10 νομοθετικές αλλαγές που βαραίνουν την ασφαλιστική αγορά

Τα πάνω – κάτω στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης φέρουν 10 νομοθετικές αλλαγές για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, αλλαγές τις οποίες ψήφισε η βουλή στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου.

Το επίμαχο νομοσχέδιο το οποίο έφερε στο κοινοβούλιο η κυβέρνηση, μετά από συμφωνία με τους «θεσμούς» φέρει τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης».

Οι φορο-θεσμικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνουν το ήδη βεβαρημένο -λόγω της πολυετούς κρίσης στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η χώρα- κλίμα στην ασφαλιστική αγορά.

Οι αυξήσεις σε μια σειρά φόρων επί των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων, η κατάργηση φορο-απαλλαγών στις οποίες η ασφαλιστική αγορά βάσιζε την ανάπτυξή της, οι νέες επιβαρύνσεις του ΦΠΑ και άλλων ειδικών φόρων και η αύξηση των εισφορών υγείας στις συντάξεις, δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό αντικινήτρων για την τόνωση της ζήτησης ασφαλιστικών προϊόντων.

Κι όλα αυτά σε μια αγορά η οποία για περίπου μια τετραετία παραμένει «κλειδωμένη» σε κάμψη, ενώ βασίζει την ανάπτυξή της σε εταιρείες που επενδύουν ως θεσμικοί στην ελληνική οικονομία.

Όπως τονίζουν υψηλόβαθμοι κύκλοι της ιδιωτικής ασφάλισης, το τρίτο μνημόνιο επιβαρύνει τον κλάδο με τα εξής:

–          Με εξαίρεση τους κλάδου Πυρός και Ζωής ο συντελεστής φόρου ασφαλίστρων αυξάνεται από το 10% στο 15%.

–          Καταργούνται όλες οι υφιστάμενες σήμερα απαλλαγές, με τη ρητή εξαίρεση της απαλλαγής για ασφαλίσεις Ζωής άνω της 10ετίας.

–          Στα φάρμακα και τα εμβόλια αυξάνεται ο ΦΠΑ από 6% σε 6,5%.

–          Τα νοσοκομεία και οι διαγνωστικές υπηρεσίες μετατάσσονται από το συντελεστή ΦΠΑ 13% στο συντελεστή 23%.

–          Καθορίζεται αυτοματοποιημένη δέσμευση από την τράπεζα του ΦΠΑ και εν συνεχεία απόδοσή του στο δημόσιο εντός 5 ημερών για συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ με ιδιώτες και άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών.

–          Αυξάνεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα από 26% σε 29%.

–          Αυξάνεται ο συντελεστής της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 80% σε 100%.

–          Αυξάνονται τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί τους συνόλου του καθαρού εισοδήματος.

–          Από 1 Ιουλίου 2015 αυξάνονται από 4% σε 6% οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις καθώς και από τις επικουρικές.

–          Εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι και τη δημοσίευση του νέου νόμου.

 

insuranceworld