Ενστάσεις στο κείμενο θέσεων της EIOPA για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού προϊόντος προσωπικής σύνταξης

Ενστάσεις διατυπώνονται από την Ενωση των Ευρωπαικών (αντ)-Ασφαλιστικών Εταιριών (Insurance Europe ) πάνω στο σχέδιο της Ευρωπαικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕIOPA) σχετικά με την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού προϊόντος προσωπικής σύνταξης (PEPP).

Η Ενωση των Ευρωπαίων Ασφαλιστών, αν και έχει εκφραστεί θετικά σχετικά με την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού προϊόντος προσωπικής σύνταξης(PEPP), σημειώνει σχετικά με τις θέσεις της ΕIOPA οτι δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που απαιτούνται για την παροχή στους ευρωπαίους πολίτες με προσαρμοσμένες λύσεις συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, τονίζει ότι μια κακή σχεδίαση του προιόντος δεν θα αποφέρει οφέλη ούτε για τους καταναλωτές, ούτε την οικονομία της ΕΕ.

Ακόμη, σημειώνει ότι οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία που θα λαμβάνει υπόψη το μακροπρόθεσμο ορίζοντα του προϊόντος και τα ειδικά χαρακτηριστικά.

Η Insurance Europe σημειώνει επίσης, σε σχετική ανακοίνωση, ότι οι «ίδιοι κίνδυνοι και οι ίδιοι κανόνες» θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων.

asfalisinet