Σεμινάριο : Ασφαλίσεις κατασκευής τεχνικών έργων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, 17:00 – 20:15

• Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, 17:00 – 20:15

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Property & Energy Underwriter, της Ασφ. Εταιρίας ΑΙG.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

είναι η πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση των καλύψεων της ασφάλισης τεχνικών έργων. Το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης τεχνικών έργων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσους δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται με τις Ασφαλίσεις Κατασκευής Τεχνικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού αυτών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε υπαλλήλους και στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών που ασχολούνται με τις καλύψεις κατασκευής τεχνικών έργων, στους παραγωγικούς συνεργάτες τους, που προσφέρουν και προωθούν αυτές τις καλύψεις καθώς και σε Στελέχη Τεχνικών Εταιριών, που έχουν την ευθύνη των ασφαλιστικών καλύψεων των μηχανημάτων και των έργων της εταιρίας τους. Τέλος απευθύνεται σε όλους επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Γενικά περί των Τεχνικών Ασφαλίσεων

• Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Έργων

• Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Έργων

• Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργολάβων & Συναρμολογήσεως

– Εφαρμογές των συμβολαίων

– Κύρια χαρακτηριστικά αυτών

– Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

– Εξαιρέσεις

– Περίοδοι Ασφαλίσεως

– Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα

– Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων

– Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα

– Έργα με τεχνικές δυσκολίες

– Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου

• Ζημίες και διαχείριση αυτών

• Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR

Πρακτικά παραδείγματα

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 100€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 130€ για τα μη μέλη

 

asfalisinet