Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις ομαδικές ασφαλίσεις

 

Του Νίκου Κεχαγιάογλου **

Οι ομαδικές ασφαλίσεις διαχωρίζονται και ταξινομούνται ανάλογα με το είδος της ασφαλιζόμενης ομάδας σε τρεις κατηγορίες:

-Ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων στον ίδιο εργοδότη

-Ομαδικές ασφαλίσεις μελών Σωματείων, Ομάδων, Συλλόγων, Συνδικάτων κλπ

-Ομαδικές ασφαλίσεις χρεωστών τραπεζών, δανειοληπτών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω καρτών κλπ

Σκοπός των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι να καλύψουν ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και να βελτιώσουν το επίπεδο των υφιστάμενων παροχών. Πολλά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι αυτόν τον σκοπό.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η ασφάλεια ζωής αυτού του τύπου δίνει την δυνατότητα στην οικογένεια του θανόντος, εφόσον αυτός πεθάνει στο περιορισμένο διάστημα του εργασιακού του βίου, ή σε άλλο περιορισμένο διάστημα που θα συμφωνηθεί, να λάβει ένα σημαντικό επίδομα έτσι ώστε να συνέλθει πιο γρήγορα από την τραγωδία. Είναι δεδομένο ότι το εισόδημα κάθε μέλους της οικογένειας δημιουργεί ένα επίπεδο ζωής το οποίο συνηθίζεται να θεωρείται μόνιμο και κεκτημένο. Οι συνέπειες της απώλειας του εισοδήματος αυτού μπορούν να αλλοιώσουν δραματικά το επίπεδο ζωής μιας οικογένειας και να αναστείλουν σημαντικά μελλοντικά σχέδια των εναπομεινάντων μελών, είτε αυτά αφορούν καταναλωτικές ανάγκες, είτε πάγια έξοδα, είτε ψυχαγωγία, είτε σπουδές των παιδιών ή ακόμα και οικονομική στήριξη τρίτων ατόμων. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανένα άλλο μέσο εκτός από την ασφάλιση. Η ασφάλιση αυτού του τύπου μπορεί να δοθεί μόνη της σαν αυτοδύναμο πρόγραμμα ή σε συνδυασμό με άλλες καλύψεις υγείας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Μπορεί να δοθεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με την ασφάλιση ζωής περιορισμένης διάρκειας. Παρέχει το ασφαλισμένο κεφάλαιο που θα συμφωνηθεί σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα εντός ή εκτός εργασιακού χώρου. Επίσης προσφέρει πολύ σημαντικά κεφάλαια σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας από ατύχημα και μεγάλα επιδόματα σε περίπτωση που η ανικανότητα είναι μεν μόνιμη, αλλά δεν είναι απαγορευτική για την εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος. Η φύση των κινδύνων που καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο έχουν τα χαρακτηριστικά της σπανιότητας αλλά και της μεγάλης δραματικότητας και του πόνου. Ενώ οι ίδιοι κίνδυνοι στατιστικά συμβαίνουν πέντε φορές περισσότερο από παθολογικά αίτια, οι ατυχηματικοί κίνδυνοι δημιουργούν μεγάλη αίσθηση και δραματικές μνήμες. Λόγω της σπανιότητάς τους είναι έχουν ιδιαίτερα οικονομικό ασφάλιστρο και προτείνεται σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό να αγοράζουν μεγάλα κεφάλαια ασφάλισης για τους εργαζόμενους που απασχολούν, έτσι ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνέπειες και τα επακόλουθα ενός απρόβλεπτου γεγονότος.

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αυτού του είδους η ομαδική ασφάλεια καλύπτει τις πιο κεφαλαιώδεις ανάγκες του ανθρώπου:

Την κάλυψη του θανάτου και την κάλυψη της συνταξιοδότησης. Προηγείται αναλογιστική μελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσό που θα απολεσθεί από τον μισθό των εργαζομένων όταν αυτοί θα συνταξιοδοτηθούν. Το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης θα καλύψει ένα ποσοστό επί των μισθών που λαμβάνονται στο σύνολο του εργασιακού βίου του κάθε μισθωτού. Το ποσό που θα λείπει θα σημαίνει αυτόματη πτώση του επιπέδου ζωής που έχει εξασφαλισθεί. Εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί ένας σίγουρος και μόνιμος μηχανισμός εξασφάλισης αυτού του υπολειπόμενου εισοδήματος, τότε οι συνέπειες θα είναι δυσάρεστες και οι συμβιβασμοί επώδυνοι, πολύ περισσότερο σε μια ηλικία που τα περιθώρια ελιγμών θα είναι ανελαστικά. Η ασφάλιση μέσω προγράμματος συνταξιοδότησης είναι η πιο δημοφιλής, η πιο σίγουρη και η πιο ασφαλής λύση παγκοσμίως.

Οι εισφορές αυτών των προγραμμάτων μοιράζονται ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Ο εργοδότης πληρώνει για την κάλυψη της ασφάλειας ζωής και ο εργαζόμενος για τις συνταξιοδοτικές παροχές. Εφόσον ο εργαζόμενος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την επιχείρηση λαμβάνει την αξία εξαγοράς ή του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την πληρωμή των εισφορών μόνος του.

ΜΙΚΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΗ

Είναι η ίδια ασφάλιση με την προηγούμενη αλλά με κάποιες ουσιαστικές διαφορές:

Την πληρωμή των ασφαλίστρων την αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι και η συμμετοχή είναι εθελοντική. Η επιχείρηση έχει το ρόλο του αναδόχου, δηλαδή αποτελεί το κέλυφος και το σημείο αναφοράς που νομιμοποιεί την ύπαρξη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου. Αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την κάλυψη των πολυτιμότερων αναγκών και ταυτόχρονα παρακάμπτει το ουσιαστικότερο εμπόδιο προς την δημιουργία ενός ομαδικού προγράμματος που είναι η καθολική συμμετοχή. Έτσι επωφελούνται μόνο όσοι έχουν την πρόθεση και την δυνατότητα να το κάνουν ενώ οι μη συμμετέχοντες αφενός δεν παρακωλύουν την διαδικασία και αφετέρου μπορούν να εισέλθουν στο πρόγραμμα σε ευνοϊκότερο γι αυτούς χρόνο.

Σύμφωνα όμως με τον πιο πρόσφατο φορολογικό νόμο 4172/2013 τα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων σύνταξης έχουν πλήρη έκπτωση από το εισόδημα της δαπάνης, κάτι που συνεπάγεται εξαιρετικό φορολογικό όφελος.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή ομαδικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Οι ατέλειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η ανάγκη για ελευθερία επιλογών και αναζήτηση ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας ωθούν τους εργοδότες στην επιλογή αυτών των ασφαλιστηρίων. Οι καλύψεις που μπορεί να περιέχουν αυτά τα συμβόλαια είναι τα εξής:

-Κάλυψη εξόδων νοσηλείας. Περιλαμβάνει κάλυψη για νοσοκομειακά έξοδα, αμοιβές γιατρών χειρουργών και αναισθησιολόγων, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, φυσιοθεραπείες, αποκλειστική νοσοκόμα. Το ποσοστό κάλυψης είναι συνήθως 70%- 80% αλλά πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν περισσότερα προνόμια στα συμβεβλημένα με αυτές νοσοκομεία.

-Κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών. Παρέχεται για έξοδα που θα πραγματοποιηθούν εκτός νοσοκομείου και αφορούν επισκέψεις σε γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπείες. Το ποσοστό κάλυψης είναι συνήθως 70%-80%.

-Παροχές μητρότητας. Συνήθως δίνεται ένα επίδομα τοκετού το οποίο είναι κατά 50% αυξημένο σε περίπτωση καισαρικής τομής ή δίδυμης κύησης ή κατά 50% μειωμένο σε περίπτωση αποβολής. Πολύ σπάνια πλέον συναντώνται προγράμματα που καλύπτουν τον τοκετό σαν οποιαδήποτε άλλη νοσηλεία.

-Κάλυψη ετήσιου προληπτικού ελέγχου. Δίνεται για συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων και μπορεί να διενεργηθεί μία ή δύο φορές το χρόνο.

-Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα. Επεκτείνουν την κάλυψη των εξόδων από ατύχημα και εκτός νοσοκομείου. Η κάλυψη των εξόδων είναι συνήθως 100%.

-Επίδομα σοβαρών ασθενειών. Παρέχεται ένα μεγάλο επίδομα σε περίπτωση επέλευσης πολύ σοβαρών ασθενειών όπως: καρκίνος, μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων, τετραπληγία, AIDS, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα, εγκεφαλικό, νεφρική ανεπάρκεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, τύφλωση, πάρκινσον κλπ

-Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Παρέχει στον νοσηλευόμενο ένα ημερήσιο επίδομα νοσηλείας καθώς και ένα επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι

-Χειρουργικό επίδομα. Παρέχει μια πρόσθετη αμοιβή εφόσον πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης.

-Οδοντιατρική περίθαλψη. Συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συμβεβλημένα οδοντιατρεία με τα οποία συνεργάζονται και παρέχουν στους δικαιούχους υψηλές υπηρεσίες σε μειωμένες τιμές.

-Οφθαλμολογική περίθαλψη. Κατά την ίδια λογική παρέχονται υπηρεσίες οφθαλμολογικών εξετάσεων και διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών σε μειωμένο κόστος.

-Κατ ’οίκον νοσηλεία. Επειδή η δυνατότητα ανάρρωσης είναι πιο αξιόπιστη στο ζεστό και γνώριμο περιβάλλον του σπιτιού, ειδικά κινητά συνεργεία εξασφαλίζουν πλήρη φαρμακευτική και ειδικευμένη φροντίδα κατ ‘οίκον εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την φύση της νοσηλείας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν δύο ειδών κίνδυνοι ανικανότητας. Οι βραχυχρόνιοι και οι μακροχρόνιοι. Οι συνέπειες εφόσον συμβούν είναι από σοβαρές μέχρι καταστροφικές. Στην απλή περίπτωση ο παθών θα λείψει από την εργασία του λίγο καιρό και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά του δεν πρόκειται να είναι δραματικές. Στην περίπτωση όμως που κάποιος μείνει μόνιμα ανίκανος οι συνέπειες ίσως είναι μεγαλύτερες από ενός θανάτου, αφού εκτός από την απώλεια της ικανότητας να εργάζεται και την συνεπαγόμενη απώλεια εισοδήματος της οικογένειάς του, ταυτόχρονα θα πρέπει να συντηρεί και τον εαυτό του ο οποίος φυσικά θα παραμείνει καταναλωτής.

-Οι καλύψεις βραχυχρόνιες ανικανότητας καλύπτουν από ατύχημα ή ασθένεια τον εργαζόμενο μετά από ένα περιστατικό το οποίο κρίνεται ιάσιμο εντός των επομένων 2 ετών. Σκοπός της ασφάλισης αυτής είναι να καλύψει το απολεσθέν εισόδημα του εργαζομένου και γι ’αυτό συνήθως αυτή η κάλυψη τίθεται σε εφαρμογή μετά την 31η ημέρα του συμβάντος. Αυτό γίνεται διότι αφενός τον πρώτο μήνα ο εργοδότης και ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτουν την απώλεια του μισθού, αφετέρου το κόστος της ασφάλισης μειώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

-Οι καλύψεις μακροχρόνιας ανικανότητας ενεργοποιούνται όταν ένα περιστατικό κριθεί μόνιμο και μη ιάσιμο. Μπορούν να προσφέρουν κάλυψη μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης. Οι παροχές που δίνει αυτό το πρόγραμμα είναι είτε εφάπαξ είτε μηνιαίες.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ GROUP ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Αυτού του είδους ασφάλιση καλύπτει όλους τους οφειλέτες έναντι ενός πιστωτή. Αν ο ασφαλισμένος οφειλέτης πεθάνει ή καταστεί ανίκανος προς εργασία, τότε η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει το εκκρεμές υπόλοιπο του δανείου στο πιστωτή. Συχνά συναντάμε τελευταία τέτοιου είδους προγράμματα στις τράπεζες αλλά και σε πολυκαταστήματα που καλύπτουν τις αγορές μέσω πιστωτικών καρτών

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ασφάλιση κατοικίας πρώτης, εξοχικής ή δευτερεύουσας και η ασφάλιση των οχημάτων της οικογένειας μπορούν να γίνουν αντικείμενο ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων μιας επιχείρησης, είτε σαν αυτόνομο ομαδικό είτε ενισχύοντας την βάση ενός ήδη υφιστάμενου συμβολαίου. Μπορούν να συμφωνηθούν σημαντικές καλύψεις με πολύ μειωμένο ή και καθόλου κόστος προς όφελος των εργαζομένων.

AFFINITY GROUPS

Αφορούν μέλη Συλλόγων, Σωματείων, Οργανισμών, Συνδικαλιστικών φορέων, Λεσχών, Δήμων, Ομάδων κλπ τα οποία δεν ανήκουν σε μια επιχείρηση έτσι ώστε να έχουν ένα επαγγελματικό σημείο αναφοράς, έχουν όμως μια κοινή ανάγκη και αποφασίζουν να την καλύψουν σε ομαδική βάση. Το σημείο αναφοράς λοιπόν είναι η κοινή ανάγκη, η οποία μπορεί να είναι μια εκ των προαναφερόμενων. Η Κ2 έχει την τιμή να διευθύνει το μεγαλύτερο ομαδικό σε affinity group στην Ελλάδα, το οποίο αφορά την ασφάλιση των κτιρίων (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, κοινόχρηστοι χώροι) των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, όπως και αρκετά άλλα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στα ομαδικά ασφαλιστήρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορούν να συμπεριληφθούν και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, δηλαδή ο/η σύζυγος μέχρι την ηλικία των 65 ετών και τα παιδιά μέχρι τα 18 ή τα 25 έτη αν σπουδάζουν. Οι παροχές οι οποίες μπορούν να δοθούν στα μέλη αυτά είναι: νοσηλευτικά και εξωνοσοκομειακά έξοδα, καλύψεις μητρότητας και ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Ένας πολύ σημαντικός όρος που μπορεί να συμπεριληφθεί στην ομαδική ασφάλιση και δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο να συνεχίσει την ασφάλισή του εφ όρου ζωής όταν αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την επιχείρηση που εργάζεται (συνταξιοδότηση, απόλυση, οικειοθελή αποχώρηση, λήξη σύμβασης)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Η ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη έχει την έννοια της επιστροφής μέρους των ασφαλίστρων εφόσον το πρόγραμμα εντός του έτους εμφανίσει κερδοφόρο αποτέλεσμα για την ασφαλιστική εταιρεία. Συνήθως ο λόγος αυτός είναι το άθροισμα των αποζημιώσεων που πληρώθηκαν και αυτών που εκκρεμούν προς το σύνολο των καθαρών ασφαλίστρων. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει μέχρι 70% του ποσού αυτού ή να μείνει για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.

ΚΑΛΥΨΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος της ασφάλισης, μπορεί να γίνει συμφωνία έτσι ώστε η κάλυψη να ισχύει μόνο κατά τις ώρες εργασίας και κατά την διάρκεια μετάβασης στην εργασία. Συνήθως αυτό γίνεται για τις ατυχηματικές καλύψεις (Θάνατος, αναπηρία, έξοδα ατυχήματος).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια καλύπτουν σε όλο τον κόσμο τα μέλη τους αλλά συνήθως έχουν μια περίοδο αναμονής προκειμένου να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή. Η περίοδος αυτή είναι 30 μέρες για την Ελλάδα και 180 μέρες για το εξωτερικό εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

∗ Τα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλιστηρίων εκπίπτουν μέχρι 1500€ ανά εργαζόμενο, εκτός των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τα οποία δεν προβλέπεται όριο.

3101362

**Ο κύριος Νίκος Κεχαγιάογλου είναι CEO της K2 Insurance Risk Management Consultants

 

asfalisisnet

Ιδιωτική ασφάλεια υγείας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ταλαιπωρία, ουρές, δημόσια νοσοκομεία ανήμπορα να διαχειριστούν τον… χείμαρρο ασθενών, ενοποιήσεις ταμείων που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα και αφήνουν τον ασφαλισμένο… ανασφαλή.

Η διάχυτη αβεβαιότητα που κυριαρχεί στον κλάδο της υγείας και πιο συγκεκριμένα σε αυτόν των ασφαλιστικών ταμείων του δημοσίου και στη δημόσια περίθαλψη κάνει ολοένα και περισσότερο κόσμο να σκέφτεται σοβαρά την πιθανότητα να επενδύσει σε άλλες, συμπληρωματικές λύσεις ιδιωτικού τύπου, όπως αυτή της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Το όφελος και οι καλύψεις Στην ερώτηση «γιατί ιδιωτική ασφάλιση υγείας;» λοιπόν, η απάντηση είναι απλή: για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση νοσηλείας.

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν προγράμματα υγείας τα οποία καλύπτουν πρωτοβάθμια περίθαλψη (επισκέψεις σε γιατρούς, ιατρικές εξετάσεις κτλ.) ή προγράμματα τα οποία καλύπτουν την δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσοκομειακή) ή και τα δυο παραπάνω, σε ένα πακέτο. Το τι θα διαλέξει ο ενδιαφερόμενος εξαρτάται αποκλειστικά από τις ανάγκες του, αλλά και από το κόστος που είναι διατεθειμένος να πληρώσει.

«Ανάλογα με την εταιρεία και το ασφαλιστικό πρόγραμμα, μια ιδιωτική ασφάλεια υγείας μπορεί να καλύψει από ένα ποσοστό του κόστους νοσηλείας μέχρι και το πλήρες κόστος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αμοιβών για ιατρούς, χειρούργους και αναισθησιολόγους συνήθως σε συνεργασία με το ταμείο δημοσίου στο οποίο ανήκει ο ασθενής», λέει στο In2life ο κ. Μάρκος Χαμπάκης, ασφαλιστικός σύμβουλος εδώ και δεκαπέντε χρόνια και A’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων.

«Στις περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν, η ιδιωτική ασφάλεια λειτουργεί επικουρικά με τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να αποκλείονται και οι περιπτώσεις στις οποίες συμβαίνει το ανάποδο, και έτσι πληρώνονται όλα τα νοσήλια, με το λιγότερο δυνατό κόστος για τον ασφαλισμένο», προσθέτει. Με ένα ιδιωτικό συμβόλαιο υγείας, λοιπόν, μπορεί κανείς να καλύψει εξ’ολοκλήρου το υπόλοιπο κόστος της νοσοκομειακής του περίθαλψης (αμοιβές χειρούργων – αναισθησιολόγων, διαφορά δωματίου, υλικά, διαγνωστικές εξετάσεις, Φ.Π.Α. κλπ), σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε ποσά που ανέρχονται έως και 1.000.000 ευρώ κατ’έτος. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν και οικογενειακά πακέτα, τα οποία καλύπτουν μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για παιδιά ή συζύγους, οι οποίες όμως είναι αρκετά μικρές. Τα πακέτα όμως που πραγματικά συμφέρουν, σύμφωνα με τον κ. Χαμπάκη, είναι τα λεγόμενα «ομαδικά προγράμματα» των εταιρειών, τα οποία μπορεί να καλύψουν ακόμα και το 80% με 90% των νοσηλίων. «Καλύπτουν καλύτερα από τον ΕΟΠΥΥ και γίνονται συνήθως από εταιρείες, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζουν το προσωπικό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε καλύψεις σε φάρμακα και πολύ μεγάλη συμμετοχή στο κόστος ιατρικών εξετάσεων από την ασφαλιστική εταιρεία με ανταγωνιστικές τιμές», αναφέρει σχετικά ο κ. Χαμπάκης.

Πόσο θα μου κοστίσει;

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία, τις παροχές (ποσοστιαία ή πλήρης κάλυψη νοσηλείας, ιατρικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς) και τους κανόνες εκτίμησης κινδύνου της εκάστοτε εταιρείας.

 

in2life