Την επόμενη εβδομάδα η οριστική απόφαση για την Εθνική Ασφαλιστκή

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ για τις δεσμευτικές προσφορές που κατέθεσαν οι υψοψήφιοι μέτοχοι για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστκής.
Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανακοίνωση της απόφασης για την πώληση μεριδίου τουλάχιστον 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής πάει για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου και κλείσουν κάποιες λεπτομέρειες.
Το ΔΣ της ΕΤΕ κατά την συνεδρίαση εξέτασε τις προσφορές των J. Calamos – Exin, της  Fosun και τηςκινεζικής εταιρείας Gongbao.
Σύμφωνα με τις ίδιες η πηγές η κοινοπραξία  Calamos-Exin φέρεται να  έχει υποβάλλει  υψηλότερη  προσφορά από την Fosun  περί τα 750 εκατομμύρια ευρώ για το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει περί το 20% του μεριδίου στην αγορά με συνολικά ασφάλιστρα α 578 εκατ. ευρώ το  2016. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2017, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 54,5%, στα 18,7 εκατ. ευρώ.