Επιπτώσεις από τις τιμολογιακές πολιτικές στους κλάδους υγείας και αυτοκινήτου

Η αγορά θα κληθεί σύντομα να πληρώσει τα σπασμένα από την πολιτική την οποία ακολουθεί στους κλάδους Ασφάλισης Αυτοκινήτων και Υγείας. Πρόκειται για ασφαλιστικές δραστηριότητες οι οποίες «ασθενούν» και με την εφαρμογή του Solvency II θα βγουν στην επιφάνεια όλες οι κεφαλαιακές ή άλλες ανάγκες των εταιρειών, προκαλώντας στον κλάδο αναταράξεις, αλλά και έκτακτες εξελίξεις.

Τα ανωτέρω δηλώνει στο IW παράγοντας της ασφαλιστικής αγοράς που προσθέτει ότι τα απόνερα των αθέμιτων τιμολογιακών πολιτικών στις δύο προαναφερόμενες δραστηριότητες θα αρχίσουμε να τα διαπιστώνουμε ήδη από τα τέλη αυτού του έτους ή το αργότερο το 2016.

Σημειώνεται ότι μόνο στον κλάδο Αυτοκινήτων οι σωρευτικές μειώσεις ασφαλίστρων κατά τη διάρκεια της πολυετούς πλέον κρίσης φθάνουν για ορισμένες εταιρείες και το 50%.

Όπως σημειώνει ο ίδιος παράγοντας, μπορεί το νέο εποπτικό περιβάλλον να δίδει στις εταιρείες πίστωση χρόνου προκειμένου να προσαρμοστούν, όμως οι εκθέσεις τις οποίες θα κληθούν να συγγράφουν οι ασφαλιστικές για τη στρατηγική τους τα αμέσως επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι και συγκεκριμένες, αλλά και ρεαλιστικές και σε κάθε περίπτωση η υλοποίησή τους θα ελέγχεται αυστηρά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Υπό αυτή την έννοια δεν θα αργήσουμε να δούμε εταιρείες να αλλάζουν «πλεύση», άλλες να επιδιώκουν εσπευσμένα τη συγχώνευσή τους με ανταγωνιστές και άλλες να πωλούν χαρτοφυλάκια ή να αποσύρονται από συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης.

Κατά τον ίδιο, οι υπερβολές  που έχουν διαπιστωθεί στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όπως και στον κλάδο υγείας, θα υποχρεώσουν αρκετές εταιρείες στο άμεσο νοικοκύρεμα των κεφαλαιακών τους δομών, καθώς και στην αναδιοργάνωσή τους, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και το ενδεχόμενο αρνητικών εξελίξεων, βίαιων ανατροπών δηλαδή τις οποίες θα αναγκαστεί να αποφασίσει η εποπτική αρχή.

 

insuranseword