Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Πίστης με την ERGOLOGIC

Η συνεργασία αφορά στην εγκατάσταση της πλατφόρμας PYLON HRM της Epsilon Net

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ανέθεσε στην Ergologic AEΒΕ, εταιρία με δυναμική παρουσία στο χώρο της Τεχνολογίας, των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την εγκατάσταση και πλήρη υποστήριξη της πλατφόρμας PYLON HRM της Epsilon Net.

Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας και εστιάζοντας σε τεχνολογίες αιχμής, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις σύνθετες ανάγκες του τμήματος HR & Μισθοδοσίας του Ομίλου. Το νέο σύστημα, το οποίο θα εξυπηρετεί τους 450 και πλέον εργαζομένους του Ομίλου, ενοποιεί πλήθος λειτουργιών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτοματοποιώντας ταυτόχρονα τις πολλαπλές διαδικασίες της Μισθοδοσίας με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Παράλληλα, σε εφαρμογή θα τεθεί και το νέο σύστημα εξυπηρέτησης εργαζομένων Employee Self Service (E.S.S.) με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση στοιχείων των εργαζομένων, την έγκαιρη διευθέτηση αιτημάτων και εγκρίσεων, καθώς και την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση του προσωπικού της εταιρείας.

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του έργου της Ευρωπαϊκής Πίστης, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την επιτυχημένη παρουσία της Ergologic στην υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων με καταξιωμένα προϊόντα και λύσεις.

 

bitdaily