Τα ψιλά γράμματα στις ιδιωτικές ασφάλειες υγείας που πρέπει να προσέξετε

Η σταδιακή υποβάθμιση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ (αύξηση ιδίας συμμετοχής στα φάρμακα) αναδεικνύει την ανάγκη πολλών ασφαλισμένων να στραφούν στις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν προγράμματα νοσοκομειακής και εξω-νοσοκομειακής περίθαλψης. Ποιοι είναι όμως οι όροι των συμβολαίων που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα;

1) Απαλλαγή

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ύψος ποσού μέχρι του οποίου καλύπτεται η δαπάνη του νοσοκομείου με δική σας συμμετοχή. Συνήθως οι εταιρείες σας προσφέρουν επιλογή από δύο η περισσότερα ποσά (1.000 η 1.500 ευρώ) που θα πρέπει να τα γνωρίζετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο.

Επίσης θα πρέπει να διαλευκάνετε εάν το ποσό της απαλλαγής παραμένει σταθερό κάθε χρόνο η αυξάνετε με την αύξηση του ασφαλίστρου. Καλό είναι να αναζητήσετε εταιρείες που διατηρούν σταθερή την απαλλαγή.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με βάση τα εμπειρικά δεδομένα το 70% περίπου του ποσού της απαλλαγής καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Για παράδειγμα εάν κάνετε μια χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο και το συνολικό ποσό είναι 5000 ευρώ τα 1.000 από τα 1.500 ευρώ που δεν σας καλύπτει η εταιρεία λόγω της απαλλαγής τα πληρώνει τα ασφαλιστικό σας ταμείο. Έτσι εσείς θα πληρώσετε 500 ευρώ και το υπόλοιπο θα το καλύψει η ασφαλιστική σας εταιρεία μαζί με τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

2) Αναμονές

Με τον όρο αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες εννοούν την χρονική περίοδο από την ημέρα που ισχύει το συμβόλαιο η εταιρεία δεν σας καλύπτει για συγκεκριμένη κατηγορία ασθενειών. Συνήθως είναι 3,6 και 12 μήνες ανάλογα με το είδος της χειρουργικής επέμβασης. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσετε από τον ασφαλιστή σας πριν υπογράψετε το συμβόλαιο να σας κοινοποιήσει τον πίνακα των αναμονών ώστε να γνωρίζετε τον συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο καλύπτεστε για συγκεκριμένες παθήσεις.

3) Προϋπάρχουσες ασθένειες

Στην αίτηση που συμπληρώνετε με τον ασφαλιστή θα σας ζητηθεί να περιγράψετε τις σοβαρές προϋπάρχουσες ασθένειες σας. Εδώ πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το τι θα δηλώσετε γιατί από αυτές τις προϋπάρχουσες παθήσεις θα εξαρτηθεί σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις δεν θα καλύπτεστε κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

4) Συνδεδεμένες ασθένειες

Είναι ένας αντίστοιχος με τον προηγούμενο όρο μόνον που στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εταιρεία προκαθορίζει τις παθήσεις που δεν καλύπτει καθ όλη την διάρκεια του συμβολαίου. Πρέπει λοιπόν πριν υπογράψετε την αίτηση ασφάλισης να μελετήσετε προσεκτικά ποιες είναι αυτές οι συνδεδεμένες η συγγενείς παθήσεις.

5) Συμβεβλημένα και μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Ένας όρος που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και έτσι εκ των προτέρων να γνωρίζετε ποια είναι τα νοσοκομεία που είναι συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρεία. Και κυρίως να διαλευκάνετε με τον ασφαλιστή σας πως θα αποζημιωθείτε εφόσον ο γιατρός σας χειρουργεί σε ένα μη συμβεβλημένο νοσοκομείο. Συνήθως στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες προκαθορίζουν τις ιατρικές αμοιβές που πληρώνουν ανά κατηγορία χειρουργικής επέμβασης. Επίσης εξαρτάται από την ικανότητα του πράκτορα η ασφαλιστικού σας συμβούλου για το εάν θα αποζημιωθείτε χωρίς να πληρώσετε πρώτα τα τιμολόγια στο μη συμβεβλημένο νοσοκομείο.

6) Αύξηση ασφαλίστρων

Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα η να ζητήσετε από την αρχή ενημέρωση για το ύψος της ετήσιας μεταβολής των ασφαλίστρων που θα πληρώνετε.

 

money-money

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

copy-logo.png