Γνωρίζετε τι ποσό θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος σας; Προσέξτε μην πληρώνετε άσκοπα παραπάνω ασφάλιστρο!

 
Αρκετοί είναι οι ασφαλισμένοι που πιστεύουν ότι σε περίπτωση ολικής κλοπής ή καταστροφής του οχήματός τους, συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων, θα αποζημιωθούν στο ακέραιο το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του συμβολαίου τους!
Ο διαμεσολαβητής οφείλει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου του ότι με την πάροδο του χρόνου η αξία του οχήματος μειώνεται σημαντικά και ότι σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου θα αποζημιωθεί την τρέχουσα αξία του οχήματος την ώρα της ζημίας και όχι αυτή που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή που πιστεύει ότι αξίζει το όχημα του! Επιπλέον ο διαμεσολαβητής οφείλει να μεριμνήσει ώστε η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος να ακολουθεί την ενδεικτική τρέχουσα εμπορική του αξία. Διαφορετικά σε περίπτωση ζημιάς θα υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις λόγω της πιθανής υπερασφάλισης ή υπασφάλισης!
Ακόμη προσοχή χρειάζονται οι ασφαλιζόμενες αξίες των οχημάτων που έχουν αγοραστεί με χρηματοδότηση και έχουν πρωτασφαλιστεί για την αξία αγοράς ή δανεισμού αλλά και τα οχήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αξεσουάρ, υψηλού κυβισμού, πολυτελείας κ.α. για τα οποία έχει γίνει αρχική πραγματογνωμοσύνη και έχει οριστεί ασφαλιζόμενη αξία αλλά έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε!
Οι εταιρείες διαθέτουν διάφορα εργαλεία για να διευκολύνουν το έργο του διαμεσολαβητή, όπως έτοιμες προτεινόμενες αξίες μεταχειρισμένων οχημάτων μέσα από τα ηλεκτρονικά γραφεία διαμεσολαβητών ή έντυπα ληξιάρια ανανεώσεων ή κάλυψη εντός του συμβολαίου που μειώνει αυτόματα την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος, στην ανανέωση της οφειλής, στην επέτειο του συμβολαίου ή ακόμα την αυτόματη αλλαγή ασφαλιζόμενης αξίας από τον κλάδο οχημάτων ή επίσκεψη πραγματογνώμονα για ιδιαίτερα οχήματα και αξίες κ.α, ανάλογα τις διαδικασίες κάθε εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση η μείωση της αξίας του οχήματος στο ασφαλιστήριο σημαίνει και μείωση του ασφαλίστρου που πληρώνει ο πελάτης. Πιθανόν να είναι μια ελάχιστη διαφορά αλλά ο πελάτης αποκτά μια ξεκάθαρη γνώση του συμβολαίου του, της πραγματικής αξίας του οχήματός του και δεν εκπλήσσεται δυσάρεστα σε περίπτωση αποζημίωσης !
Ενημερωθείτε σήμερα από τον διαμεσολαβητή σας για τα οφέλη των προαιρετικών καλύψεων του οχήματός σας!