Σεμινάριο ΕΙΑΣ : Ασφαλίσεις πλοίων και σκαφών αναψυχής

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες: Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, 16:00 – 21:00 Τρίτη 17 Μαΐου 2016, 15:00 – 20:00

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Κούνουπας, Διευθυντής Ασφάλισης Θαλάσσιων Κινδύνων του underwriting agency Blue Aigaion Insurance Solutions.

Σκοπός του Σεμιναρίου:

είναι η εξοικείωση, η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων στην Ασφάλιση Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής, καθώς και η αντιμετώπιση διακανονισμού των ζημιών.

Το Σεμινάριο ενδιαφέρει:

τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που ασκούν τους Κλάδους Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής και απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη τους που πραγματοποιούν Ασφαλίσεις Πλοίων & Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής, σε Στελέχη και Υπεύθυνους Κλάδου Ζημιών εφόσον οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, καθώς και στους Συνεργάτες Πωλήσεων που προσφέρουν και προωθούν αυτές τις καλύψεις στους πελάτες τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

• Εισαγωγικές Έννοιες και Ορισμοί Θαλάσσιων Ασφ/σεων

• Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης

• Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφαλίσεως (Marine Insurance Act 1906)

• Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form)

• Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων (Institute Hull Clauses)

• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων

• Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

• Βασικές Έννοιες Γενικής Αβαρίας (General Average)

• Μερική Αβαρία (Particular Average)

• Επιθαλάσσια Αρωγή/Διάσωση (Salvage)

• Αλληλασφαλιστικοί Οργανισμοί (P&I Clubs)- Protection & Indemnity Insurance

• Διαδικασία Δήλωσης & Είσπραξης Απαιτήσεων /Ζημιών

• Underwriting Ασφάλισης Πλοίων

• Cases Studies/Examples

• Συμπλήρωση Αίτησης Ασφάλισης Πλοίου

• Υπόδειγμα Ασφαλιστηρίων πλοίου Hull & Machinery και Protection & Indemnity

• Ελληνική Ναυτιλία & Δύναμη Ελληνόκτητου Στόλου κατά το Έτος 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων Σκαφών

• Ασφαλιζόμενοι Τύποι Σκαφών

• Υλικά Κατασκευής Σκαφών – Συστήματα Πρόωσης & Πηδαλιουχίας (τεχνικές προδιαγραφές)

• Χρήσεις Σκαφών – Περίοδοι Ασφαλιστικής Κάλυψης

• Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας

• Βασικές Καλύψεις Σκαφών – Περιγραφή Ρητρών του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yacht Clauses)

• Ρήτρα Ταχυπλόων Σκαφών

• Προαιρετικές Συμπληρωματικές Καλύψεις

• Πάγιες Ασφαλιστικές Εξαιρέσεις Σωμάτων Σκαφών

• Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Σκαφών Αναψυχής (σύμφωνα με Ν.4276/2014 και Institute Yacht Clauses1.11.85)

• Πάγιες Ασφ/κές Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης Σκαφών

• Επιθαλάσσια Αρωγή/Διάσωση (Salvage)

• Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Σκαφών

• Ανάλυση Αιτήσεως Ασφάλισης – Underwriting & Risk Assessment Procedures

• Διαχείριση Ζημιών Σκαφών – Claims Handling

• Μέτρο Υπολογισμού Αποζημιώσεων

• Στοιχεία νηολογημένων σκαφών πανελλαδικά ανά κατηγορία και στατιστικά αποτελέσματα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στον κλάδο ασφαλίσεως σκαφών

• ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 120€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 140€ για τα μη μέλη

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 100€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 120€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

asfalisinet

ΕΙΑΣ: Ξεκινούν τα σεμινάρια διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης σε πλαίσιο Solvency II

Ξεκινούν σε λίγες ημέρες τα σεμινάρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών «Risk management – Διαχείριση κινδύνων» και «Εταιρική διακυβέρνηση & εσωτερικός έλεγχος ασφαλιστικών εταιρειών – Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας Solvency ΙΙ». Αναλυτικότερα για τα σεμινάρια:

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας Solvency ΙΙ

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 12 εκπαιδευτικών ωρών, ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Ανά ημέρα καλύπτονται οι εξής τρεις αυτόνομες θεματικές ενότητες:

Ενότητα Α: Εταιρική διακυβέρνηση και ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενότητα Β: Σύστημα εσωτερικών διαδικασιών και βασικές λειτουργίες

Ενότητα Γ: Μονάδα εσωτερικού ελέγχου, λειτουργίες και μεθοδολογία

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους και καταρτισμένους στο θέμα αυτό, ο δρ. Σταμάτης Δρίτσας, CPA (GR), AAIA, CRP & CRO της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο:

150 € για τα μέλη του ΕΙΑΣ

170 € για τα μη μέλη

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

insuranceworld

Το πρόγραμμα 2016 ασφαλιστικών σπουδών του ΕΙΑΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις του ασφαλιστικού κλάδου και μετά την εντυπωσιακή συμμετοχή και επιτυχία του περυσινού προγράμματος, υλοποιεί και φέτος το ολοκληρωμένο και πλήρως επανασχεδιασμένο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών «Executive Development in Insurance (EDI) 2016» (Ανάπτυξη Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων), το οποίο ξεκινά την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

Το 10μηνο πρόγραμμα EDI 2016 αποτελείται από οκτώ ενότητες, τις οποίες καλύπτουν 31 εξειδικευμένοι εισηγητές, και είναι διάρκειας 250 ωρών απογευματινής διδασκαλίας (συνολικά 225 ώρες μαζί με 25 ώρες για τις γραπτές εξετάσεις και τις συναντήσεις για την πτυχιακή εργασία). Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου 2016 (με διακοπή 2,5 μηνών το καλοκαίρι).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών (πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές), που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές , να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους και να αυξήσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως σε θέματα management, marketing, διαχείρισης ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, εξυπηρέτησης πελάτη, χρηματοοικονομικών λειτουργιών, νέων σύγχρονων εφαρμογών κλπ.

Η ουσιαστική κατάρτιση που παρέχεται από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα E.D.I. του ΕΙΑΣ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να καταστούν βασικά στελέχη μιας επιχείρησης, με επαρκείς βάσεις και επικαιροποιημένες γνώσεις, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβουν –εξελισσόμενοι- ανώτερες θέσεις στη διοίκησή της.

sofokleousin

ΕΙΑΣ: Νέο σεμινάριο για τις ασφαλίσεις υγείας 26 & 28.01.2016

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, 17:00 – 20:15

• Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, 17:00 – 20:15

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες:

• τη σχέση µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

• τα προϊόντα της ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των αρχών της

• τις αρχές λειτουργίας και διαχείρισης κλειστού δικτύου ασφάλισης υγείας managed care

• την εφαρµογή & διαχείριση όλων των βασικών ασφαλιστικών λειτουργιών που άπτονται στον κλάδο υγείας

• τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς σε σχέση µε την ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

• τη διανοµή της ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε διοικητικά στελέχη του Κλάδου Ζωής & Υγείας, αλλά και σε υπευθύνους πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να έχουν μία πιο σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση των Ασφαλίσεων Υγείας. Απευθύνεται επίσης και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο επίκαιρο θέμα των Ασφαλίσεων Υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Η αγορά της υγείας

Μια ματιά στον κόσμο της υγείας – Η ασθένεια – Η υγεία – Το αυξανόμενο κόστος

• Δημόσιο Σύστημα Υγείας

σκοπός – Η αρχιτεκτονική – Χρηματοδότηση – Προκλήσεις

• Η Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιριών και η σχέση με το Δημόσιο – Βασικά χαρακτηριστικά και εύρος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας – Ασφαλιστικές Εταιρίες & οικονομική κρίση

• Παραδείγματα συστημάτων υγείας

Το αγγλικό και το ολλανδικό μοντέλο

• Σχεδιασμός συστήματος υγείας

Βασικοί στόχοι – Διαχείριση συστήματος υγείας (managed care) – Υποδομές

• Αποτελεσματική διαχείριση Underwriting (Υγείας)

Ορισμός του UW – Διαφοροποίηση υποχρεωτικής & προαιρετικής ασφάλισης – Η έννοια της θνησιμότητας και της νοσηρότητας – Οι έννοιες του non-medical underwriting & medical underwriting – Βασική διαδικασία underwriting

• Αντασφάλιση υγείας

• Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Υπηρεσίες και αποζημιώσεις – Βασικές διαδικασίες αποζημίωσης – Στελέχωση διαδικασίας – Ιατρική υποστήριξη – Συστήματα – Έλεγχοι – Μέτρηση της αποτελεσματικής διαχείρισης

• Διαχείριση απάτης (Fraud control)

Ορισμός απάτης – Μεμονωμένη και συστηματική απάτη – Τρόποι αποφυγής απάτης – Παραδείγματα

• Εξειδικευμένη διαχείριση & έλεγχος

υπηρεσιών υγείας

Κωδικοποίηση διαγνώσεων

Κλινικά πρωτόκολλα

Διαχείριση μακροχρόνιων ασθενειών

Βέλτιστες πρακτικές

• Case studies στη διαχείριση Underwriting & Αποζημιώσεων Υγείας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016.

 

insurance-eea.gr