Καταγγελίες κατά ΟΤΑ για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Συνεχείς καταγγελίες από ωφελουμένους – ανέργους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας στους ΟΤΑ για μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τους δήμους – εργοδότες δέχεται το υπουργείο Εργασίας, που αποφάσισε τη διενέργεια άμεσων ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας Δήμητρα Χαλικιά, οι καταγγελίες είναι πολλές, παρά τους πολύ συγκεκριμένους όρους της δημόσιας πρόσκλησης, αλλά και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας, καθώς συνεχίζουν να παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης τόσο των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 όσο και της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων

Για τον λόγο αυτό η Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων απέστειλε επιστολή στη Γραμματεία ΣΕΠΕ ζητώντας τη διενέργεια άμεσων ελέγχων σε όλους τους δήμους που απασχολούν ανέργους σε κοινωφελή εργασία. Παρά τις παραπάνω ενέργειες, κάποιες υπηρεσίες δήμων και συγκεκριμένα των τομέων καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου, συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία και δεν λαμβάνουν τα υποχρεωτικά μέσα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Με αφορμή συμβάν σε δήμο της Αττικής, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι σε όποιο δήμο δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της προστασίας των εργαζομένων, η Γενική Γραμματεία θα προχωρεί σε εφαρμογή του άρθρου 10.10 της Πρόσκλησης 2/2015 ώστε μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, να αφαιρείται η θέση του ανέργου/ωφελουμένου από τον επιβλέποντα φορέα (ΟΤΑ). Η θέση θα παραμένει κενή, ενώ οι άνεργοι – ωφελούμενοι θα μεταφέρονται σε άλλους δήμους έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

kathimerini