ΕΘΕ: Ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη την επενδυτών το Σεπτέμβριο

Αρχισε να ενισχύεται και πάλι η εμπιστοσύνη των επενδυτών το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών για τις πωλήσεις των μακροπρόθεσμών ΟΣΕΚΑ

Συγκεκριμένα, οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν εισροές κεφαλαίων 12 δισ., ευρώ από τα 3 δισ. ευρώ εκροών του Αυγούστου. Τα Μετοχικά ΑΚ κατέγραψαν και αυτά εισροές κεφαλαίων ύψους 3 δισ., ευρώ από τα 3 δισ. ευρώ εκροών του προηγούμενου μήνα. Τα Ομολογιακά ΑΚ κατέγραψαν εκροές κεφαλαίων 1 δισ., ευρώ από 12 δισ. ευρώ εκροές τον Αύγουστο. Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΑΚ παρέμειναν σταθερές με εισροές κεφαλαίων στα 8 δισ., ευρώ όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Οι καθαρές πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ παρουσίασαν μείωση καταγράφοντας εισροές ύψους 1 δισ.ευρώ σε σχέση με τις εισροές κεφαλαίων €9 δισ. του Αυγούστου. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εκροές κεφαλαίων των ΑΚ Χρηματαγοράς.

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς παρουσίασαν εκροές κεφαλαίων ύψους 11 δισ., ευρώ από 12 δισ. ευρώ εισροές τον προηγούμενο μήνα. Οι υψηλές εκροές του Σεπτεμβρίου αντικατοπτρίζουν το κυκλικό μοτίβο ροών των κεφαλαίων της συγκεκριμένης κατηγορίας στο τέλος κάθε τριμήνου.

Οι Εναλλακτικοί ΟΣΕ κατέγραψαν εκροές 6 δισ., ευρώ από εισροές€6 δισ. ευρώ του Αυγούστου.

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ στο τέλος του Σεπτεμβρίου ήταν 7.815 δισ., ευρώ και των Εναλλακτικών ΟΣΕ 4.294 δισ., ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 2,2% και 2,5% αντίστοιχα. Συνολικά, στο τέλος του Σεπτεμβρίου, η αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 2,3% στα 12.109 δισ. ευρώ.

sofokleousin