Έρχεται το ευρωπαϊκό Ταμείο εγγύησης καταθέσεων

Τις διαδικασίες για την συγκρότηση ενός πανευρωπαϊκού Ταμείου που θα εγγυάται τις καταθέσεις πάνω από 100 χιλ. ευρώ για τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα αναμένεται να δρομολογήσει μέσα στο Σεπτέμβριο η Κομισιόν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει το Capital.gr, η κίνηση αυτή έρχεται σαν συνέχεια της συγκρότησης των μηχανισμών Εποπτείας και Αναδιάρθρωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ενοποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Το Ταμείο αυτό θα εγγυάται τις καταθέσεις έως τις 100 χιλ. ευρώ για κάθε τράπεζα που θα βρεθεί σε αδυναμία διασφάλισης των καταθετών της και θα λειτουργεί υποστηρικτικά στο εκάστοτε εθνικό ταμείο εγγύησης καταθέσεων, αλλά σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο και δεν θα περιορίζεται στις δυνατότητες του εθνικού ταμείου και της κατάστασης σε κάθε ξεχωριστή χώρα μέλος. Η κίνηση αυτή επιχειρεί να απομακρύνει την ανασφάλεια των καταθετών λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης είτε σε συγκεκριμένη τράπεζα είτε σε σύνολο τραπεζών συγκεκριμένης χώρας.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελλάδας με την λειτουργία του, ανεξάρτητα από την επίδραση της κρατικής χρεοκοπίας στο τραπεζικό σύστημα, η παρουσία του Ταμείου αυτού θα διασφάλιζε την εγγύηση των καταθέσεων (έως του ποσού των 100 χιλ. ευρώ) ανά καταθέτη και ανά τράπεζα με αποτέλεσμα να περιορισθεί η “φυγή” των καταθέσεων και η συσσώρευσή τους στο… στρώμα.

 

insurancedaily