15 Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το νομοσχέδιο Γιατρός για Όλους

Μέσα από 15 ερωτήσεις και απαντήσεις το υπουργείο Υγείας ενημερώνει για τον προσωπικό γιατρό. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή (δείτε εδώ) και προβλέπει ότι ο κάθε πολίτης αποκτά τον προσωπικό του ιατρό που είναι σύμβουλός του για όλα τα θέματα υγείας.

1. Τι αλλαγές φέρνει ο προσωπικός γιατρός;

Η έλλειψη προσωπικού ιατρού σήμερα είναι η αιτία της μαζικής προσέλευσης στα νοσοκομεία που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος και ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Τέσσερις στους δέκα προσερχόμενους στις εφημερίες των νοσοκομείων έχουν πρόβλημα που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τους γιατρούς της ΠΦΥ.

Ο προσωπικός γιατρός είναι το στήριγμα των πολιτών σε θέματα υγείας. Σε αυτόν ο πολίτης θα απευθύνεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτόν θα συμβουλεύεται. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας.

Από την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού του φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.

Ο προσωπικός γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

2. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για να έχει προσωπικό γιατρό;

Ο πολίτης επιλέγει ελεύθερα από τους γιατρούς που θα συμμετέχουν ως προσωπικοί ιατροί στην περιοχή που διαμένει. Μπορεί να είναι ιατροί Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ, συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες ιατροί. Επίσης, αν βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν ιατροί, θα μπορεί να επιλέξει και ιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύεται με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

3. Ο προσωπικός ιατρός θα είναι δωρεάν;

Οι υπηρεσίες του προσωπικού γιατρού θα παρέχονται δωρεάν για τους πολίτες που έχουν εγγραφεί στη λίστα του προσωπικού ιατρού που έχουν επιλέξει. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις, θα συνταγογραφούν τα φάρμακα τους και θα παίρνουν κατευθύνσεις χωρίς να πληρώνουν.

4. Ποιοι μπορεί να είναι προσωπικοί ιατροί;

Ο προσωπικός ιατρός μπορεί να είναι α) ο ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Το.Μ.Υ. και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό, β) ο ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό (οικογενειακοί γιατροί) γ) ο ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με εγγεγραμμένο πληθυσμό, αλλά και ιδιώτες ιατροί.

Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό.

Δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και ιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και παιδίατροι για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Σε αυτήν την περίπτωση δύναται οι ιατροί αυτοί να είναι και ιδιώτες ιατροί.

5. Τι θα προσφέρει στον πολίτη ο προσωπικός γιατρός;

Ο προσωπικός ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι:

α) διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και τον συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς.
β) υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας.
γ) εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού.
δ) κατεύθυνση των ασθενών σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων.
ε) δημιουργία και τήρηση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπικού ιατρού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τον συντονισμό της φροντίδας.

Ο προσωπικός ιατρός δεν εμποδίζει τον πολίτη να πάει απευθείας σε ειδικούς ιατρούς και οι ειδικοί ιατροί μπορούν και αυτοί να παραπέμπουν τον πολίτη στα Νοσοκομεία, όπως και ο προσωπικός ιατρός

6. Τι σημαίνει για τον πολίτη ότι οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα παρέχονται από ιδιώτες;

Οι υπηρεσίες ΠΦΥ για πάρα πολλά χρόνια υποφέρουν από δραματικές ελλείψεις προσωπικούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού πληρώνει για στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας όπως επισκέψεις στο γιατρό. Με το νομοσχέδιο το σύστημα της ΠΦΥ εντάσσει στο δυναμικό του και ιδιώτες ιατρούς και ιδιώτες παρόχους με διαφανείς συμβάσεις έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ιατρούς και υπηρεσιες. Έτσι οι δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες παρόχους Π.Φ.Υ., Πολυϊατρεία και ιδιώτες ιατρούς για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας των δημοσίων μονάδων ΠΦΥ και με τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης

7. Στην Περιφέρεια θα βρίσκει πιο εύκολα ο πολίτης γιατρό;

Η απόφαση μας να ενώσουμε τις υγειονομικές δυνάμεις της χώρας κρατικές και ιδιωτικές σε ένα πιο μεγάλο και πραγματικά Εθνικό σύστημα υγείας γίνεται κυρίως για να καλύψουμε το μεγάλο έλλειμμα ιατρών και υπηρεσιών που μαστίζει την ελληνική περιφέρεια. Σταθερή μας επιδίωξη να έχουν πρόσβαση σε γιατρό όλοι οι πολίτες της ελληνικής Περιφέρειας. Με το νομοσχέδιο καλύπτονται τα κενά του ΕΣΥ με επιπλέον προσλήψεις και συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς. Όσοι ιατροί συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ παρέχουν και υπηρεσίες στο ΕΣΥ, όταν απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα κενά του ΕΣΥ, αυξάνονται οι ιατροί και βελτιώνεται η πρόσβαση του πολίτη στις υγειονομικές δομές.

 

8. Σε περιοχές που υπάρχουν κενά και ελλείψεις στο ΕΣΥ θα γίνουν προσλήψεις;

Φυσικά. Ήδη έχουν ανακοινωθεί μόνο για το 2022 4.000 προσλήψεις νοσηλευτών, 910 λοιπού προσωπικού και 700 ιατρών, ενώ εκκρεμούν και οι προκηρύξεις για τις θέσεις των ΤΟΜΥ. Όπου έχουν αποβεί άγονες οι προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων ή άκαρπη η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη των κενών θέσεων τα κενά θα καλυφθούν με ιδιώτες ιατρούς. Οι ιδιώτες ιατροί, αλλά και οι ιδιώτες πάροχοι δύνανται να συμβάλλονται με δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την κάλυψη αναγκών του. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται με οιανδήποτε σχέση εργασίας σε Μονάδες Υγείας που είναι συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή οι ίδιοι είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς σε παντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και οι ιδιώτες ιατροί που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναλαμβάνουν μέσω των ως άνω συμβάσεων την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε περιοχές και σε ειδικότητες που υπάρχουν διαπιστωμένες ελλείψεις του Ε.Σ.Υ., εφόσον τους ζητηθεί. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών γίνεται με μερική απασχόληση.

Ομοίως Ιδιώτες Πάροχοι, όπως δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κλινικές, που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τις δομές τους για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. όταν συντρέχουν έκτακτες συνθήκες.

9. Γιατί οι ασθενείς να επιλέξουν τα απογευματινά χειρουργεία;

Με τα απογευματινά χειρουργεία ο ασθενής θα έχει μια επιπλέον οικονομικότερη επιλογή από τις ιδιωτικές κλινικές, χωρίς να θίγεται καθόλου η πρωινή λίστα των χειρουργείων του ΕΣΥ. Ο ιατρός θα έχει επιπλέον οφέλη και συνολικά το προσωπικό -νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό- ενώ και το νοσοκομείο θα έχει έσοδα που θα τα χρησιμοποιεί το ίδιο επιστρέφοντας αυτά τα χρήματα στους πολίτες βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να επιλέγει ιατρό του δημόσιου συστήματος. Οι μόνοι που χάνουν από τα απογευματινά χειρουργεία είναι οι ιδιώτες πάροχοι που θα δουν ένα ανταγωνιστικό και ισχυρό δημόσιο σύστημα. Τα απογευματινά χειρουργεία τα θέλουν όσοι επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πολίτη και του ΕΣΥ και δεν τα θέλουν όσοι επιθυμούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ιδιωτικών κλινικών για παραπάνω κέρδη. Με πολύ λιγότερο κόστος από ότι στον ιδιωτικό τομέα οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τα απογευματινά χειρουργεία κοστολογημένα με μικρό κόστος.

Το εγχείρημα αυτό θα οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο ώστε να μην διαταραχτεί η κανονική λειτουργία των νοσοκομείων, να μην υπάρχουν λίστες αναμονής και να εξυπηρετείται μόνο ο στόχος της διεύρυνσης των επιλογών των πολιτών για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

10. Τι αλλάζει στην κατ οίκον νοσηλεία;

Καθιερώνεται, αναπτύσσεται και οργανώνεται η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) με παροχή σε πολίτες στην οικία τους υπηρεσιών και φροντίδας υγείας από Διατομεακά Τμήματα ή από Μη Αυτόνομες Ειδικές Μονάδες, που υπάγονται οργανικά και λειτουργικά στα Διατομεακά Τμήματα Βραχείας – Ημερήσιας Νοσηλείας, τα οποία λειτουργούν στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και από δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που ορίζονται, με αποφάσεις της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, να υπηρετούν ή να συνεργάζονται στις υπηρεσίες Κ.Ο.Ν. παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην οικία των ασθενών, που έχουν ενταχθεί στις υπηρεσίες της Κ.Ο.Ν. και για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας.

Παράλληλα εντάσσεται η κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα η οποία παρέχεται από τις δημόσιες δομές υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και δεν υπάγονται στο ΕΣΥ, από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας στις οποίες λειτουργούν οδοντιατρεία, καθώς και από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία.

Η πρωτοβουλία μας αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που αφορά πολλούς πολίτες που δεν έχουν λόγο να νοσηλεύονται αλλά είναι ανάγκη να παίρνουν ποιοτική φροντίδα στο σπίτι τους.

11. Σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για άνοιγμα του ΕΣΥ σε ιδιώτες και η ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση της αγοράς υπέρ των μεγάλων επιχειρηματιών υγείας. Τι απαντάτε;

Η διαχρονική εμμονή της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ για ένα ΕΣΥ στενά κρατικό, με πολλές ελλείψεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που έχει καταδικάσει τους πολίτες κυρίως της περιφέρειας κα της νησιωτικής χώρας σε δραματικές ελλείψεις υπηρεσιών πρέπει να λάβει τέλος. Θα αξιοποιήσουμε ιδιώτες ιατρούς και ιδιωτικές δομές υπηρεσιών υγείας για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα.

Αγοράζουμε υπηρεσίες υγείας από ιδιώτες για τους πολίτες. Χωρίς ιδεοληψίες και αγκυλώσεις. Οι πραγματικοί υποστηρικτές του ιδιωτικού τομέα υγείας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ιδεοληψίες του που στερούν από τους πολίτες υπηρεσίες και τους αναγκάζουν να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας από την τσέπη τους.

12. Τελικά τι αποτελέσματα περιμένετε να έχει αυτή η παρέμβαση;

Ενώνουμε τις δυνάμεις υγείας της χώρας προς όφελος των πολιτών. Καλύπτουμε τα κενά, προσφέρουμε επιλογές για γιατρούς και υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες.

Δυναμώνουμε το ΕΣΥ και δίνουμε επιλογές εντός του Δημοσίου Συστήματος Υγείας ανταγωνιστικές προς τον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος μας όλοι οι πολίτες να έχουν τον προσωπικό ιατρό τους, οι δημόσιες δομές να αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στον πολίτη να είναι ποιοτικές.

13. Τι αλλάζει στον ΕΟΠΥΥ;

Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε γνήσιο ασφαλιστικό φορέα και αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Εφαρμόζονται πολιτικές real time ελέγχου για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των ασφαλισμένων και οι ιδιώτες πάροχοι οφείλουν να πληρούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια

14. Πώς ευνοείται ο πολίτης από αυτήν την αλλαγή του ΕΟΠΥΥ;

Τα χρήματα που εξοικονομούνται από τον real time έλεγχο επιστρέφουν σε παροχές στους ασφαλισμένους και η αναβάθμιση της ποιότητας των παροχών μέσω των ποιοτικών δεικτών διασφαλίζει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους.

15. Τελικά πως ενισχύεται το ΕΣΥ;

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διασφαλίσει από το ταμείο ανάκαμψης 1,5 δις ευρώ για το ΕΣΥ. Θα ενισχυθούν με 350 εκ. τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για κτηριακές υποδομές, 250 εκ. τα Κέντρα υγείας, 220 εκ. όλες οι δομές για ψηφιακή αναβάθμιση. Παράλληλα προβλέπονται 270 εκ. για προληπτικές εξετάσεις και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις 6.000 ατόμων. Θεσμοθετείται ο προσωπικός ιατρός, αναβαθμίζονται οι δομές, αναπτύσσεται η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εκσυγχρονίζεται ο ΕΟΠΥΥ.

πηγή:nextdeal.gr

Κομισιόν: Στα ύψη οι τιμές ενέργειας μέχρι το 2023- Ανατρέπονται τα σενάρια για “παροδικό φαινόμενο”.

Οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα «παραμείνουν υψηλές και ασταθείς τουλάχιστον μέχρι το 2023», σύμφωνα με μακροπρόθεσμες προβλέψεις που αναφέρονται σε προσχέδιο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές της ενέργειας που πρόκειται να δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από σχέδιο ανακοίνωσης, το οποίο έχει στην κατοχή του το ευρωπαϊκό δίκτυο EURACTIV, δίνει μια ζοφερή εικόνα των υψηλών και ασταθών τιμών της ενέργειας που θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, γεγονός που θα οδηγήσει σε πληθωρισμό, θα επηρεάσει τα νοικοκυριά και θα αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Γιατί ο Μητσοτάκης αποφάσισε να διαγράψει τώρα τον Κύρτσο – Το τηλεφώνημα του Απριλίου μεταξύ των δύο πολιτικών

«Οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι υψηλές και ασταθείς τιμές του φυσικού αερίου, που επηρεάζονται έντονα από την υψηλή παγκόσμια ζήτηση και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οδηγούν σε υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με το προσχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να τροποποιηθεί πριν δημοσιευτεί στις αρχές Μαρτίου.

«Με τις αποθήκες αερίου της ΕΕ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού που συνδέονται με τη χαμηλή χρέωση στους αγωγούς φυσικού αερίου από την Ανατολή, γινόμαστε μάρτυρες μιας αυξανόμενης κρίσης φυσικού αερίου σε σύγκριση με την κατάσταση την εποχή της ανακοίνωσης της Επιτροπής από τον περασμένο Οκτώβριο», το έγγραφο αναφέρει.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ του Euractiv

Οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα «παραμείνουν υψηλές και ασταθείς τουλάχιστον μέχρι το 2023», σύμφωνα με μακροπρόθεσμες προβλέψεις που αναφέρονται σε προσχέδιο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές της ενέργειας που πρόκειται να δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα.

Το σχέδιο ανακοίνωσης, το οποίο έχει στην κατοχή της η EURACTIV, δίνει μια ζοφερή εικόνα των υψηλών και ασταθών τιμών της ενέργειας που θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, γεγονός που θα οδηγήσει σε πληθωρισμό, θα επηρεάσει τα νοικοκυριά και θα αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις.

«Οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι υψηλές και ασταθείς τιμές του φυσικού αερίου, που επηρεάζονται έντονα από την υψηλή παγκόσμια ζήτηση και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οδηγούν σε υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με το προσχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να τροποποιηθεί πριν δημοσιευτεί στις αρχές Μαρτίου.

Προειδοποιεί ότι η ενεργειακή κρίση – που πυροδοτήθηκε από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου και κλιμακώθηκε από την επιδείνωση των σχέσεων με τον κύριο προμηθευτή αερίου της Ευρώπης, τη Ρωσία – έχει χειροτερέψει από το φθινόπωρο και θα διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, έως το 2023.

«Με τις αποθήκες αερίου της ΕΕ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού που συνδέονται με τη χαμηλή χρέωση στους αγωγούς φυσικού αερίου από την Ανατολή, γινόμαστε μάρτυρες μιας αυξανόμενης κρίσης φυσικού αερίου σε σύγκριση με την κατάσταση την εποχή της ανακοίνωσης της Επιτροπής από τον περασμένο Οκτώβριο», το έγγραφο διαβάζει.

Οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου είναι περίπου 400% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο και οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο, αυξάνοντας κατά 260%. Αυτό έχει οδηγήσει σε άνοδο των λιανικών τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι αυξημένες κατά 51% και 30% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι, αναφέρει το έγγραφο.

Αυτές οι «διατηρούμενες υψηλές τιμές ενέργειας βλάπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας» και αναμένεται «να παραμείνουν βασικός μοχλός του πληθωρισμού το 2022». Οι τιμές έχουν ήδη χτυπήσει βιομηχανίες έντασης ενέργειας με υψηλό κόστος παραγωγής και πιθανότατα θα αυξήσουν τις τιμές για άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων.

Η κρίση «επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τους ευάλωτους καταναλωτές, οι οποίοι ξοδεύουν μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού εισοδήματός τους σε λογαριασμούς ενέργειας και επομένως βαθαίνει τις ανισότητες στην ΕΕ», αναφέρει το έγγραφο που διέρρευσε.

Αποθήκευση και διαφοροποίηση αερίου

Το προσχέδιο περιέχει 12 ενέργειες που μπορεί να λάβει η ΕΕ για την ανακούφιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ικανότητας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συνεχή υποστήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο της Ευρώπης.

Πρώτον, η Κομισιόν προτείνει μια νομική απαίτηση για τις χώρες της ΕΕ να διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Για τη διασφάλιση συνεχών προμηθειών και καλύτερης προετοιμασίας για τον επόμενο χειμώνα, θα υπάρξει ένα «Σχέδιο Αέριο για το χειμώνα» για τη στήριξη της ασφάλειας του εφοδιασμού «με κίνητρα και υποχρεώσεις για στρατηγική αποθήκευση».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό έργο φέτος για να υποστηρίξει τις χώρες και τους φορείς της ΕΕ στην πραγματοποίηση κοινών προμηθειών για την πλήρωση της αποθήκευσης μέχρι το ελάχιστο απαιτούμενο στρατηγικό επίπεδο.

Ωστόσο, ενώ η αποθήκευση φυσικού αερίου συμβάλλει στη μείωση των αυξήσεων των τιμών, δεν θα έχει καμία επίδραση για αυτόν τον χειμώνα, όταν τα επίπεδα αποθήκευσης έχουν φτάσει σε απροσδόκητα χαμηλά επίπεδα.

Ως εκ τούτου, το έγγραφο μιλά επίσης για διαφοροποίηση των προμηθειών από το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εισάγεται επί του παρόντος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ.

Κάθε περιοχή της ΕΕ έχει πλέον άμεση ή έμμεση σύνδεση με τερματικό LNG και «αυτή η διασύνδεση μέσω LNG έχει αποδειχθεί πολύτιμη τους τελευταίους μήνες, καθώς έφερε ρευστότητα στην αγορά και αξιόπιστο εφοδιασμό με φυσικό αέριο στους πελάτες της ΕΕ», σημειώνει η Επιτροπή.

Ο Ιανουάριος σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο εισαγωγών LNG και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι αυτό είναι «χάρη στην εκτεταμένη διπλωματική δράση της ΕΕ για την ενέργεια».

Η Κομισιόν θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενεργειακής διπλωματίας και τον διάλογο με χώρες παραγωγής, κατανάλωσης και διαμετακόμισης ορυκτών αερίων όπως οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Ιαπωνία, η Αίγυπτος, το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία.

Έρευνα κατά της Gazprom

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Κομισιόν διερευνά επίσης ανησυχίες για «πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου και ιδίως από τη ρωσική εταιρεία παροχής αερίου Gazprom».

Η Gazprom επιδεικνύει «ασυνήθιστη επιχειρηματική συμπεριφορά», με τη μέση πλήρωση της αποθήκευσης της Gazprom στο 16%, σε σύγκριση με το 44% της αποθήκευσης εκτός Gazprom, αναφέρει το προσχέδιο.

«Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος όλους τους ισχυρισμούς για πιθανή αντιανταγωνιστική εμπορική συμπεριφορά της Gazprom κατά προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγει επίσης πρόσθετες πληροφορίες από σχετικούς παράγοντες της αγοράς», προσθέτει.

Πηγή: libre.gr

Οι τράπεζες, το επιτόκιο και οι επενδύσεις

Πηγή: PIxabay

Στις αρχές Απριλίου θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα «τρέξουν» τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και στις αρχές Μαϊου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι πρώτες συμβασιοποιήσεις, με την τιμολόγηση των δανείων να είναι πολύ ανταγωνιστική.

Εκτιμάται ότι το επιτόκιο θα διαμορφώνεται ακόμα και κάτω από 3% για τους επενδυτές με υψηλή αξιολόγηση.

Στόχος είναι το συνολικό ύψος των συμβάσεων που θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του χρόνου να διαμορφωθούν στο 1-1,5 δισ. ευρώ και οι εκταμιεύσεις στα περίπου 400 εκατ. ευρώ, καθώς οι επενδύσεις έχουν πλάνο υλοποίησης τουλάχιστον ένα χρόνο, αν πρόκειται για μια γραμμή παραγωγής ή 2-3 χρόνια αν πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι η εκταμίευση θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα τον βαθμού υλοποίησης.

«Μάχη» και για τις τράπεζες

Οπως τονίζουν τραπεζικές πηγές, αν οι ανάγκες για δάνεια που θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε βάθος 4ετίας είναι 10 δισ. ευρώ, το Ταμείο Ανάκαμψης θα καλύψει τις 3-4 δισ. και οι τράπεζες θα πρέπει να παλέψουν για το ποια θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από μια μικρότερη «πίτα», σε μια περίοδο που μπορούν και θέλουν να δώσουν δάνεια.

Αυτός ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει υπέρ των πελατών/επενδυτών, όμως τελικά αυτό που θα καθορίσει το ύψος της επένδυσης είναι το είδος της και το προφίλ του επενδυτή, καθώς «στο τέλος της ημέρας, αυτό που θέλει η κάθε τράπεζα είναι να αποπληρωθεί το δάνειο». Και γι’ αυτό το λόγο είναι ξεκάθαρο ότι η βιωσιμότητα των projects -που σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούν τους όρους και τις στοχεύσεις του προγράμματος «Ελλάδα 2.0»- αποτελεί κλειδί για τις τράπεζες.

Τα τραπεζικά επιτελεία εδώ και πολλούς μήνες, έχουν κάνει πολύ σημαντική προεργασία, «σκανάροντας» τα υποψήφια προς ένταξη επενδυτικά σχέδια στο ΤΑΑ, ωστόσο, όπως σημειώνουν στις περισσότερες περιπτώσεις η επενδυτική απόφαση είναι ανεξάρτητη από την ένταξη ή μη στο ΤΑΑ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι σχεδόν κατά το ήμισυ η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί με 0,35% που αφορά το σκέλος του ΤΑΑ.

Για το επιτόκιο

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για τον ορισμό στο 0,35% του ελάχιστου επιτοκίου χορήγηση δανείων στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφέρεται ότι «ο συγκεκριμένος όρος, σε σχέση με το ύψος του επιτοκίου, ισχύει για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και των δικαιούχων επενδυτών. Διευκρινίζεται πως το επιτόκιο δύναται, κατά περίπτωση, να είναι υψηλότερο».

Aυτό σημαίνει ότι αν κινηθεί ανοδικά το euribor, τότε αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και στο επιτόκιο που, όμως, για φέτος «κλειδώνει» στο 0,35%.

Μέχρι στιγμής, στο δανειοδοτικό σκέλος του “Ελλάδα 2.0” συμμετέχουν τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα.

Προσεχώς, αναμένεται να εκδοθεί νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περισσότερων τραπεζών.

Πηγή:imerisia.gr

<Καίει> η ενέργεια εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων.

Δεν είναι όμως μόνο η ηλεκτρική ενέργεια που «καίει» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και το φυσικό αέριο

Φωτ. intimenews

Tην ώρα που η χώρα βρίσκεται στη κατάψυξη και αρκετές γειτονιές και περιοχές ολόκληρες έμειναν χωρίς ρεύμα για πάνω από 24 ώρες, η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τραβά τον ανήφορο καθώς σήμερα βρίσκεται στα 293,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα με τη μέγιστη τιμή σήμερα να αγγίζει τα 377,40 ευρώ. Το περασμένο Σάββατο, η χονδρική τιμή διαμορφωνόταν στα 206,46 ευρώ ενώ την Παρασκευή στα 227 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση θα περάσει και σε νέα επιδότηση του ρεύματος για τον μήνα Φεβρουάριο και μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν νέα δεδομένα και κριτήρια για τις νέες επιδοτήσεις παρόλο που η κατάσταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια στη κυβέρνηση να εφαρμόσει περισσότερα κριτήρια τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις που θα συνδέονται με τις επιδοτήσεις. Πάντως στο πλαίσιο της 13η αξιολόγησης το οικονομικό επιτελείο ενημέρωσε και τους επικεφαλής των θεσμών, για το κόστος των επιδοτήσεων σε ρεύμα και φυσικό αέριο που θα συνεχίσουν και τον Φεβρουάριο.

Δεν είναι όμως μόνο η ηλεκτρική ενέργεια που «καίει» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και το φυσικό αέριο καθώς συνεχίζει να κινείται στη περιοχή των 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα εν μέσω έντονης ανησυχίας για το τι μπορεί να συμβεί λόγω της έντασης στην Ουκρανία.

kaiei-i-energeia-en-meso-entonon-kairikon-fainomenon0

Κλιμάκωση υπάρχει και στο πετρέλαιο που πλέον κινείται κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι συμπαρασύροντας τις λιανικές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Την ίδια ώρα το υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περίπου 100.000-200.000 δικαιούχους να πάρουν επιδότηση θέρμανσης έως και 750 ευρώ καθώς παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης ως τις 15 Φεβρουαρίου.

Πηγή: moneyreview.gr

Κόκκινα δάνεια: Ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Σε εφαρμογή μπαίνει από το υπουργείο Οικονομικών το πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά μέσω της επιδότησης της δόσης του δανείου προς τις τράπεζες. Η επιδότηση θα ξεκινά από 70 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 210 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και θα αφορά όσους οφειλέτες είναι ευάλωτοι, δηλαδή είναι χαμηλόμισθοι και επιθυμούν να ενταχθούν στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όταν αυτός συσταθεί.

Πρόκειται δηλαδή για ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας έως ότου δημιουργηθεί ο Φορέας στον οποίο, όποιος εντάσσεται θα διατηρεί το δικαίωμα να παραμένει στην πρώτη του κατοικία, καταβάλλοντας ενοίκιο, χάνοντας όμως την κυριότητα του ακινήτου του. Η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης με τους θεσμούς από την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση – έχει προηγηθεί το πράσινο φως από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. – και να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

 

φωτ.: Shutterstock

 

Η επιδότηση θα ισχύσει για ένα τουλάχιστον χρόνο, παρέχοντας πλήρη κάλυψη έως την λειτουργία του Φορέα, που αναμένεται να συσταθεί στις αρχές του 2023, μετά από σχετικό διαγωνισμό. Σε διαφορετική περίπτωση η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται και εκποιείται είτε μέσω αναγκαστικών μέτρων που παίρνει η Τράπεζα είτε μέσω δικαστικής πτώχευσης.

Το πρόγραμμα πρόκειται να ενεργοποιηθεί προκειμένου τα νοικοκυριά αυτά να προστατευθούν από τα αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις και πλειστηριασμούς έως ότου ενεργοποιηθεί ο Φορέας και σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών θα προβλέπει την επιδότηση της δόσης του στεγαστικού τους δανείου κατά το μοντέλο που προβλέπεται στο νέο πτωχευτικό νόμο, ανεξάρτητα από το αν ο Φορέας έχει τεθεί σε λειτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για τη δεύτερη ευκαιρία (πτωχευτικός νόμος) δίνει τη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, εναλλακτικά, είτε μέσω της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, είτε μέσω του Φορέα Απόκτησης Ακινήτων. Η προστασία αφορά αποκλειστικά τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επιδότηση από το κράτος είτε για να ρυθμίσουν το δάνειό τους είτε για να συνεχίσουν να διαμένουν στην πρώτη τους κατοικία, μεταβιβάζοντας το ακίνητό τους στο Φορέα.

Οι όροι του προγράμματος θα πρέπει να συμφωνηθούν επίσης με τις τράπεζες και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές από στεγαστικά δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία για λογαριασμό των funds, καθώς θα είναι αυτές που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα, αναστέλλοντας τους πλειστηριασμούς για τα σπίτια όσων οφειλών θεωρούνται ευάλωτοι. Όπως έχουν προτείνει οι τράπεζες η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα δεν θα μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγο πριν το ακίνητό τους βγει σε πλειστηριασμό. Η πρόταση των τραπεζών προβλέπει επίσης ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει έστω και μία πληρωμή, θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα ποσά επιδότησης και επιπλέον ο  οφειλέτης θα χάσει το δικαίωμα να ενταχθεί στον Φορέα και να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του.

Για να χαρακτηριστεί ένα νοικοκυριό ευάλωτο θα πρέπει να συγκεντρώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επιπλέον να έχει υποβάλλει αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα νοικοκυριό θεωρείται ευάλωτο είναι αυτά που ισχύουν σήμερα για την επιδότηση ενοικίου, όπως προσδιορίζονται στο νόμο 4472/2017 και είναι τα εξής:

Α) Εισοδηματικά

Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Β) Περιουσιακά 

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Γ) Διαμονής

Ο δικαιούχος όπως και υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά.

Ψηφιακό μπλόκο σε ανασφάλιστα οχήματα

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ δημιουργεί δύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ψηφιακό μπλόκο σε ανασφάλιστα οχήματα

 

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ δημιουργεί δύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η πρώτη θα παρέχει στους ιδιοκτήτες οχημάτων συγκεκριμένες πληροφορίες και η δεύτερη πληροφορίες προς τα όργανα ελέγχου (στοιχεία οχήματος, ημερομηνία έκδοσης, ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας, καταβολή τελών, περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης, θέση σε ακινησία, ένταξη στο μητρώο κλεμμένων οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.).

Μέσα από την ψηφιακή πύλη gov.gr οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα μπορούν μέσω της εφαρμογής myAuto να βλέπουν στοιχεία για την άδεια του οχήματός τους, την ασφαλιστική του κάλυψη, τους ελέγχους ΚΤΕΟ κ.ά., ενώ ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ και οι αστυνομικοί μέσα από την εφαρμογή Audit-Car θα έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία και δεδομένα για το αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή είναι ασφαλισμένα.

Πηγή: OT.gr

Τεστ αντοχής για τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας

Η επιδότηση φτάνει έως και το 40% για τα στεγαστικά δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα

Φωτ. shutterstock

Crash test για τα κόκκινα δάνεια που θα αφήσει πίσω της η πανδημία θα αποτελέσει το α΄ εξάμηνο του έτους, καθώς από τον Φεβρουάριο θα αρχίσει να λήγει σταδιακά η κρατική επιδότηση που δίνεται για όσους δανειολήπτες έχουν μπει στο πρόγραμμα Γέφυρα 1 και 2 του υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για 169.136 δάνεια, το ύψος των οποίων σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φθάνει τα 7 δισ. ευρώ περίπου και από την συμπεριφορά αυτών των δανείων θα εξαρτηθεί και η επίπτωση που θα έχει η πανδημία στην ικανότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Από το σύνολο των 169.136 δανείων που σήμερα επιδοτούνται από το κράτος, τα 151.625 είναι στεγαστικά δάνεια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 1, ενώ άλλα 17.511 είναι τα επιδοτούμενα επιχειρηματικά δάνεια, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 2.

Η κρατική στήριξη για το πρόγραμμα Γέφυρα 1 που αφορά στην επιδότηση στεγαστικών δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία μετά και την τρίμηνη παράταση που χορηγήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, θα αρχίσει να λήγει από τον Φεβρουάριο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως και τον Μάιο θα έχει εκπνεύσει πλήρως η περίοδος της επιδότησης. Η επιδότηση φτάνει έως και το 40% για τα στεγαστικά δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα, γεγονός που σημαίνει ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει να αναλάβουν το σύνολο της δόσης των δανείων τους. Στην περίπτωση των δανείων που εμφάνιζαν καθυστέρηση όταν ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα, η επιδότηση περιορίζεται στο 30%, ενώ για όσα δάνεια είχαν καταγγελθεί η επιδότηση μειώνεται στο 20%.

Από την πλευρά των τραπεζών οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το ποσοστό των δανείων που θα «κοκκινίσει» θα είναι μικρό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν θα ξεπεράσει το 5%. Την άποψη αυτή ενισχύει ο σχεδιασμός του προγράμματος, που προβλέπει ότι όσοι δανειολήπτες έχουν επωφεληθεί της κρατικής στήριξης θα πρέπει να αποπληρώνουν τη δόση του δανείου για διάστημα από 6 έως 18 μήνες μετά τη λήξη της 12μηνης – μετά την παράταση – επιδότησης, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, δηλαδή εάν το δάνεια ήταν εξυπηρετούμενο, καθυστερημένο ή καταγγελμένο. Σε διαφορετική περίπτωση ο οφειλέτης θα χάνει την κρατική επιδότηση και σε όπως προβλέπει το πρόγραμμα «σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου τα καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, καταλογίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 2% από τον χρόνο καταβολής τους».

Η υποχρέωση αυτή περιορίζει τις πιθανότητες για αθέτηση αυτών των δανείων, σημειώνουν οι τράπεζες, αλλά σε κάθε περίπτωση η εκτίμηση αυτή μένει να επαληθευθεί με δεδομένες και τις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Οι θεσμοί

Η πορεία των κόκκινων δανείων με έμφαση στην εξέλιξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων (μορατόρια) απασχόλησε αυτή την εβδομάδα τις συζητήσεις των θεσμών με το υπουργείο Οικονομικών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) και τις τράπεζες. Να σημειωθεί ότι τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority – ΕΒΑ) στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου τα δάνεια που ήταν ακόμη σε μορατόριουμ είχαν περιοριστεί σε 1 δισ. ευρώ έναντι 22 δισ. ευρώ που τέθηκαν σε αναστολή κατά την διάρκεια της πανδημικής κρίσης, ενώ τα δάνεια που τελούσαν ακόμη υπό κρατική στήριξη ήταν ύψους 5,6 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία της ΕΒΑ αφορούν τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, καθώς ένα σημαντικό μέρος των δανείων που έχουν επιδοτηθεί από το κράτος βρίσκονται σε χαρτοφυλάκια των funds.

Στις συζητήσεις με τους θεσμούς εξετάστηκε επίσης το ενδιάμεσο πρόγραμμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών που σχεδιάζει η κυβέρνηση, καθώς και η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου με έμφαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Πηγή: moneyreview.gr

2021 – Η ανασκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τα μάτια του Nextdeal!

Πλούσιο σε εξελίξεις και γεγονότα το 2021, είναι μια χρονιά που σημάδεψε την ιστορική πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Τρεις μεγάλες εξαγορές κυριάρχησαν το 2021, ξεκινώντας με την Generali που «άνοιξε» και έκλεισε» το χρόνο με την εξαγορά της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, ενώ ακολούθησε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το επενδυτικό fund CVC και στη συνέχεια η εξαγορά της MetLife από την ΝΝ.

Όμως το 2021 ήταν ένα έτος γεμάτο προκλήσεις για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης που ήλπιζε σε πολλά και όπως συνήθως τελικά δεν ευοδώθηκαν όλες οι ελπίδες. Ωστόσο το 2021 έχουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας μία μεταρρύθμιση όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση καθώς εισήχθησαν στοιχεία κεφαλαιoποιητικού χαρακτήρα στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης ενώ η αγορά περιμένει εξελίξεις στην ασφάλισης περιουσίας όπως επίσης καις τις αγροτικές ασφαλίσεις όπου πληροφορίες του nextdeal.gr αναφέρουν ότι κάτι
ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2022.

Πάει λοιπόν, ο παλιός ο χρόνος και το nextdeal.gr τον αποχαιρετά με την καθιερωμένη γρήγορη ματιά σε γεγονότα και ανθρώπους που σημάδεψαν το έτος που φεύγει.
Η κάμερα του nextdeal.gr και το 2021 επεδίωξε να είναι παντού όπου χτυπούσε η καρδιά της ασφαλιστικής αγοράς, σε Ελλάδα και Κύπρο, για να καταγράψει τις εξελίξεις, να ενημερώσει υπεύθυνα, έγκυρα και έγκαιρα, να συμβάλλει στην διάδοση του αγαθού της ασφάλισης. Ελπίζουμε να μας συγχωρήσετε για τα λάθη μας, τις παραλείψεις μας και τα αβλεψίες αλλά μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι προσπαθήσαμε πάντα για το καλύτερο και το ίδιο θα συνεχίσουμε να πράττουμε και το 2022.

Με την ευχή να είμαστε όλοι πάνω από όλα υγιείς, δημιουργικοί και αποδοτικοί , οι άνθρωποι του nextdeal.gr και των Εκδόσεων Σπύρου, σας εύχονται καλό 2022 !

Απολαύστε το video

Οι πέντε πρώτες σε κέρδη ασφαλιστικές εταιρίες το 2020

Δημοσιεύθηκε σήμερα η μελέτη ICAP«Business Leaders in Greece 2021» σύμφωνα με την οποία στον ασφαλιστικό κλάδο στην κορυφή της κατάταξης µε βάση τα κέρδη EBITDA  ήταν οι εταιρείες:

 • EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Α.Ζ.
 • ΕΘΝΙΚΗ, Η, Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

  Οι εταιρείες αυτές µε κέρδη €338,0 εκατ. κάλυψαν από κοινού το 65,4%των συνολικών κερδών EBITDA του τοµέα

  Αναλυτικά η μελέτη της ICAPΗ ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε σημαντική ετήσια μείωση κατά 9,0% μετά την ελαφρά άνοδο που εμφάνισε την προηγούμενη τριετία, 2017-2019. Οι επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας Covid – 19, η οποία εμφανίστηκε και στη χώρα μας το Μάρτιο του 2020, είναι ιδιαίτερα σημαντικές και έχουν πλήξει το σύνολο του ελληνικού εταιρικού τομέα, ο οποίος λειτούργησε σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας

  Ωστόσο, παρά την έντονη αρνητική επίδραση της υγειονομικής κρίσης στο σύνολο της οικονομίας, υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες επέδειξαν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα αυτή την πολύ δύσκολη και ομολογουμένως “πρωτόγνωρη” χρονιά, καταγράφοντας θετικές μεταβολές σε βασικά οικονομικά τους μεγέθη.

  Η ICAP αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Database αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2020. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

  Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2020 είναι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν βελτίωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

  Δήλωση Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου εταιρειών ICAP

  «Η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, λόγω της πανδημίας Covid-19, ανατρέποντας την ελαφρά ανοδική πορεία των τριών προηγούμενων ετών (2017-2019). Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στο σύνολο του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος κλήθηκε να λειτουργήσει κάτω από αντίξοες συνθήκες και σε ένα περιβάλλον έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας.

  Σε μια αδιαμφησβήτητα πολύ δύσκολη χρονιά και πέρα από τις κοινωνικές επιπτώσεις, υπήρξαν εταιρείες που επέδειξαν ανθεκτικότητα και κατάφεραν να βελτιώσουν βασικά οικονομικά τους μεγέθη. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς του έτους 2020, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν την κερδοφορία τους πετυχαίνοντας αξιόλογες επιδόσεις.

  Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών της χώρας αυξήθηκαν κατά 4,3% το 2020 και ανήλθαν σε €12,8 δισ. Η αύξηση αυτή κατεγράφη παρά τη μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών κατά 4,5% το ίδιο έτος, υποδηλώνοντας συγκράτηση του κόστους και περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

  Όλοι οι τομείς δραστηριότητας παρουσίασαν αύξηση στα κέρδη EBITDA το τελευταίο έτος, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλή ήταν η αύξηση στους τομείς των Τραπεζών-Factoring και των Ασφαλειών. Επίσης, τα συνολικά προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν σημαντικά κατά 37,4%, επηρεαζόμενα όμως από τα αποτελέσματα της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία εμφάνισε κέρδη το 2020 από σημαντικές ζημιές το 2019. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη των 500 εταιρειών ανήλθαν σε €7,1 δισ., μέγεθος που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2020. Άνοδο κατά 9,7% εμφάνισαν και τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων.

  Αξίζει να σημειωθεί πως το κριτήριο (κέρδη EBITDA) για να συμπεριληφθεί μια εταιρεία στην ομάδα των top 500 διαμορφώθηκε φέτος σε επίπεδα υψηλότερα κατά 1,8% σε σχέση με το περσινό, γεγονός που υποδεικνύει μικρή βελτίωση των επιδόσεων της συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών. Επιπλέον, χαρακτηριστικό είναι ότι 109 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece” την τελευταία δεκαετία (2011-2020), επομένως μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι “πρωταθλητές” των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

  Για το 2021 η ελληνική οικονομία επιστρέφει δυναμικά. Σύμφωνα με πολλούς ελληνικούς και διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς, εκτιμάται αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,5% – 7% το 2021 σε σχέση με το 2020, δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές για την εξέλιξη της πορείας των ελληνικών επιχειρήσεων. Άλλωστε, οι αντίστοιχες προβλέψεις για το 2022 είναι για ανάπτυξη 4,5%- 5%. Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων εξακολουθούν να είναι δύσκολες και να ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Επομένως, θεωρώ ότι με την οριστική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που μετατίθεται για τα μέσα του 2022, οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες αποτελούν έναν βασικό πυλώνα του ελληνικού εταιρικού τομέα, θα μπορέσουν απρόσκοπτα να στοχεύσουν σε υψηλότερες επιδόσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ταχύτερη ανάπτυξη της χώρας».

  Πηγή:asfalisinet.gr

 

Κρήτη- Σεισμοί: 212 ζημιές δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές- Πρόβλεψη για αποζημιώσεις 4,9 εκατ. ευρώ.

Δηλώθηκαν συνολικά 212 ζημιές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από τη σεισμική ακολουθία στην Κρήτη, με αρχική πρόβλεψη αποζημιώσεων συνολικά 4,9 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών – μελών της, για την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τη σεισμική ακολουθία στην Κρήτη την περίοδο 27 – 30 Σεπτεμβρίου 2021 (ιδιαίτερα στις περιοχές του Αρκαλοχωρίου και του Ηρακλείου).

Με αφορμή την έρευνα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ Ερρίκος Μοάτσος, σχολίασε :

«Τους τελευταίους 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2021) η ασφαλιστική αγορά κλήθηκε να στηρίξει τους ασφαλισμένους πολίτες και επιχειρήσεις σε 8 συμβάντα φυσικών καταστροφών : βροχοπτώσεις από τον Ιανό, πλημμύρες στην Κρήτη, χιονοπτώσεις στην Αττική (Μήδεια), σεισμός Σάμου, σεισμός στη Θεσσαλία (Τύρναβος), πυρκαγιές στην Κορινθία και τα Γεράνεια όρη, δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Εύβοια, την Αττική κ.ά., σεισμός στην Κρήτη (Αρκαλοχώρι). Από αυτά τα περιστατικά δηλώθηκαν περίπου 6.200 ζημιές που αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις συνολικού ύψους 106 εκατ. ευρώ. Στα παραπάνω θα προστεθούν και οι ζημιές της κακοκαιρίας Μπάλλος του Οκτωβρίου, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Οι αποζημιώσεις αυτές θα μπορούσαν να ήταν σημαντικά υψηλότερες αν περισσότερα κτίρια ήταν ασφαλισμένα. Η αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα καλούν για άμεσες πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τους πολίτες να προστατέψουν την περιουσία τους». .

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΑΕΕ.

Τα ευρήματα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 96,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αναφέρεται σε 212 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 4,9 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 23.216 ευρώ για το σύνολο των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων.

Για τις εν λόγω ζημιές από την σεισμική ακολουθία, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 3,4 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία διεθνής πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο (συνεπώς και την αποζημίωση), μείωση η οποία αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 217,3 εκατ. ευρώ.

Για τις ασφαλίσεις περιουσίας, η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 23.216 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 22,65 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 117.632 ευρώ για τους βιομηχανικούς, 32.844 ευρώ για τους εμπορικούς, 10.323 ευρώ για τις κατοικίες και 57.505 ευρώ για τα ξενοδοχεία.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 23,62 ‰ για τους βιομηχανικούς, 48,74 ‰ για τους εμπορικούς, 70,46 ‰ για τις κατοικίες και 5,27 ‰ για τα ξενοδοχεία.