ΕΙΑΣ: Ξεκινούν τα σεμινάρια διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης σε πλαίσιο Solvency II

Ξεκινούν σε λίγες ημέρες τα σεμινάρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών «Risk management – Διαχείριση κινδύνων» και «Εταιρική διακυβέρνηση & εσωτερικός έλεγχος ασφαλιστικών εταιρειών – Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας Solvency ΙΙ». Αναλυτικότερα για τα σεμινάρια:

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας Solvency ΙΙ

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 12 εκπαιδευτικών ωρών, ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, 17:00-20:15

Ανά ημέρα καλύπτονται οι εξής τρεις αυτόνομες θεματικές ενότητες:

Ενότητα Α: Εταιρική διακυβέρνηση και ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενότητα Β: Σύστημα εσωτερικών διαδικασιών και βασικές λειτουργίες

Ενότητα Γ: Μονάδα εσωτερικού ελέγχου, λειτουργίες και μεθοδολογία

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους και καταρτισμένους στο θέμα αυτό, ο δρ. Σταμάτης Δρίτσας, CPA (GR), AAIA, CRP & CRO της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο:

150 € για τα μέλη του ΕΙΑΣ

170 € για τα μη μέλη

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

insuranceworld