Κανάλια Διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ευρώπη – Πρώτη φορά στοιχεία από την Ελλάδα

Και από τη φετινή έκδοση “Key Facts” της Insurance Europe προκύπτει ότι το bancassurance αποτελεί το κύριο κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Τουρκία. Οι πράκτορες, οι μεσίτες και οι direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεις διαδραματίζουν, όμως, εξίσου σημαντικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστηρίων ζωής.

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η διανομή πραγματοποιείται κυρίως μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (πράκτορες και, σε μικρότερο βαθμό, μεσίτες) και μέσω των direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεων.

Η ετήσια έκδοση “Key Facts” που δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για πρώτη φορά η χώρα μας διέθεσε στοιχεία για τα κανάλια διανομής (ως ποσοστό των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων), έστω κι αν αυτά αφορούσαν μόνο τις ασφαλίσεις Ζωής. Θυμίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά συλλέχτηκαν στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας της ΕΑΕΕ, με σκοπό να συγκεντρώσει τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων Ζωής του 2013, για το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (βλ. τεύχος Οκτωβρίου 2014 της «Α.Α.»).

Τα στοιχεία που διέθεσαν οι ενώσεις-μέλη της Insurance Europe για τα κανάλια διανομής δεν είναι τόσο επικαιροποιημένα όσο τα υπόλοιπα στοιχεία που δίνονται στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία (παραγωγή, ασφαλίστρων, αποζημιώσεις, κ.λπ.), καθώς αυτά αφορούν στο 2013, ούτε και τόσο πλήρη (το μέγεθος του δείγματος, ως % των συνολικών ασφαλίστρων, για τις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 68%, ενώ το αντίστοιχο των ασφαλίσεων κατά ζημιών ήταν 53%), ωστόσο, έχουν τη σημασία τους.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από την Insurance Europe, «η ποικιλομορφία των διαύλων διανομής είναι προς όφελος των καταναλωτών, των οποίων οι κουλτούρες, οι ανάγκες και οι προτιμήσεις ποικίλλουν μεταξύ των αγορών. Η ποικιλομορφία αυτή, αφενός, διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα, αφετέρου, τονώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων και των διανομέων, σχετικά με την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων».

Και από τη φετινή έκδοση της Insurance Europe προκύπτει ότι το bancassurance αποτελεί το κύριο κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Τουρκία (βλ. γράφημα 1). Οι πράκτορες, οι μεσίτες και οι direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεις διαδραματίζουν, όμως, εξίσου σημαντικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστηρίων ζωής.

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η διανομή πραγματοποιείται κυρίως μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (πράκτορες και, σε μικρότερο βαθμό, μεσίτες) και μέσω των direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεων (βλ. γράφημα 2).

Όσον αφορά στα στοιχεία που διέθεσε η ΕΑΕΕ στην Insurance Europe, σημειώνουμε ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (μεσίτες, πράκτορες, agency), αλλά δίνεται ένα συνολικό ποσοστό για όλες τις κατηγορίες.

Στην έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα τα στοιχεία επιμερίζονταν ανά κανάλι διανομής ως εξής: Δίκτυο Agency: 45,8%, Bancassurance: 29,2%, Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 15,3%, Direct Πωλήσεις (Call Center, Internet, Direct Mail): 9,6%, Άλλο: 0,1%.

 

aagora

Ταξίδι στην Ευρώπη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ιατρική περίθαλψη!

Εάν είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ και αρρωστήσετε ξαφνικά ενόσω διαμένετε προσωρινά στο εξωτερικό -για διακοπές, επιχειρηματικό ταξίδι ή σπουδές- δικαιούστε κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να σας παρασχεθεί πάραυτα, προτού επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Έχετε τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τους πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στη χώρα όπου βρίσκεστε.

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό πρέπει πάντοτε να παίρνετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Η κάρτα αυτή αποτελεί απτή απόδειξη ότι είστε ασφαλισμένοι σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες πληρωμής και επιστροφής των εξόδων. Εάν δεν διαθέτετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ή δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε (π.χ. επειδή πρόκειται για ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη), δεν μπορούν να σας αρνηθούν την παροχή περίθαλψης, αλλά μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε και στη συνέχεια να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων όταν επιστρέψετε στη χώρα σας.

Οι διαδικασίες που διέπουν τη μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη (σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας) και την προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη (εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό ειδικά για σκοπούς ιατρικής περίθαλψης) διαφέρουν σημαντικά.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;

Μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό σας πάροχο ασφάλισης ασθένειας.

Σημαντική σημείωση – η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:

–  δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση.. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,

–   δεν καλύπτει τις δαπάνες σας αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,,

–    δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών.. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Προσοχή: όταν μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας σε μια άλλη χώρα, πρέπει να εγγραφείτε εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί να χρησιμοποιείτε την Ευρωπαϊκή σας Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα αυτή.

Υποβολή αίτησης για έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Σε ορισμένες χώρες, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας εκδίδεται μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας. Σε άλλες, πρέπει να τη ζητήσετε ξεχωριστά. Κανονικά, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτε. Δικαιούστε να τη λάβετε δωρεάν από τον ασφαλιστικό σας φορέα  English προτού αναχωρήσετε από την πατρίδα σας. Ορισμένοι επιτήδιοι έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να παραγγείλετε τη δική σας Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας με κάποιο αντίτιμο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τέτοιες ιστοσελίδες: να επικοινωνείτε απευθείας με τον φορέα υγειονομικής ασφάλισής σας.

Ενημερωθείτε από τον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα σε ποιον βαθμό η υγειονομική σας ασφάλιση καλύπτει και τα μέλη της οικογενείας σας.

Περιορισμοί στη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας για ιατρική περίθαλψη στη Δανία.

Οι υπήκοοι της Κροατίας δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας στην Ελβετία.

Η κάρτα αυτή δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περιπτώσεις διάσωσης και επαναπατρισμού. Για να επιστρέψετε δωρεάν στη χώρα σας λόγω σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος κατά την επίσκεψή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα χρειαστείτε ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.

Η κάρτα δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή τα έξοδα προγραμματισμένης υγειονομικής περίθαλψης σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Εάν πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό ή εάν χρειάζεστε νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια ταξιδιού σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί να απλουστεύσει τις διοικητικές διατυπώσεις και να διευκολύνει την επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για περίθαλψη στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας.Μην ξεχνάτε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης ποικίλλουν ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Σε μερικές χώρες ίσως χρειαστεί να πληρώσετε απευθείας τον γιατρό ή το νοσοκομείο για την περίθαλψή σας, ενώ σε άλλες δεν χρειάζεται.

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του Διαδικτύου για το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας που επισκέπτεστε, και συγκεκριμένα από τον αντίστοιχο εθνικό ασφαλιστικό φορέα , ένα εθνικό σημείο επικοινωνίας ή την εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας γίνεται δεκτή μόνον από γιατρούς ή νοσοκομεία που είναι συμβεβλημένα με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Προσοχή: δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη! Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων όταν επιστρέψετε στη χώρα σας. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να ενημερωθείτε προτού φύγετε για τα δικαιώματά σας, διότι οι κανόνες επιστροφής των εξόδων μπορεί να ποικίλλουν!

Κάντε συμπληρωματική ασφάλιση ταξιδιού

Ο Σβεν, Σουηδός υπήκοος, ταξίδεψε στη Γαλλία για να επισκεφτεί και να εξερευνήσει σπήλαια. Σε μία από τις εξερευνήσεις του, παγιδεύτηκε σε ένα σπήλαιο και χρειάστηκε να επέμβουν γαλλικά σωστικά συνεργεία. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, έλαβε έναν “τσουχτερό” λογαριασμό που έπρεπε να πληρώσει εξ ολοκλήρου δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας δεν καλύπτει έξοδα αναζήτησης και διάσωσης.

Πανευρωπαϊκός αριθμός ανάγκης 112

Τα ταξίδια είναι μεγάλη υπόθεση, όμως τι γίνεται αν κάτι πάει στραβά; Η Ένωση δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, όμως η συνεργασία των κρατών μελών δίνει κάποιες ενδεχομένως πολύτιμες λύσεις: από το ενιαία πανευρωπαϊκό αριθμό ανάγκης 112, μέχρι την υποχρέωση προξενικής συνδρομής και, φυσικά, τα δικαιώματα των επιβατών.Ο ενιαίος αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 λειτουργεί δωρεάν 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα σε όλη την Ένωση, την Τουρκία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, την Ελβετία και τη Νότιο Αφρική, παρέχοντας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης τις ίδιες υπηρεσίες με τους εθνικούς αριθμούς όπως το 100 ή το 166 με την πρόσθετη εξυπηρέτηση της απάντησης σε πολλές γλώσσες.

Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου, από την αποζημίωση και την επιστροφή ναύλου μέχρι τη φιλοξενία των… παθόντων σε ξενοδοχείο ώσπου να μπορέσουν να ταξιδέψουν, προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, για τα περισσότερα μέσα μεταφοράς αρχής γενομένης από τις αερομεταφορές.

Όσοι ταξιδεύουν σε χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, στην οποία η δική τους χώρα δεν έχει διπλωματική εκπροσώπηση έχουν το δικαίωμα, για παράδειγμα αν χάσουν το διαβατήριό τους ή αν ακόμα συλληφθούν, να απευθυνθούν στην πρεσβεία ή το προξενείο οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ.

 

nextdeal

 

Στο 15% τα ανασφάλιστα οχήματα – Πρωτιά στην Ευρώπη

Ελλάδα έχει να παρουσιάσει αρκετά παράδοξα. Ένα από αυτά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, είναι το γεγονός ότι ενώ οι Έλληνες οδηγοί δεν κρύβουν την προτίμησή τους στην επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα η χώρα να εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρώπη, ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων παραμένει στα ύψη.

Πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι η Ελλάδα διαθέτει από τα υψηλότερα ποσοστά ανασφάλιστων οχημάτων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις του εκπροσώπου του Επικουρικού Κεφαλαίου, Κωνσταντίνου Μπερτσιά, το 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστα, ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. «Σήμερα ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων αυξάνεται καθημερινά», δηλώνει ο ίδιος.

Στο μεταξύ οι αλλαγές στο φορολογικό οδήγησαν στην αύξηση του φόρου επί των ασφαλίστρων από το 10% στο 15% για τα αυτοκίνητα. «Μόνο ως αποτρεπτικός παράγοντας μπορεί να λειτουργήσει αυτό για τους ανθρώπους που ασφαλίζουν τα οχήματά τους», σημειώνει ο Ιωάννης Βοτσαρίδης, διευθύνων σύμβουλος της Interlife, προσθέτοντας ότι η ασφαλιστική αγορά έχει ήδη να αντιμετωπίσει την τεράστια πτώση της ζήτησης μετά από χρόνια ύφεσης.

Η εταιρεία του κ. Βοτσαρίδη, όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου, αποφάσισε να απορροφήσει την αύξηση του φόρου για τους πελάτες της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να προσφέρει μεγαλύτερη γκάμα συμβολαίων.

Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της Insurance Europe, τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 13,3% το 2013, που είναι με διαφορά η μεγαλύτερη πτώση από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Και όπως είναι φυσικό, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων, αυξάνεται και το βάρος για τους υπόλοιπους οδηγούς, επιβαρύνοντας το σύστημα με περισσότερο χρέος και αυξάνοντας το χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων.

 

insurancedaily