Πως διαμορφώνονται τα κανάλια διανομής των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα

Η πολυκαναλική πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει γκρίνιες ,στο θέμα του ανταγωνισμού , στην ασφαλιστική αγορά και κύρια από την πλευρά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, κάτι που εκφράστηκε έντονα σε εκδήλωση των διαμεσολαβούντων.

Αν και στην Ελλάδα, όπως προκύπτει και από στατιστική έρευνα, βασικό κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων παραμένουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές , φαίνεται ότι πλέον ένα κομμάτι της διανομής περνά στα λεγόμενα εναλλακτικά δίκτυα όπως τράπεζες , online και direct πωλήσεις.

Παρότι, σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα έχει ως βάση διανομής τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ανεξάρτητους ασφαλιστικές και εταιρικά δίκτυα ) τα τελευταία χρόνια αρκετές από αυτές, κύρια οι πολυεθνικές και τραπεζικές ασφαλιστικές εταιρίες, έχουν ανοίξει την διανομή των προϊόντων τους και στα εναλλακτικά δίκτυα.

Από μια καταγραφή του τρόπου πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρών προκύπτει :

Μέσω τραπεζών σε πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων δραστηριοποιούνται κυρίως οι ασφαλιστικές εταιρίες ΑΧΑ ( Αlpha Βank) Εθνική Ασφαλιστική ( Εθνική Τράπεζα) Εurolife (Εurobank ) Ergo ( Τράπεζα Πειραιώς , σε προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ) ΝΝ Ηellas ( Τράπεζα Πειραιώς , σε προϊόντα υγείας και ζωής) .

Μέσω online και direct πωλήσεων δραστηριοποιούνται με εταιρική πώληση, κύρια στην ασφάλιση αυτοκινήτου, η Αllianz , η AIG , Εθνική Ασφαλιστική , η Ιnteramerican και η Prime Insurance .

Ενώ ως κυρίαρχο κανάλι πώλησης μέσω των διαμεσολαβούντων ( ελεύθερων ασφαλιστών η εταιρικών δικτύων ) έχουν κυρίως οι ασφαλιστικές εταιρίες που είναι αμιγώς Ελληνικές, όπως, η ΑΤΕ Ασφαλιστική , η Ευρωπαϊκή Πίστη , η International life , η Interlife , η Μεσόγειος Ασφαλιστική , η Δύναμις Ασφαλιστική , η NP (Νεος Ποσειδώνας ) , η Ορίζων Ασφαλιστική , η Ευρωπαϊκή Ένωσις , η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, η Ατλαντική Ένωσις . Επίσης οι πολυεθνικές ασφαλιστικές MetLife , Generali , Groupama , Interasco .

 

asfalisinet

Κανάλια Διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ευρώπη – Πρώτη φορά στοιχεία από την Ελλάδα

Και από τη φετινή έκδοση “Key Facts” της Insurance Europe προκύπτει ότι το bancassurance αποτελεί το κύριο κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Τουρκία. Οι πράκτορες, οι μεσίτες και οι direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεις διαδραματίζουν, όμως, εξίσου σημαντικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστηρίων ζωής.

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η διανομή πραγματοποιείται κυρίως μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (πράκτορες και, σε μικρότερο βαθμό, μεσίτες) και μέσω των direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεων.

Η ετήσια έκδοση “Key Facts” που δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για πρώτη φορά η χώρα μας διέθεσε στοιχεία για τα κανάλια διανομής (ως ποσοστό των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων), έστω κι αν αυτά αφορούσαν μόνο τις ασφαλίσεις Ζωής. Θυμίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά συλλέχτηκαν στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας της ΕΑΕΕ, με σκοπό να συγκεντρώσει τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων Ζωής του 2013, για το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (βλ. τεύχος Οκτωβρίου 2014 της «Α.Α.»).

Τα στοιχεία που διέθεσαν οι ενώσεις-μέλη της Insurance Europe για τα κανάλια διανομής δεν είναι τόσο επικαιροποιημένα όσο τα υπόλοιπα στοιχεία που δίνονται στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία (παραγωγή, ασφαλίστρων, αποζημιώσεις, κ.λπ.), καθώς αυτά αφορούν στο 2013, ούτε και τόσο πλήρη (το μέγεθος του δείγματος, ως % των συνολικών ασφαλίστρων, για τις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 68%, ενώ το αντίστοιχο των ασφαλίσεων κατά ζημιών ήταν 53%), ωστόσο, έχουν τη σημασία τους.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από την Insurance Europe, «η ποικιλομορφία των διαύλων διανομής είναι προς όφελος των καταναλωτών, των οποίων οι κουλτούρες, οι ανάγκες και οι προτιμήσεις ποικίλλουν μεταξύ των αγορών. Η ποικιλομορφία αυτή, αφενός, διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα, αφετέρου, τονώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων και των διανομέων, σχετικά με την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων».

Και από τη φετινή έκδοση της Insurance Europe προκύπτει ότι το bancassurance αποτελεί το κύριο κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Τουρκία (βλ. γράφημα 1). Οι πράκτορες, οι μεσίτες και οι direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεις διαδραματίζουν, όμως, εξίσου σημαντικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστηρίων ζωής.

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η διανομή πραγματοποιείται κυρίως μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (πράκτορες και, σε μικρότερο βαθμό, μεσίτες) και μέσω των direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεων (βλ. γράφημα 2).

Όσον αφορά στα στοιχεία που διέθεσε η ΕΑΕΕ στην Insurance Europe, σημειώνουμε ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (μεσίτες, πράκτορες, agency), αλλά δίνεται ένα συνολικό ποσοστό για όλες τις κατηγορίες.

Στην έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα τα στοιχεία επιμερίζονταν ανά κανάλι διανομής ως εξής: Δίκτυο Agency: 45,8%, Bancassurance: 29,2%, Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 15,3%, Direct Πωλήσεις (Call Center, Internet, Direct Mail): 9,6%, Άλλο: 0,1%.

 

aagora