Καταχωρούνται πλέον τα εισιτήρια και εξιτήρια των ανασφαλίστων στα νοσοκομεία

Σε ειδική web φόρμα του ΕΟΠΥΥ καταχωρούνται από χθες τα εισιτήρια -εξιτήρια των ανασφάλιστων ασθενών στα νοσοκομεία .

Σε σχετική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ αναφέρει :

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 58181/30.07.2015 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας περί ενσωμάτωσης στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ Αναγγελίας Εισιτηρίου/Εξιτηρίου όλων των ανασφάλιστων ασθενών, σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 09/12/2015 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα web έκδοση, στην οποία υποχρεούστε να αναγγέλλετε και τις περιπτώσεις εισιτηρίου-εξιτηρίου ανασφάλιστων ασθενών στις δομές σας.

Οι κατηγορίες των ανασφάλιστων ασθενών ,περιγράφονται στο υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 88457/19.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας .

1. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων Στοιχεία Ασφαλισμένου τύπος ταυτοποίησης.

2. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων Στοιχεία Ασφαλισμένου Ειδικές Περιπτώσεις.

3. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων Στοιχεία Εισιτηρίου Ειδική περίπτωση Ασφ. Ικανότητας.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες Αναγγελίας Ανασφάλιστων, στο πεδίο «Ειδικές Περιπτώσεις» πρέπει να επιλέγεται πάντα η περίπτωση : « Εκτός Δαπάνης ΕΟΠΥΥ».

Οι αναφερόμενες αναγγελίες δε θα έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύουν υποβολές δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ

 

asfalisinet