Η υποχρέωση ασφάλισης κατοικιών πρέπει να συνδεθεί με φορολογικά και κοινωνικά κίνητρα

Η εικόνα της Αγοράς στην ασφάλιση κατοικίας παρουσιάζει χαμηλή ανάπτυξη και περιορίζεται στα επίπεδα της τάξεως του 10%-12% συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεωτικής ασφάλισης για τη λήψη στεγαστικών δανείων, όταν στο Εξωτερικό και δη σε αναπτυγμένες ασφαλιστικά αγορές τα ίδια ποσοστά ανέρχονται σε επίπεδα της τάξεως του 75%-80%. Ωστόσο οι αγορές στο εξωτερικό όντας ώριμες δεν δημιουργούν προϋποθέσεις δυνητικής ανάπτυξης σε αντιδιαστολή με την Ελληνική Αγορά η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάπτυξης.

Οι λόγοι και τα δεδομένα που επηρεάζουν και εν τέλει συντελούν στην ανάπτυξη και σύσταση αυτής «της εικόνας» –vice versa– είναι οι κάτωθι:

  1. Η έννοια της απόκτησης κατοικίας, το οποίο αποτέλεσε στόχο ζωής για τον ιδιοκτήτη της, προσκρούει στην έννοια της ασφάλισής της ως θέμα προσωπικής νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας.
  2. Η συνεχιζόμενη κρίση που οδηγεί σε περαιτέρω μειώσεις των παραπάνω ποσοστών.
  3. Η ανάπτυξη της στεγαστικής πίστης και η υποχρεωτικότητα της ασφαλιστικής κάλυψης και η σημερινή κάθετη πτώση της.
  4. Η ιδιοκατοίκηση η οποία υπολογίζεται στο 80% όταν το ποσοστό των «ακατοίκητων κατοικιών» ξεπερνά το 35%.
  5. Η αντίληψη ότι τα Ελληνικά Κτίρια μελετώνται δεόντως από τους Έλληνες μηχανικούς και τυγχάνουν καλής τελικής κατασκευής.
  6. Η κάκιστη «εικόνα της αποζημίωσης» σε διάφορους κλάδους ασφάλισης που μεταδίδεται προς τους ασφαλισμένους όταν ο κίνδυνος επέρχεται, για λόγους που δεν αφορούν στο παρόν θέμα.
  7. Η ελλιπής ενημέρωση των ασφαλισμένων σε ευθεία σχέση με τη χαμηλή προμήθεια των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και την ελλιπή γνώση των δεύτερων στη διαχείριση κινδύνων περιουσίας και δη της αποζημίωσής των.
  8. Η ιστορικότητα των ζημιών από σεισμούς σε σχέση με τα βλαβέντα κτίρια σε πλάγια σχέση με την προσωπική νοοτροπία και ιδιοσυγκρασία του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Είναι δέον να αναφέρουμε ιστορικά αφενός τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στην Ελλάδα αφετέρου τους σεισμούς που έγιναν από την 28-1-2015 και έως σήμερα (βλέπε παρακάτω) για τους οποίους οι αναγνώστες του παρόντος και δη οι ασφαλισμένοι ελάχιστα γνωρίζουν.

Ωστόσο διά την αντίληψη του μεγέθους του φαινομένου θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι από την 21-4-2015 και έως την 28-4-2015 έχουν ήδη καταγραφεί 151 σεισμικές δονήσεις στην Ελλάδα από 2 έως 4,4  Richter οι οποίες δεν αναφέρονται.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή κυβέρνησης και το τοπίο που διαμορφώνεται για την υποχρεωτική ασφάλιση κατοικίας ισχύουν τα εξής:

Στην Ελλάδα οι ασφαλισμένοι διαπιστώνουν «επί του πρακτέου» την αναγκαιότητα ασφάλισης κατοικίας όταν ο καταστροφικός κίνδυνος επέλθει.

Οι προοπτικές ανάπτυξης των ασφαλίσεων κατοικίας συνέχονται και συνδέονται με την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης σεισμού και λοιπών φυσικών καταστροφών λόγω των κλιματικών αλλαγών που επέρχονται. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο Ήλιος ως αστείρευτη πηγή ενέργειας παρέχει 1000-1200 W/m2 (1-1.2ΚW/m2) σε κάθετη προσπίπτουσα ακτινοβολία (αναλόγως βεβαίως του γεωγραφικού μήκους και πλάτους της γεωγραφικής έκτασης). Ο δε υδρολογικός κύκλος, ο κύκλος του Άνθρακα και το Αιολικό Δυναμικό σε ευθεία σχέση με τις Ζωογόνες Πηγές έχουν διαταραχθεί ως συστήματα και επηρεάζονται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τον Ανθρώπινο Παράγοντα. Η επήρεια αυτή πλέον εκτονώνεται πολύ συχνά ως Γεγονός Καταστροφικό. Το δε Κράτος σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών καταβάλλει μικρές αποζημιώσεις ωστόσο μαστίζεται από την Κρίση, την Ανεργία και τη Ρευστότητα χωρίς να λαμβάνει σχετικό έσοδο υπό την έννοια του «ασφαλίστρου», όταν η Ελλάδα τυγχάνει η πρώτη Χώρα της Ευρώπης σε σεισμική δραστηριότητα.

Η υποχρέωση της ασφάλισης κατοικιών έναντι σεισμού και λοιπών φυσικών καταστροφών κρίνεται απαραίτητη, ωστόσο πρέπει να συνδεθεί με φορολογικά και λοιπά κοινωνικο-οικονομικά κίνητρα. Η Εποχή όμως αυτή δεν κρίνεται κατάλληλη για να δοθούν Κρατικές Λύσεις ειδικά σε περιόδους όπου το Κράτος «δανείζει και εξασφαλίζει ρευστότητα» στους πολίτες του μέσω των φορολογικών ρυθμίσεων πολυετών καταβολών.

asfalistikomarketing

Του Χρύσανθου Νικολάκου, Μεσίτη – Διαχειριστή Κινδύνων Ασφαλίσεων, Ενεργειακού Επιθεωρητή Α΄ Τάξης, Ορκωτού Πραγματογνώμονα Δομικών Έργων – Τροχαίων – Πυρασφάλειας