Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές προειδοποιούν για το μέλλον των συντάξεων στην Ευρώπη

Το θέμα των συντάξεων και της βιωσιμότητας των δομών της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί πανευρωπαϊκό ζήτημα, πάνω στο οποίο συζητούν και οι Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές Εταιρίες μέσω της ομοσπονδίας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών ( Ιnsurance Europe )

Στα πλαίσια αυτά η Ιnsurance Europe παρουσιάζει θέσεις και προτάσεις των Ευρωπαίων ασφαλιστών επισημαίνοντας :

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση για την εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος από συντάξεις για τους πολίτες της. Τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά συστήματα δέχονται σημαντικές πιέσεις επειδή το ποσοστό του πληθυσμού που είναι συνταξιούχοι έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, και η τάση αυτή θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.

Αυτό έρχεται σε μια στιγμή που τα δημόσια οικονομικά είναι ήδη σε τεντωμένο σχοινί . Ως εκ τούτου, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε πολλές χώρες και αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κρατικών ταμείων με διαχείριση pay-as-you-go μεταφράζεται συχνά σε χαμηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Η πρόκληση είναι, ως εκ τούτου, να βρουν τρόπους για να εφαρμόσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ορισμένο επίπεδο διαβίωσης για τους συνταξιούχους.

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά πιστεύει ότι η αλληλοενίσχυση των συνταξιοδοτικών πυλώνων θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για την ανταπόκριση στην πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο θέμα των συντάξεων.

Επίσης, θεωρεί , ότι, αν εκτελεστούν σωστά, οι μεταρρυθμίσεις που συζητούνται επί του παρόντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μια αναθεώρηση των θεσμικών οργάνων για την οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ II) και τη δημιουργία ενός τυποποιημένου πανευρωπαϊκού προϊόντος προσωπικής σύνταξης ( PEPP) – έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων.

asfalisinet

 

Γι’ αυτό ελάτε σήμερα στο Πρακτορείο Ασφαλειών Σαριδάκης* για να εξασφαλίσετε τη σύνταξή σας, με αξιοπρέπεια. Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]