίκης του, τουλάχιστον για οικονομικά εγκλήματα. Συνεπώς, δεν είναι απατεώνας.

Ανανεώνει κάθε τρία χρόνια την άδειά του, προσκομίζοντας τα ίδια έγγραφα. Συνεπώς, επιβεβαιώνει συχνά την ιδιότητά του. Είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος, με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του.

Έχει επίσημες συμβάσεις συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες ή μεγάλα μεσιτικά και πρακτορειακά γραφεία. Συνεπώς, μπορούμε να αναζητήσουμε εκεί το συμβόλαιό μας, αν δεν τον βρίσκουμε.

Αν, παρόλα αυτά, δεν εξετάζουμε κανένα χαρακτηριστικό, αλλά απευθυνόμαστε σε άτομα που δεν τα γνωρίζουμε ή σε άτομα που κάποιος μας τα σύστησε, χωρίς όμως να έχουν οποιαδήποτε άδεια επαγγέλματος, τότε το λάθος είναι εξολοκλήρου δικό μας. Η ασφάλιση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευθούμε σε άσχετους ή ερασιτέχνες.

 

Πηγή: Free Press “ασφαλίζομαι”